The Cloud x ไทยประกันชีวิต

‘ลูกค้าคือพระเจ้า’ หลายๆ ธุรกิจให้บริการด้วยหลักการนี้ แต่ไม่ใช่กับ Omotenashi จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่นไม่ได้มองว่าลูกค้าอยู่เหนือกว่าและต้องเกรงกลัว แต่คิดว่าลูกค้าเป็นพาร์ตเนอร์หรือแม้กระทั่งเพื่อนและคนในครอบครัว ทำให้คนญี่ปุ่นกล้าแนะนำและตักเตือนลูกค้า หากเห็นว่าการตัดสินใจของเขาไม่เหมาะสม ในตอนนี้ ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ จะเล่าถึงเคสร้านตัดชุดกิโมโนราคาแพง โรงพยาบาลที่ไม่ได้ประคบประหงมคนไข้ และพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารในประเทศไทยที่ใส่ใจในรายละเอียด ติดตามฟังได้ในพอดแคสต์ Omotenashi ตอนนี้

Host

Avatar

เกตุวดี Marumura

อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผู้หลงใหลในการทำธุรกิจแบบยั่งยืนของคนญี่ปุ่น ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย