แม้ “รถไฟ เรือเมล์ ยี่เก ตำรวจ” คบไม่ได้ แต่เราคนไทยต้องคบกับรถเมล์มานาน พอดแคสต์วัยรุ่น 70 รอบนี้ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ มาแชร์ประสบการณ์การใช้ขนส่งมวลชนในยุค 70 จากความทรงจำ 

ตั้งต้นจากรถรางไฟฟ้า ยวดยานเขตเมืองเก่าในยุคก่อนที่ไม่มีให้เห็นแล้วในปัจจุบัน จนถึงรถเมล์ วิธีการเดินทางราคาถูก ทางเลือกหลักของคนกรุงเทพฯ ตั้งแต่อดีต แต่สภาพการให้และใช้บริการยังคงเหมือนเดิม อัดเป็นปลากระป๋อง ให้ภาพ “ห้อยเป็นพวงองุ่น” อย่างที่วัยรุ่น 70 ว่า จนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งระบบการวิ่งรถเมล์ที่ไม่เหมือนปัจจุบัน สาย สี ต่าง ๆ ทั้งรถเมล์ขาวของนายเลิศ รถสีส้มของ บขส. รถสีฟ้า ที่ชาวบ้านเรียกตามพระนามเจ้านายว่า ‘รถพีระ’ รถเมล์สีเขียว ‘ศรีนคร’ รถเมล์ศิริมิตรสีน้ำตาล ก่อนทิ้งท้ายด้วยแง่คิดการพัฒนาขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และฝากคำแนะนำไปถึงภาครัฐ

Host

ธงทอง จันทรางศุ

คนวัยเกษียณจากอาชีพครูและการทำราชการหลายกระทรวง ผู้รักการอ่านและงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจ ใช้เวลาทุกวันคืนอยู่กับหนังสือ ของกระจุกกระจิก และสมบัติพระศุลีทั้งปวง

ภัทรียา พัวพงศกร

บรรณาธิการและนักจัดทริปแห่ง The Cloud ที่สนใจตึกเก่า งานคราฟต์ กลิ่น และละครเวทีพอๆ กับการเดินทาง