9 กุมภาพันธ์ 2022
512

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา ชวนสนทนาถึงเรื่อง ‘ความบริสุทธิ์ทางเพศ’ ไขที่มาว่าความเชื่อว่าผู้หญิงต้องเวอร์จิ้นก่อนแต่งงานมาจากไหน เริ่มต้นจากการสำรวจแนวคิดเรื่องการสืบสกุลฝั่งพ่อ (Patriliineality) และฝั่งแม่ (Matrilineality) ของแต่ละสังคมในโลก 

ทำความรู้จักระบบ Dowry System ที่ผู้หญิงต้องเอาสินสอดไปขอผู้ชาย ก่อนสำรวจท่าทีชนชั้นสูงในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่ต่อต้านความรักข้ามชนชั้นและการร่วมเพศก่อนแต่งงาน ยิ่งในสังคมที่นับญาติและสืบทอดสมบัติผ่านสมาชิกครอบครัวฝ่ายชาย-ซึ่งเป็นรูปแบบสังคมส่วนใหญ่ในโลก ความบริสุทธิ์ของผู้หญิงจึงมีค่ามากเกินตีราคาได้ เพื่อรับประกันว่าเด็กในท้องที่จะรับสมบัติต่อไปเป็นลูกใคร รับกับความเชื่อเรื่องความบริสุทธิ์ในคริสต์ศาสนา Age of Consent ซึ่งเดิมมีขึ้นเพื่อคุ้มครองลูกสาวชนชั้นสูง จึงค่อย ๆ ขยับห่างออกไปจากช่วงเวลาเจริญพันธุ์ตามธรรมชาติออกไปเรื่อย ๆ

Host

Avatar

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน