Courageous Kitchen มูลนิธิเล็กที่สอนความรู้เรื่องการกินดีให้ผู้ลี้ภัยที่ไม่มีเงินได้มีกิน

คุยกับผู้ก่อตั้งห้อง ‘ครัวภูมิใจ’ ที่สอนให้ผู้ลี้ภัยปรุงอาหารอย่างมีคุณภาพ เพื่อมีสิทธิ์จะกินดีมีสุขโดยไม่มีเชื้อชาติและสถานภาพเป็นตัวกั้น

‘ความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายมีอยู่จริงไหม’ คำถามที่ ณัฐยา บุญภักดี ตามหาคำตอบกว่า 20 ปี

นักเรียกร้องสิทธิสตรีผู้ไม่เคยอินกับปัญหาของผู้หญิง แต่ผลักดันให้สังคมไทยหันมาสนใจประเด็นแม่วัยรุ่น จนเกิด พ.ร.บ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น