หลังจากเล่าที่มาที่ไปของนิยามตัวตนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสัมพันธ์กับคริสต์ศาสนา พร้อมๆ การเกิดขึ้นของ ‘ความเป็นส่วนตัว’ คราวนี้ ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา ชวน ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา มาพูดคุยถึงความเป็นส่วนตัวที่พัฒนาต่อมาในอีกแง่มุม หมุนทวนเข็มนาฬิกาไปดูความสัมพันธ์ระหว่างคนยิวกับชาวคริสต์ในแดนคาทอลิก และระหว่างชาวคริสต์กันเองในดินแดนต่างนิกาย ที่ทำให้เกิดสำนึกความเป็นส่วนตัวในครอบครัว พื้นที่ส่วนตัว Cancel Culture ความลับ รหัสลับ องค์กรลับ และทฤษฎีสมคบคิด ฟังเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการ In Relationships ตอนนี้

Host

Avatar

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน