โรคที่เกิดจากออฟฟิศในตอนนี้ไม่ใช่อาการปวดคอ ปวดหลัง แต่เป็นปัญหาความความสัมพันธ์กับคนในออฟฟิศ ทั้งกับเพื่อนที่ตั้งกรุ๊ปไลน์แยกโดยไม่มีเรา เจ้านายที่เหมือนจะไม่ได้รับการยอมรับจากลูกน้อง ทำงานหนักทำงานดี แต่ไม่เคยได้รับคำชม ชวนฟังวิธีคิดแบบ เรา ไม่ใช่แบบ ฉัน ที่จะไขปัญหาความไม่เข้าใจในที่ทำงานจากจิตร์ จิตฺตสํวโร หรือ หลวงพี่โก๋ ได้ในวัดไข้ตอนนี้

Host

Avatar

จิตร์ จิตฺตสํวโร

อดีตเจ้าของบริษัททำวิจัย ปัจจุบันท่านอยู่ที่วัดป่าธรรมอุทยานในจังหวัดขอนแก่น

Avatar

ประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์

เม้ง ชูใจ อดีตพระสวนโมกข์ ๖ เดือน ครีเอทีฟ บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร คุณพ่อ ด.ญ. สติมา