เมื่อสนามบินเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่กระจายโรค COVID-19 The Changemaker ตอนนี้จะพาไปดูวิธีการแก้ไขปัญหาของประเทศเนปาล ที่ใช้เทคโนโลยีเก็บและจัดการข้อมูลของนักท่องเที่ยวและผู้ใช้สนามบินกาฐมาณฑุ โดยทุกคนต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ผ่านการคัดกรองโรค ไปจนถึงมีการติดตามผลเรื่องการเดินทางต่อและการกักตัวของแต่ละคนด้วย โดยมีเครือข่ายคนทำงานสาธารณสุขคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลัง

Host

Avatar

สินี จักรธรานนท์

ผู้อำนวยการ มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) ผู้มีประสบการณ์กับการทำงานเพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์มากว่า 30 ปี

ทรงกลด บางยี่ขัน

ทรงกลด บางยี่ขัน

ตำแหน่งบรรณาธิการโดยอาชีพ เป็นนักเดินทางมือสมัครเล่น แบ่งเวลาไปสอนหนังสือโดยสมัครใจ และชอบจัดทริปให้คนสมัครไป