Neilson Hays หน้าประวัติศาสตร์ในห้องสมุดอายุ 96 ปี ที่ซ่อนตัวใต้เงาไม้ใหญ่ย่านบางรัก

ห้องสมุดแสนสวยสไตล์นีโอคลาสสิก กับขั้นตอนสุดประณีตในการบูรณะใหญ่ครั้งแรกในรอบ 70 ปี