ตั้งแต่ความรักแบบไม่มีเงื่อนไข ความรักแบบเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ การชอบคนๆ เดียวกับน้องสาว ความรักที่ไม่เคยเอ่ยปาก ไปจนถึงความสัมพันธ์สมัยเรียนที่ดูเหมือนจะราบรื่นเสียจนราบเรียบ ไม่มีความหวือหวา วัดไข้ตอนนี้ พระไพศาล วิสาโล จะมาเล่าถึงวิธีการมองโลกในอีกมุมหนึ่งที่อาจจะทำให้ปัญหาความรักของคุณดูเล็กลงกว่าที่เคยคิด

Host

Avatar

พระอธิการไพศาล วิสาโล

พระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน และนักเผยแพร่ ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ

Avatar

ประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์

เม้ง ชูใจ อดีตพระสวนโมกข์ ๖ เดือน ครีเอทีฟ บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร คุณพ่อ ด.ญ. สติมา