Paring หรือการจับคู่ระหว่างอาหารและเครื่องดื่มในมื้อ ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์อย่าง Juice Pairing หรือแม้แต่การจับคู่รสชาติกันเองในอาหารหนึ่งจาน

จุดประสงค์ของการ Pairing คือการสร้างประสบการณ์ของคนชิม ออกรสตอนนี้ เชฟแบล็ก-ภานุภน บุลสุวรรณ และ เชฟแวน-เฉลิมพล โรหิตรัตนะ เล่าประสบการณ์จากทั้งมุมของคนทำอาหาร และมุมมองของคนกิน ว่าการจับคู่รสชาติควรจะเริ่มต้น ควรสังเกตอะไรบ้าง เมื่อมีโอกาสได้ลองจับคู่รสชาติใหม่ ๆ

Host

Avatar

เชฟแบล็ค-ภานุภน บุลสุวรรณ

เชฟแห่งร้านแบล็คคิช อาร์ติซาน คิชเช่น จ.เชียงใหม่ ผู้หลงใหลในของหมักดองอย่างมีสติ และยูทูเบอร์มือใหม่หัดตัดใน “คลิปคลิปเพื่อนครัว” ที่ให้ความรู้เรื่องของหมักดองและเล่นแร่แปรธาตุจากของเหลือในครัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Avatar

เชฟแวน-เฉลิมพล โรหิตรัตนะ

เชฟผู้สนใจการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น และต้องการสร้างวิถีการกินที่ดีผ่านสิ่งที่ตัวเองถนัดคือการทำอาหาร ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้าน DAG แห่ง warehouse 30