5 มิถุนายน 2024
210

เล่าเรื่องอาหารของเปรู ประเทศที่มีวัฒนธรรมอาหารที่เปลี่ยนแปลงหลายช่วงเวลา ตั้งแต่แบบชาวพื้นเมือง และการได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมอาหารจากผู้อพยพ จนสร้างอาหารแบบใหม่ขึ้นมารีแบรนด์ประเทศ

Host

Avatar

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน