เป็ด ภาคภูมิ และ ยูน พยูณ สองคนไทยที่ทำงานออกแบบกว่าสิบปีในญี่ปุ่น ประเทศที่ใส่ใจเรื่องการออกแบบ

เปิดโลกของ ภาคภูมิ ลมูลพันธ์ และ พยูณ วรชนะนันท์ กราฟิกดีไซเนอร์ไทยหนึ่งเดียวในบริษัทชั้นนำญี่ปุ่น และเจ้าของภาพวาดบนปกแจ็กเก็ตซิงเกิลวง Ketsumeishi