CU Masterplan 2040 โครงการเปลี่ยนพื้นที่มหา’ลัยให้เป็นมิตรและเอื้อให้คนออกมาเจอกัน

แผนแม่บทใหม่จุฬาฯ ที่เปลี่ยนความหมายของมหาวิทยาลัยด้วย ‘พื้นที่สาธารณะ’

อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี : สวนใหม่ล่าสุดของธรรมศาสตร์ที่มีอาคารเรียนใต้เนินดินและพื้นที่สีเขียวสำหรับทุกคน

เบื้องหลังดีไซน์สวนสุดล้ำฉลองวาระครบ 100 ปี อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยชาวธรรมศาสตร์ รังสิต