โซเชียลมีเดียคือปัญหาโลกแตกของศตวรรษที่ 21 พระไพศาล วิสาโล จะมาวิเคราะห์ความทุกข์ที่เกิดจากการใช้โซเชียลมีเดีย ทั้งการบุลลี่บนโลกออนไลน์ การเสพติดที่เหมือนบุหรี่ของยุคนี้ ความสัมพันธ์ในชีวิตจริงที่ถูกทำลาย ข้อดี ข้อเสียของเทคโนโลยี ไปจนถึงวิธีจัดการกับความรู้สึกเศร้าที่เกิดจากการใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างมีสติ ในรายการวัดไข้ตอนนี้

Host

Avatar

พระอธิการไพศาล วิสาโล

พระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน และนักเผยแพร่ ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ

Avatar

ประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์

เม้ง ชูใจ อดีตพระสวนโมกข์ ๖ เดือน ครีเอทีฟ บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร คุณพ่อ ด.ญ. สติมา