ชาว ต.เชื้อเพลิง ชาวบ้านซึ่งอยู่รอดด้วยป่าชุมชนที่ช่วยกันรักษา ไม่ต้องพึ่งพาบัตรคนจน

น้ำจากป่าชุมชนขนาด 3,900 ไร่ในจังหวัดสุรินทร์ ที่ไหลไปหาชาวตำบลเชื้อเพลิง จนชาวบ้านมีกินในหน้าแล้ง