แม้ “รถไฟ เรือเมล์ ยี่เก ตำรวจ” คบไม่ได้ แต่เราคนไทยต้องคบกับรถเมล์มานาน พอดแคสต์วัยรุ่น 70 รอบนี้ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ มาแชร์ประสบการณ์การใช้ขนส่งมวลชนในยุค 70 จากความทรงจำ 

ตั้งต้นจากรถรางไฟฟ้า ยวดยานเขตเมืองเก่าในยุคก่อนที่ไม่มีให้เห็นแล้วในปัจจุบัน จนถึงรถเมล์ วิธีการเดินทางราคาถูก ทางเลือกหลักของคนกรุงเทพฯ ตั้งแต่อดีต แต่สภาพการให้และใช้บริการยังคงเหมือนเดิม อัดเป็นปลากระป๋อง ให้ภาพ “ห้อยเป็นพวงองุ่น” อย่างที่วัยรุ่น 70 ว่า จนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งระบบการวิ่งรถเมล์ที่ไม่เหมือนปัจจุบัน สาย สี ต่าง ๆ ทั้งรถเมล์ขาวของนายเลิศ รถสีส้มของ บขส. รถสีฟ้า ที่ชาวบ้านเรียกตามพระนามเจ้านายว่า ‘รถพีระ’ รถเมล์สีเขียว ‘ศรีนคร’ รถเมล์ศิริมิตรสีน้ำตาล ก่อนทิ้งท้ายด้วยแง่คิดการพัฒนาขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และฝากคำแนะนำไปถึงภาครัฐ

Host

Avatar

ธงทอง จันทรางศุ

คนวัยเกษียณจากอาชีพครูและการทำราชการหลายกระทรวง ผู้รักการอ่านและงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจ ใช้เวลาทุกวันคืนอยู่กับหนังสือ ของกระจุกกระจิก และสมบัติพระศุลีทั้งปวง

ภัทรียา พัวพงศกร

ภัทรียา พัวพงศกร

บรรณาธิการ นักเขียน ที่สนใจตึกเก่า เสื้อผ้า งานคราฟต์ กลิ่น และละครเวที พอๆ กับการเดินทาง