“โลกคือละครทุกตอนต้องแสดงทุกคนทนไป อย่าอาลัยยิ้มกันสู้ไปจะได้สบาย”

เพลงท่อนนี้น่าจะแทนชีวิตในวัย 27 ของนักแสดงสาวเสียงดี มะปราง-อลิสา ขุนแขวง ได้เป็นอย่างดี เพราะประสบการณ์ในวงการบันเทิงหลายปีที่ผ่านมาสอนให้เธอได้เข้าใจชีวิตหลากหลายมุมผ่านงานแสดงแต่ละครั้ง หยิบฉวยแง่งามจากทุกบทบาทที่เธอเคยสวม เรียนรู้ที่จะหาความสุขจากสิ่งง่ายๆ รอบตัวมากขึ้น

สิ่งหนึ่งที่มะปรางในวัย 27 ยึดถือมาเสมอคือการไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ความฝันอยากทำทุกอย่างอย่างเต็มที่คอยเติมเรี่ยวแรงให้เธอพร้อมเปิดรับทุกโอกาสที่เข้ามาหาเสมอ จนได้รู้ว่าขวบปีนี้ก็ยังไม่ได้รู้สึกแก่อย่างที่คิดไว้ อย่างน้อยก็ยังไม่ปวดแข้งปวดขาสักหน่อย

Host

นิรภัฎ ช้างแดง

กองบรรณาธิการผู้คนพบความสุขในวัยใกล้เบญจเพสจากบทสนทนาดีๆ กับคนดีๆ และเพลงรักสุดแสน Bittersweet ของ Mariah Carey