Le Petit Prince En Braille ครั้งแรกของโลกที่คนตาบอดมองเห็นภาพวาด ‘เจ้าชายน้อย’

Claude Garrandes ศิลปินตาบอดชาวฝรั่งเศส ผู้ทำให้ผู้พิการทางสายตากลับมามองเห็นความงามของศิลปะได้อีกครั้ง