ใครว่าทางออกเดียวของการทำพื้นที่สีเขียวในบ้านคือการปลูกหญ้า ชวนฟัง ‘ปลูก’ จาก The Cloud พอดแคสต์รายการใหม่ที่เชิญอาจารย์จุลพร นันทพานิช สถาปนิกผู้เชื่อในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ มาพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวในบ้านในอีกมุมหนึ่งได้ในตอนนี้

วิธีการทำพื้นที่สีเขียวภายในบ้านในแบบของ อาจารย์ จุลพร นันทพานิช สถาปนิก ผู้เชื่อในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ - The Cloud Podcast

Host

Avatar

จุลพร นันทพานิช

สถาปนิกผู้เชื่อในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

ทรงกลด บางยี่ขัน

ทรงกลด บางยี่ขัน

ตำแหน่งบรรณาธิการโดยอาชีพ เป็นนักเดินทางมือสมัครเล่น แบ่งเวลาไปสอนหนังสือโดยสมัครใจ และชอบจัดทริปให้คนสมัครไป