ศิลปะการต่อสู้ตอนนี้จะเล่าถึงการต่อสู้ระหว่าง เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) ผู้วาดภาพ Mona Lisa กับ มีเกลันเจโล (Michelangelo) เจ้าของผลงาน The Creation of Adam สองศิลปินระดับตำนานที่สร้างชื่อเสียงในยุคเดียวกัน เกิดเป็นการแข่งขันในด้านผลงานอยู่เรื่อยๆ เหตุการณ์ที่จะนำมาเล่าในตอนนี้ คือการวาดภาพสงครามที่ Palazzo Vecchio ที่ดาวินชีได้รับเลือกให้วาดในปีแรก และมีเกลันเจโลได้รับเลือกให้วาดกำแพงฝั่งตรงข้ามในปีที่สอง ทั้งคู่ทำผลงานเสร็จหรือไม่ และผลจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในศิลปะการต่อสู้ตอนนี้

Host

Avatar

ภาสินี ประมูลวงศ์

เตยเป็นนักอ่าน รื้อค้น และเล่า เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะ มีความสนใจเป็นพิเศษด้านศิลปะกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งที่ชอบคือหนังสือและพิพิธภัณฑ์ สิ่งที่ไม่ชอบคือเสียงดัง ปัจจุบันเตยทำเพจชื่อ Artteller และพยายามเขียนหนังสืออยู่

Avatar

จุฑารัตน์ ภิญโญดุลยเจต

ปูเป้มีความสนใจด้านศิลปะการถ่ายภาพ และด้วยความสนใจนั้น จึงลาออกจากงานประจำไปเรียนต่อที่ International Center of Photography ที่นิวยอร์ก ปัจจุบันปูเป้ยังคงอาศัยอยู่ที่นิวยอร์ก โดยประกอบอาชีพเป็นช่างภาพอิสระ(เพื่อหาเงิน) ทำ personal project ในเวลาว่าง(ซึ่งจริงๆ เป็นงานหลัก) และขยายขอบเขตความสนใจเผื่อแผ่ไปถึงงานศิลปะแขนงอื่นๆ ด้วย