เพราะโรงเรียนที่ดีที่สุดของลูกคือ บ้าน แล้วเราจะสร้างบ้านอย่างไรให้เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก อาจารย์จุลพร นันทวานิช สถาปนิกผู้เชื่อในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ จะเล่าให้ฟังถึงวิธีคิดเกี่ยวกับการปรับบ้านให้เป็นที่เรียนรู้ในพอดแคสต์รายการปลูกตอนนี้

Host

Avatar

จุลพร นันทพานิช

สถาปนิกผู้เชื่อในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

ทรงกลด บางยี่ขัน

ทรงกลด บางยี่ขัน

ตำแหน่งบรรณาธิการโดยอาชีพ เป็นนักเดินทางมือสมัครเล่น แบ่งเวลาไปสอนหนังสือโดยสมัครใจ และชอบจัดทริปให้คนสมัครไป