11 มกราคม 2563
PAGE
2 K

ใครว่าทางออกเดียวของการทำพื้นที่สีเขียวในบ้านคือการปลูกหญ้า ชวนฟัง ‘ปลูก’ จาก The Cloud พอดแคสต์รายการใหม่ที่เชิญอาจารย์จุลพร นันทพานิช สถาปนิกผู้เชื่อในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ มาพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวในบ้านในอีกมุมหนึ่งได้ในตอนนี้

วิธีการทำพื้นที่สีเขียวภายในบ้านในแบบของ อาจารย์ จุลพร นันทพานิช สถาปนิก ผู้เชื่อในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ - The Cloud Podcast

Host

จุลพร นันทพานิช

สถาปนิกผู้เชื่อในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

ทรงกลด บางยี่ขัน

ตำแหน่งบรรณาธิการโดยอาชีพ เป็นนักเดินทางมือสมัครเล่น แบ่งเวลาไปสอนหนังสือโดยสมัครใจ และชอบจัดทริปให้คนสมัครไป

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!