‘Thai Film Festival’ สะพานสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ทำความเข้าใจพลังของภาพยนตร์ ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ ในเทศกาล Thai Film Festival ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

RelationGifts ให้ทุกความสัมพันธ์เป็นของขวัญที่มีค่าและมีความหมายที่ Emporium

มาทำให้ทุกความสัมพันธ์มีความหมายมากกว่าทุกปี ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับครอบครัว คนรัก เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน ด้วยของขวัญแทนตัวตน กับเทศกาลแห่งการให้จากเอ็มโพเรียม

Girlhattan หนังโฆษณาว่าด้วยความสัมพันธ์ที่สองพี่น้องบาสกับจูนจูนทำงานร่วมกันทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นเรื่องแรก

เมื่อห้างเอ็มโพเรียมชวนสองพี่น้อง บาส-นัฐวุฒิ กับ จูนจูน-พัชชา พูนพิริยะ มาทำหนังโฆษณาเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของพี่น้องผ่านของขวัญที่นิวยอร์ก