‘แสงอาทิตย์ยังคงอยู่ (II)’ เป็นบันทึกภาพถ่ายในชีวิตประจำวันในช่วงเวลาหนึ่งของฉัน โดยพัฒนามาจากผลงาน ‘แสงอาทิตย์ยังคงอยู่ (I)’ ผลงานที่ฉันสร้างสรรค์ในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นขยายขอบเขตความเข้าใจเกี่ยวกับแสงอาทิตย์ ซึ่งการมีอยู่ของมันทำให้ฉันมีความหวัง

ฉันได้ทำความเข้าใจความสัมพันธ์อันหลากหลาย ที่ทำให้เกิดทั้งความรู้สึกสบายใจเหมือนมีแสงอาทิตย์คอยเยียวยา ความรู้สึกหดหู่ใจเหมือนโดนเงามืดของแสงกลืนกิน และการไม่รู้สึกถึงอะไรจนเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่ง ทั้งหมดเป็นผลมาจากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ฉันตั้งใจพาตัวเองไป รวมถึงปล่อยให้สถานการณ์พาให้ไปพบเจอกับความสัมพันธ์นั้นเอง 

หากลองขยายมุมมองให้กว้างขึ้น แสงอาทิตย์นอกจากเป็นความหวัง ก็ยังมีเงาเป็นอีกด้านของความสว่าง มีช่วงเวลากลางคืนที่ผู้คนพักผ่อน มีบางเวลาที่ฉันใช้ชีวิตอยู่ในความมืด แสงเปลี่ยนผ่านจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่ง ท้ายที่สุดแล้ว แสงอาจไม่ได้สะท้อนความหวัง จนทำให้ฉันยึดติดอยู่กับการไขว่คว้ามันมาเพียงแค่อย่างเดียว แต่ได้สะท้อนมุมมองในแบบอื่น ๆ ที่ทำให้ฉันเดินไปข้างหน้า พร้อมหันหลังกลับไปมอง และแสงยังช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องการมีชีวิตอยู่มากขึ้น

ฉันเล่าเรื่องความรู้สึกที่ได้เผชิญในตอนนั้นผ่านชุดภาพถ่าย บันทึกห้วงความทรงจำหนึ่ง โดยไล่เรียงเป็นเส้นของความรู้สึกที่ไร้จุดจบ

Writer & Photographer

Avatar

ศิริน ม่วงมัน

เรียนจบ Creative Photography ม.เชียงใหม่ ชอบแมว ชอบสีเขียว ชอบเฝ้าดูและเก็บบันทึกความเป็นไปของโลก