ลูกนักเขียนอย่างวัยรุ่น 70 ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เล่าความสนุกในบรรณพิภพยุค 70 ฉายภาพรวมวงการนิตยสาร ตั้งแต่นิตยสารสายผู้หญิงอย่าง ศรีสัปดาห์ สกุลไทย และ กุลสตรี ความสนิทชิดเชื้อกับนักเขียนแห่งยุค กฤษณา อโศกสิน และ ว.วินิจฉัยกุล (วินิตา ดิถียนต์) รวมทั้งนิตยสารสายผู้ชายอย่าง ฟ้าเมืองไทย และประสบการณ์การเขียนงานกับนิตยสารหลายหัว คอลัมน์ ‘ของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง’ ‘ภาพงามของความหลัง’ ให้ ลลนา ‘สัพเพเหระวัฒนธรรม’ ประจำ แพรว ‘ใครเป็นใคร’ ของ พลอยแกมเพชร ก่อนเล่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งพิมพ์รายเดือนจากยุค 70 สู่ปัจจุบัน อันเป็นธรรมดาวิถี

Host

Avatar

ธงทอง จันทรางศุ

คนวัยเกษียณจากอาชีพครูและการทำราชการหลายกระทรวง ผู้รักการอ่านและงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจ ใช้เวลาทุกวันคืนอยู่กับหนังสือ ของกระจุกกระจิก และสมบัติพระศุลีทั้งปวง

ภัทรียา พัวพงศกร

ภัทรียา พัวพงศกร

บรรณาธิการ นักเขียน ที่สนใจตึกเก่า เสื้อผ้า งานคราฟต์ กลิ่น และละครเวที พอๆ กับการเดินทาง