ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีในปี 2562 นี้ เป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้เห็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ปรากฏโฉมในท้องน้ำเจ้าพระยาอีกครั้ง เรือพระที่นั่งเอกที่วิจิตรงดงามและมีฐานันดรศักดิ์สูงกว่าเรือพระราชพิธีทุกลำ คือเรือพระที่นั่งลำเดียวที่เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พระที่นั่งสุพรรณหงส์

กองทัพเรือและสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้ตระเตรียมการซ่อมเรือพระราชพิธีทั้งหมดมานานแรมปี เพราะขบวนเรือพระราชพิธีทั้งหมดจะถูกจัดเตรียมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (ทางน้ำ) ปลายปีนี้

ก่อนการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ออกมาจอดเทียบท่าราชวรดิฐตลอด 3 วันสำคัญ The Cloud ได้โอกาสเข้าไปชมการเตรียมงานสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี กรมอู่ทหารธนบุรี และกองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ รวมถึงพูดคุยกับ พลเรือตรีสกล สิริปทุมรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการซ่อมเรือพระราชพิธีทั้ง 52 ลำ

พระที่นั่งสุพรรณหงส์

นี่คือข้อมูลประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และเรือพระราชพิธีที่น่าทำความรู้จักในวาระสำคัญของบ้านเมืองนี้

01

เรือไม้โบราณของไทยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เรือขุด เรือที่แกะจากไม้ใหญ่ต้นเดียว และเรือต่อ เรือที่ใช้ไม้หลายชิ้นประกอบกัน ไม้ซุงต่อเรือยอดนิยมคือตะเคียน สัก ตาล เต็ง เคี่ยม หรือประดู่ เนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็งที่ทนทาน ช่างทำเรือจะเสาะหาต้นไม้ลักษณะดีที่ลำต้นตรง ไม่มีปุ่มปม ไส้ไม่กลวง ความสูงพอเหมาะ เมื่อขุดหรือต่อเสร็จช่างจะใช้น้ำมันยางดำทาเรือ หรือทาสีดำเกลี้ยงตลอดทั้งภายนอกและภายในลำเพื่อถนอมเนื้อไม้

แต่เมื่อเรือรบไม้ในแม่น้ำมีวิวัฒนาการกลายเป็นเรือพระที่นั่งทรงของกษัตริย์ จึงต้องตกแต่งให้สมพระเกียรติ ทั้งแกะสลักลวดลายไม้จำหลักทั้งโขนเรือ กราบเรือ เขียนลายปิดทองรดน้ำ ประดับกระจกสี ปัจจุบันเรือพระที่นั่งที่มีลำดับชั้นยศสูงสุดคือ เรือพระที่นั่งกิ่ง เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่ต่อจากไม้สักทั้งลำอยู่ในชั้นนี้

02

ในสมัยอยุธยา การต่อเรือพระที่นั่งนิยมใช้ช่างชาวจีน ชาวฮอลันดา และชาวไทยเป็นครั้งคราว

วิธีการต่อเรือโบราณ จะนำแผ่นไม้หรือเหล็กชิ้นยาวมาวางเป็น ‘กระดูกงู’ หรือกระดูกสันหลังของเรือเพื่อรองรับ ‘กง’ ไม้กระดานโครงเรือ แล้วใช้ ‘ไม้ลูกประสัก’ ไม้หมุดตอกตรึงกงเรือแทนตะปู จากนั้นจึง ‘ตอกยัดหมันเรือ’ คือการนำเชือกมาฟั่นและตอกให้เป็นเส้นเล็กๆ ชุบน้ำมันยางและอุดเข้าไปในร่องไม้กระดานเรือเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม ปาดปิดรอยหมันด้วยชัน คือน้ำมันยาง ผงชัน ปูนขาว ปูนแดง น้ำมันก๊าด และเสน ผสมกัน

การซ่อมแซมเรือต้องขูดสีเรือออก รื้อแนวหมันเก่า ทำความสะอาดเรือและผึ่งให้แห้งสนิทก่อนตอกยัดหมันเรือใหม่ เป็นงานที่ละเอียดอ่อนและยากมาก ช่างปัจจุบันใช้ชันฝรั่งและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ทันสมัยมาช่วยดูแลซ่อมแซมลำเรือ เช่น เอกซเรย์เรือแต่ละลำเพื่อหาจุดที่ผุ คว้านเนื้อไม้ที่ผุพังออกแล้วเสริมเนื้อไม้เข้าไปใหม่

พระที่นั่งสุพรรณหงส์ พระที่นั่งสุพรรณหงส์

ในการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ การซ่อมแซมตัวเรือทั้งหมดอยู่ในความดูแลของกรมอู่ทหารเรือธนบุรี อู่เรือเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ส่วนการดูแลลวดลายประกอบตัวเรือ เช่น วาดลวดลาย ติดกระจกเกรียบ กระจกสีทำจากแร่ดีบุก อยู่ในความดูแลของสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

03

พระที่นั่งสุพรรณหงส์ พระที่นั่งสุพรรณหงส์

ส่วนที่สำคัญที่สุดของเรือคือโขนเรือและท้ายเรือ โขนเรือคือหัวเรือที่แกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆ ทำหน้าที่ยึดกระดานต่อเรือทั้งลำ และเป็นที่สิงสถิตของแม่ย่านาง นิยมทำด้วยโคนไม้ โขนเรือพระที่นั่งจะแกะสลักเป็นสัตว์ตามพระราชลัญจกรหรือสัตว์หิมพานต์ ส่วนท้ายเรือทำด้วยปลายไม้ รูปร่างของเรือจึงลำตัวกว้างท้ายเรียวเหมือนปลาช่อน

โขนเรือเป็นส่วนประกอบเรือที่ไม่แช่อยู่ในน้ำ โขนเรือพระที่นั่งจึงตกแต่งอย่างสวยงามได้และใช้งานได้นาน ส่วนประกอบอื่นๆ เช่นตัวเรืออาจผุพังตามการใช้งานและกาลเวลา จึงต้องซ่อมแซมทุกครั้งก่อนนำมาใช้งาน โดยก่อนการซ่อมทุกครั้งต้องทำพิธีบวงสรวงให้เรียบร้อยเสมอ

04

พระที่นั่งสุพรรณหงส์ พระที่นั่งสุพรรณหงส์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงมีรับสั่งให้สร้างเรือพระราชพิธีขึ้นเป็นจำนวนมาก เรือสำคัญคือเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ ต้นแบบของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ซึ่งใช้งานต่อเนื่องยาวนานจนชำรุดทรุดโทรมจนต้องปลดระวาง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีรับสั่งให้สร้างเรือพระที่นั่งใหม่ โดยนาวาสถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุมการต่อเรือคือพลเรือตรี พระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) แต่เกิดการผลัดแผ่นดินเสียก่อน เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จึงซ่อมเสร็จสิ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์พระราชทานนามใหม่ให้เรือลำนี้ว่า เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ได้ประกอบพิธีปล่อยลงน้ำครั้งแรกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชของรัชกาลที่ 6 ใน พ.ศ. 2454

ปัจจุบันโขนเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ที่เป็นรูปหงส์เหมราชลอยตัว เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ คลองห้า

05

พระที่นั่งสุพรรณหงส์

สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เรือพระราชพิธีที่เก็บไว้ในอู่เรือพระราชพิธีริมคลองบางกอกน้อยเสียหายจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร เรือที่รอดพ้นจากแรงอัดระเบิดเป็นเรือพระที่นั่ง 3 ลำ คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เรือดั้ง 9 คู่ และเรือรูปสัตว์อีก 2 คู่ ซึ่งต่อมากองทัพเรือและกรมศิลปากรได้ซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่ชำรุดขึ้นใหม่ บางลำที่เสียหายมาก ใช้วิธีต่อตัวเรือใหม่ โดยใช้โขนเรือและท้ายเรือเดิม

เรือพระที่นั่งที่ต่อขึ้นใหม่มีเพียงลำเดียว คือเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 สร้างขึ้นในวาระเฉลิมฉลองที่รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ทำให้ปัจจุบันมีเรือพระที่นั่งมีทั้งหมด 4 ลำ

06

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือพระที่นั่งเอก ส่วนเรือพระที่นั่งอีก 3 ลำเป็นเรือพระที่นั่งรอง ได้แก่

พระที่นั่งสุพรรณหงส์ พระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 มีต้นแบบเป็นเรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งมีโขนเรือรูปครุฑสีแดง ต่อมารัชกาลที่ 4 ได้มีพระราชดำริให้เสริมรูปพระนารายณ์สีขาบ (สีน้ำเงินเข้ม) ยืนประทับบนหลังพญาครุฑตามคติพราหมณ์ และพระราชทานนามใหม่ว่า เรือนารายณ์ทรงสุบรรณ ปัจจุบันโขนเรือพระที่นั่งต้นแบบนี้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

พระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือเป็นพญานาค 7 เศียรสีทอง ลำดั้งเดิมสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสายกรมขุนราชสีหวิกรม ลำปัจจุบันคือลำที่สร้างขึ้นทดแทนลำเดิมในสมัยรัชกาลที่ 6

พระที่นั่งสุพรรณหงส์ พระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ แปลว่า นาคมากมายหลายชนิด เป็นเรือพระที่นั่งที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โขนเรือแกะสลักเป็นทิพยนาคเกี่ยวกระหวัด ประดับกระจกสีเขียว แกะสลักเป็นพญานาค 7 เศียรแต่ใบหน้าเป็นเทวดา รอบๆ มีพญานาคตัวเล็กๆ นับร้อยนับพันตัว นาวาสถาปนิกคือพระยาอภัยรณฤทธิ์ (เวก ยมาภัย)

07

พระที่นั่งสุพรรณหงส์ พระที่นั่งสุพรรณหงส์

เมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จประทับ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จะติดเครื่องสูงหักทองขวาง เช่น ฉัตร 7 ชั้น ฉัตร 5 ชั้น พระกลด บังสูรย์ พัดโบก กลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญา สำหรับเป็นที่ประทับบนเรือพระที่นั่ง ติดพระวิสูตร (ผ้าม่าน) และติดธง 3 ชายที่ท้ายเรือ บริเวณปากหงส์ติดพู่ห้อยทำจากแก้วเจียระไน และขนจามรีสีขาวจากเนปาล คอหงส์คล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดยักษ์

    ในริ้วขบวนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ประกอบด้วยกำลังพลต่างๆ ได้แก่ นายเรือ 2 นาย, นายท้าย 2 นาย, ฝีพาย 50 นาย, สัญญาณ 1 นาย, นักสราช 1 นาย, ขานยาว 1 นาย และถือฉัตร 7 นาย โดยบริเวณที่ฝีพายนั่งพาย เรียกว่า ‘กระทงเรือ’

08

พระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรืออื่นๆ นอกจากเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ซึ่งประกอบในขบวนพยุหยาตราชลมารค เรียกว่า เรือเหล่าแสนยากร ได้แก่

เรือดั้ง อยู่หน้าสุดของขบวน ทาสีดำหรือทองเรียบๆ มีทั้งหมด 22 ลำในขบวน เรือประเภทนี้กองทัพเรือต่อใหม่ปีละ 2 ลำ เพื่อนำเรือเก่าที่ปลดระวางมาเป็นเรือซ้อมทั้งที่กรุงเทพมหานครและสัตหีบ ทั้งช่างทำเรือได้ฝึกฝนฝีมือด้วย

พระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือประตู 2 ลำ ชื่อเรือทองขวานฟ้ากับเรือทองบ้าบิ่น ทำหน้าที่อารักขาเรือพระที่นั่ง

เรือคู่ชัก 2 ลำ ชื่อเรือเอกไชยเหินหาว และเอกไชยหลาวทอง ใช้ชักลากจูงเรือระที่นั่งในกรณีฝีพายไม่พอหรือต้องแล่นทวนน้ำ

เรือรูปสัตว์ 8 ลำ ได้แก่ เรืออสุรวายุภักษ์ เรืออสุรปักษี โขนเรือคู่นี้เป็นครึ่งยักษ์ครึ่งนก สีน้ำเงินม่วงกับสีเขียวเข้ม

พระที่นั่งสุพรรณหงส์ พระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือกระบี่ปราบเมืองมาร โขนเรือเป็นหนุมานสีขาว เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ โขนเรือคือนิลพัทสีดำน้ำรัก

เรือพาลีรั้งทวีปโขนเรือคือวานรพี่ชายตัวสีเขียว คู่กับเรือสุครีพครองเมือง โขนเรือคือน้องชายสีแดงสด

เรือครุฑเหินเห็จและเรือครุฑเตร็จไตรจักร โขนเรือเป็นพญาครุฑทั้งคู่ ตัวแรกสีสด ส่วนอีกตัวสีควายเผือกหรือสีปูนแห้ง (สีชมพูอ่อน)

พระที่นั่งสุพรรณหงส์ พระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือพิฆาต 2 ลำเป็นเรือจากสมัยรัชกาลที่ 1 ที่ยังคงสมบูรณ์อยู่เหลือเพียงคู่เดียว คือเรือเสือทยานชล และเรือเสือคำรณสินธุ์ เรือพิฆาตลายเสือพาดกลอนที่ทำจากไม้ตะเคียน ซึ่งได้รับการซ่อมแซมตลอด และอยู่ในขบวนพระราชพิธีเสมอมา

พระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือกลอง 2 ลำเรืออีเหลืองเป็นเรือกลองนอก และเรือแตงโมเป็นเรือกลองใน ผู้บัญชาการทหารเรือมักประจำอยู่ที่เรือแตงโม

เรือแซง 7 ลำ เรือตำรวจ 3 ลำ รวมหมดทั้งขบวนเป็น 52 ลำ

09

โดยปกติหากไม่ใช่ในช่วงจัดขบวนพยุหยาตราชลมารค เรือพระที่นั่ง 4 ลำ เรือรูปสัตว์ 3 ลำ (ยักษ์ ครุฑ ลิง อย่างละ 1 ลำ) และเรือคู่ชัก 1 ลำ รวม 8 ลำ จะอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ซึ่งเปิดทำการให้เยี่ยมชมทุกวัน ส่วนเรือรูปสัตว์และเรือคู่ชักที่เหลือรวม 6 ลำ จอดที่ท่าวาสุกรี ส่วนเรืออื่นๆ อีก 38 ลำจัดเก็บที่แผนกเรือราชพิธี กองเรือเล็ก กรมขนส่งทหารเรือ

พระที่นั่งสุพรรณหงส์ พระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือที่ไม่ได้ใช้งานถูกเก็บไว้บนบก การวางเรือบนคานเรือต้องวางให้ตรงที่สุด เพราะเรือมีน้ำหนักมาก การจัดเก็บที่ไม่ดีอาจทำให้เรือบิดเบี้ยวหรือเสียสภาพไปได้ เมื่อจะปล่อยเรือลงน้ำต้องรอให้น้ำขึ้น ใช้เชือกโอบรอบเรือหลายจุด แล้วค่อยๆ เหรี่ยลงน้ำช้าๆ

10

ขบวนพยุหยาตราชลมารคคือขบวนกองทัพเรือพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งเสด็จฯ ทางน้ำ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย และรุ่งเรืองงดงามที่สุดในสมัยอยุธยา

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีขบวนพยุหยาตราชลมารคและขบวนเรือพระราชพิธี 17 ครั้ง ครั้งแรกคือขบวนพยุหยาตราชลมารคฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ใน พ.ศ. 2500 และครั้งสุดท้ายคือขบวนพยุหยาตราชลมารค (ใหญ่) ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2555

การเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินของรัชกาลที่ 10 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 นี้ จะมีการจัดขบวนพยุหยาตราชลมารคครั้งแรกในรัชกาล

พระที่นั่งสุพรรณหงส์ พระที่นั่งสุพรรณหงส์ พระที่นั่งสุพรรณหงส์

การซ้อมขบวนเรือพยุหยาตราชลมารคใช้เวลาซ้อมนับปี ทั้งซ้อมบนเรือ และซ้อมบนเขียงฝึกบนบก โดยฝีพายทหารเรืออาสาจะฝึกพายท่านกบินอย่างพร้อมเพรียง ประสานกับการขับร้องกาพย์เห่เรือที่แต่งใหม่เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ

ข้อมูลจากหนังสือ ‘จากน้ำสู่ฟ้า ความอลังการแห่งสายน้ำ เล่ม ๑’

Writer

ภัทรียา พัวพงศกร

ภัทรียา พัวพงศกร

บรรณาธิการ นักเขียน ที่สนใจตึกเก่า เสื้อผ้า งานคราฟต์ กลิ่น และละครเวที พอๆ กับการเดินทาง

Photographer

Avatar

ธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข

ช่างภาพ นักออกแบบกราฟิก นัก(หัด)เขียน โปรดิวเซอร์และผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ และอื่นๆอีกมากมายแล้วแต่ว่าไปเจออะไรน่าทำ IG : cteerapan

Scoop

ความเคลื่อนไหวสร้างสรรค์และน่าจับตาจากหลากวงการที่เราอยากให้คุณรู้

อ่านบทความภาษาไทยได้ที่นี่

As an educator who has the opportunity to give students a number of learning experiences, I strongly believe that the most important evidence of success in education management has to come from the students – how they reflect what they have learnt and felt.  

Looking into Thai education at the moment, I found that there is very little attention paid to the voices of the students despite the broad array of reflections that they give. Those of us who call ourselves ‘adults’ do not care enough about their opinions, while still believing in that old adage, ‘Children are the future of the nation.’

That is why today’s conversation with King’s College International School Bangkok (King’s Bangkok) is interesting because we would discuss with them over their event named ‘King’s Bangkok Education Forum 2022,’ a forum that invites leaders from various fields of work to come together to pass on their experiences to their audience of students along the theme ‘Career. Life. Social Values.’ The event includes Professor Sakorn Suksriwong DBA, Chairman of the Executive Committee of this international school, together with Mr. Ben-Vittawat Panpanich, an Executive Vice President of the school, and two of the Year 11 students ‘Marty’ Yosphat Srithanasakulchai and ‘Japper’ Chanudom Impat. They sat in a circle, side by side, to share what they had learned.

ถอดบทเรียน King’s Bangkok Education Forum ที่จัดโดยนักเรียน เพื่อตั้งใจส่งต่อโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนอีกกลุ่มในสังคม
King’s Bangkok Education Forum เวทีเสวนาเรื่องอาชีพและอนาคต จัดโดยนักเรียนเพื่อนักเรียน

The two students joining us were, in fact, not just attendees of this first ever Education Forum for students at this young age, but also helped to organize the event and were highly involved from start to finish. Thus, the Education Forum is an event hosted by students, for students, that intends to create opportunities for other students in society which is novel approach. From the conception of the event and the selection of the speakers to the publicising of the event and the reception of reflections and feedback from the event, students were involved at every stage of the process.

We would like to invite you to consider and explore with us, ‘What kind of seeds did King’s Bangkok plant in the hearts of their pupils at this event?’

King’s Bangkok Education Forum เวทีเสวนาเรื่องอาชีพและอนาคต จัดโดยนักเรียนเพื่อนักเรียน

Career

King’s Bangkok Education Forum เวทีเสวนาเรื่องอาชีพและอนาคต จัดโดยนักเรียนเพื่อนักเรียน

A primary definition of success in life for many people would inevitably be professional success.

Over 30 years in Prof. Sakorn’s career, be it in teaching or business, his career can without doubt be considered one of success. Although in the heart of this teacher, there was one hole that needed to be filled.

“In Thailand, we have quite a few talents and experienced thought leaders, who are highly successful in academic, educational and professional fields. Some of them work in multinational organizations, many of them already have calendars filled with speaking engagements, but the only groups of people who have the opportunity to listen to those successful people speak are those at university or already working. The senior school student audiences do not have the opportunity to hear from these successful professionals, so this is something that I have always wanted to push for.” – Prof. Sakorn who opened our conversation helped us see the big picture and the original idea behind the Education Forum.

 “While I was teaching at Chulalongkorn University, I had the opportunity to initiate a Mentoring Program that connects successful and talented executives with tertiary learners to exchange ideas for the first time, and this mentoring program received the Innovation of the Year award from the Association to Advance Collegiate Schools of Business (AASCB), USA. That got me thinking ‘why can’t high school students have the same opportunities?’”

When the time was right, Prof. Sakorn and King’s Bangkok’s team did not hesitate and gathered student representatives like Marty and friends to form a special student committee to organize a joint Education Forum where all revenue from ticket sales without deducting expenses would be given to high school students in need as a scholarship, under the condition that King’s Bangkok’s students were fully involved in the process from start to finish.

“An event like this would not be too difficult for the school staff to organize themselves,” said Prof. Sakorn with a slight smile. “Our school pays attention to the three core values, namely; good manners, kindness, and wisdom. The main purpose of this event is to provide high school students with firsthand learning experience from the top-notch leaders about their future careers, work and life,  as well as giving  our students the opportunity to work and learn about organizing events at the same time.”

“Moreover, this is also a great opportunity to learn the value of compassion. We want to teach our children to be kind to themselves and to others in society as well.”

“Frankly, this kind of thing cannot be learned by rote, right?” Prof. Sakorn asks. “Children must absorb that feeling with their hearts and reflect by themselves. That is the reason why this Education Forum  was created as an experiment to let them experience kindness with their own hearts.”

“Another essential point is the content that the speakers shared. Whether it is about Ikigai; living with values according to Japanese philosophy; creating value for life through understanding cultures, taking a leadership role in world-class organizations; or discussions on learning, working and living a valuable life. The talks have helped pave the way for children having a strong foundation before moving forward in their working life”

Marty was the first to be invited to the team. Then, he was tasked with finding friends who shared the same ideology, managing to assemble a team of 22 people. One of the team members is Japper, another participant in this conversation who acted as an MC taking to the stage and dealing with the four experienced speakers.

The world of Year 11 students is about to change through the process of working as an adult for the first time in their life.

King’s Bangkok Education Forum เวทีเสวนาเรื่องอาชีพและอนาคต จัดโดยนักเรียนเพื่อนักเรียน
King’s Bangkok Education Forum เวทีเสวนาเรื่องอาชีพและอนาคต จัดโดยนักเรียนเพื่อนักเรียน

Life

“At first, I thought that the opportunity to listen to world-class educated people from Harvard, Stanford, Chicago, Yale and other really successful people on the global stage was very rare for me and my friends. So, I thought that I would like to try and take part, then I invited my friends to come with me not knowing what sort of responsibility I would have or how much I would learn.” Marty recalled his first impression having learned about the  school’s project.

“At the first meeting, they sit very blindly.” Mr. Ben, a graduate of the University of Cambridge and one of King’s Bangkok’s executives who is in charge of coordinating with the student committee, told the story jokingly. “The staff tried to explain to the children how the event would benefit them, but it wasn’t until I described how the event would benefit others. From that moment, I could see the sparkles in their eyes.”

“We tried to plan well, with support from Prof.Sakorn and the marketing team, so I felt confident,” Marty recalls the feeling when he and his friends saw the benefits of organizing the event. “But Japper was super excited.”

“Of course!” Japper jumps in with vigour at this point. “I was going to be an MC on stage. Who wouldn’t be excited? It is a great opportunity for me and all the students who have joined the team to become role models for the younger generation as well. The event is very powerful.”

Participating in the event means setting fundraising goals, creating strategies for selling tickets, promoting the event, and running queues on the event day itself.

For adults like us, it may sound very normal. Now, let’s take a time machine and go back to the first time we had to manage a big event involving a large number of people, such as; sporting events, or a prom. Then imagine how big this experience would be for high school kids?

“It was hard in the beginning to find the team.” Marty began. “We started by designing logos and art works together with the school’s marketing team. Though, finding time to work together is not so easy because we only have free time during lunch and after school. Thus, we often meet during breaks and have lunch together.”

“I like lunch meetings. When we sat in a circle, eating delicious food, and talking about work. For me, it’s much better than online meetings because there’s good food.” Japper cheerfully continued after his friend.

“Selling tickets was challenging. We posted online content. Even the invited speakers helped us promote. Additionally, our parents also helped us with this. Although we set the funding goal for supporting scholarships for 7 students because the number was pretty, we are all very happy that we exceeded our goal.”

Of course, the difficulty did not end at the planning stage. When it came to the day itself, both the people in public-facing positions like Japper, and behind the scenes, Marty, had to solve many problems head-on.

“Today my main task is taking care of the speakers,” Marty explains. “But while taking care of honoured speakers who will be sharing their valuable stories with us, I also have to take care of my team at the same time. I have to make sure each person performs his or her own duty and carry the event off successfully.”

Although this task is not an easy one; a taxing undertaking from start to finish; they both said that it was a great taste of life.

This event covers a broad range of subjects, with speakers coming to give a sense of their lives. They discussed ideas directly valuable to student audiences, from the issue of finding the meaning of life through the Ikigai principle and understanding life through cultural diversity to providing first-hand experience from successful role models and including how they prepared for university to how to find yourself and how to find the right career for you. More than the content, students like them get to practise exerting force to open the first door to adult life with the process behind the event itself.

“This event gives us a taste of adult life,” Japper commented. “As one of our speakers said on stage, the barrier between his ideal and real life came crashing down when he was attending university abroad for the first time. That was the first time he felt the need to face reality. It was very emotional. Luckily, his honesty also helps us to be less afraid of real life as well.”

“When looking superficially, we may see that a duck floats comfortably in the water, although under the water, that duck has to kick its feet vigorously to stay afloat.” Marty talked about what one of the speakers said “To me, it was as if every speaker presenting today was that duck, because underneath the surface of everyone’s success, there always is a story of determination, hard work, and unyielding focus.”

“Another interesting thing is that we got to work closely with our marketing team as well,” adds Japper. “At first, I wondered how adults could work so much, though I understand now.”

 “Where else can we find opportunities to do real work like this if it’s not given to me by the school?” Marty nods in agreement. “I think many of our team members have grown through this process. Initially, they were already good, but they improved even more.”

“Even though you keep complaining that you ran the whole event until your legs almost broke?” Japper teases causing the whole group to laugh heartily.

Social Values

While Marty and Japper only spoke to us for a short time it was clear to see that their experience had altered their outlook on life and that they had both grown as people and moved towards being functioning adult members of society.

Growth comes through a process of learning by doing, surrounded by supportive educators who watched as their students blossomed.

 Additionally, Prof.Sakorn finishes with a reflection on the big picture of how this event for small groups of people can play a role in the education system and for the overall benefit of this country.

 “If we step back and look at the big picture, our group of children are the lucky ones. They have the potential to achieve so much, thus, we have to sow the seeds of creating value for society, so that they have the opportunity to think about this as they grow older. The speakers who come to present at this forum are living proof that when we give something to others, we will receive that back in return.”

Because education is not just about enhancing intellectual power, providing students with a sense of fulfilment allowing them to realize their role in society is equally important.

“We are trying to create a new generation with leaders of change using a new learning process to create people who see the right goal and hold on to the right values. That is what Thai education should offer to the learners, not just academic excellence.”

“Education Philosophy in England, the model of which King’s Bangkok  follows, tells us that in addition to academic excellence, there are two other ingredients that are essential to shaping young people into well-rounded individuals: diligence and a blended curriculum, including music, art, sports, and more. While complementary activities help build social and personal preferences, comprehensive attention will support children to grow up to be happy adults, and learn to overcome obstacles.” The executive lecturer concluded.

But the energetic Japper couldn’t help but add,

“I think many children don’t even know how important social values are. Though, after listening to the experiences of all speakers on stage, I understand that success is not just the matter of being respected, it is also about giving something back to others.”

This conclusion from Japper showed us that learning methods that do not focus on memorisation, but instead on hands-on work help to make  someone’s heart to really grow in a fantastic direction

Moreover, giving children the opportunity to speak, act, and make changes, as teachers and staff at King’s Bangkok have done and shared their results with us through this interview. This would be a good example for adults and even teachers around the country to be open, to listen more, and to give opportunities for their own learners to take action, stand up, and learn from their mistakes.

It matters not what the results will be, the hands-on learning that takes place throughout the process is also an important foundation for preparing students moving towards their dream university and life with goals and early success that is not just about “receiving” but also “giving.”

Writer

Avatar

เกวลิน ศักดิ์สยามกุล

นักออกแบบ-สื่อสารเพื่อความยั่งยืน ที่อยากเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านชีวิต บทสนทนา และแบรนด์ยาสีฟันเม็ดเล็กๆ ของตัวเอง

Photographer

Avatar

ปฏิพล รัชตอาภา

ช่างภาพอิสระที่สนใจอาหาร วัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย มีความฝันว่าอยากทำงานศิลปะเล็กๆ ไปเรื่อยๆ

อ่านต่อ

Loading...

End of content

No more pages to load