รายการ In Relationships ตอนนี้ ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา จะมาเล่าประสบการณ์เมื่อไปเยือน Tikal (ตีกัล) เมืองโบราณของชนเผ่ามายา เมืองร้างที่กลายเป็นเมืองร้างกลางป่า ได้รับการสำรวจจนกลายเป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศกัวเตมาลา และเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars

Host

Avatar

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน