ไม่ว่าคุณจะคุ้นเคยกับ ก๊อต-จิรายุ ตันตระกูล ในบทบาทใดมาก่อน ขอให้ลบภาพเหล่านั้นทิ้งไปให้หมด เพราะอีกแง่มุม เขาคือชายหนุ่มผู้ก้าวข้ามกำแพงแห่งความกลัว กล้าออกมาทำงานศิลปะที่ตัวเองรักอย่างทุ่มสุดตัว เป็นมนุษย์ปุถุชนผู้ใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจชีวิตได้อย่างชาญฉลาด จนตระหนักถึงความไม่มีแก่นสารของชีวิต 

บทสนทนาในรายการ Coming of Age ตอนนี้จึงว่าด้วยเรื่องศิลปะ ธรรมะ และชีวิต ของก๊อต จิรายุ ในวัย 32 ตั้งแต่การหลีกเลี่ยงความล้มเหลวแทนที่จะตักตวงความสำเร็จ ไปจนถึงบทเรียนชีวิตที่ว่า เราใช้ชีวิตย้อนแย้งกับกฎธรรมชาติมาตลอด อะไรทำให้เขาเปรียบเทียบตัวเองในอดีตเป็นลิง เต่า และนิยามตัวเองในปัจจุบันว่าเป็นเด็ก หาคำตอบได้ในรายการตอนนี้

Host

Avatar

นิรภัฎ ช้างแดง

กองบรรณาธิการผู้คนพบความสุขในวัยใกล้เบญจเพสจากบทสนทนาดีๆ กับคนดีๆ และเพลงรักสุดแสน Bittersweet ของ Mariah Carey