Wanita : ร้านรวมงานคราฟต์ภาคใต้ที่จุดไฟสร้างสรรค์ของผู้หญิงในพื้นที่สีแดง

สารพัดสินค้าปักษ์ใต้ดีไซน์เก๋ ฝีมือกลุ่มผู้หญิงที่ได้ผลกระทบจากความรุนแรงชายแดนใต้

รศ.วาสนา สายมา นักออกแบบงานจักสานไม้ไผ่ ผู้ทำให้งานจักสานไทยไปได้ไกลกว่าปลาตะเพียน

คุยกับเจ้าของแบรนด์ Vassana ผู้เปลี่ยนลุคงานจักสานไม่ไผ่ให้ทันสมัย และกระจายรายได้ให้กับชุมชนในภาคเหนือ