The Changemaker ตอนนี้ พูดถึงการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย โดยนายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ อายุรแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก ผู้เคยมีประสบการณ์จากเหตุการณ์สึนามิที่ภาคใต้เมื่อหลายปีก่อน เขาเป็นผู้คิดค้นซอฟต์แวร์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยและนำมาปรับใช้กับวิกฤตนี้ เพื่อระดมอาสาสมัครจากหลากหลายอาชีพ จนปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 2,000 รายแล้ว

Host

Avatar

สินี จักรธรานนท์

ผู้อำนวยการ มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) ผู้มีประสบการณ์กับการทำงานเพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์มากว่า 30 ปี

ทรงกลด บางยี่ขัน

ทรงกลด บางยี่ขัน

ตำแหน่งบรรณาธิการโดยอาชีพ เป็นนักเดินทางมือสมัครเล่น แบ่งเวลาไปสอนหนังสือโดยสมัครใจ และชอบจัดทริปให้คนสมัครไป