การนอนไม่ได้เป็นเพียงการพักผ่อน แต่ยังเป็นช่วงเวลาอันน่าประหวั่นที่เปิดโอกาสให้สัญชาตญาณดิบในใจตื่นขึ้นมาล่วงล้ำศีลธรรม กาแฟ-เครื่องดื่มช่วยกระตุ้นให้มีสติครองตน ควบคุมตัวเองยามนอนจึงทวีบทบาทขึ้นมา ก่อนขยายสู่วัฒนธรรม ‘สภากาแฟ’ เปลี่ยนคาเฟ่เป็นที่ถกเถียงเรื่องการเมือง

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา จะพาไปรู้จักกาแฟในฐานะเครื่องดื่มท้าทายศาสนาให้ลึกซึึ้งขึ้นอีกขั้น ฟังประวัติศาสตร์กาแฟฉบับใหม่ที่บอกว่าพ่อค้าอาหรับกลุ่ม Hadhrami ต่างหากที่พากาแฟไปอวดโฉมทั่วโลกก่อนฝรั่งเปลี่ยนเป็นสินค้าทุนนิยม สำรวจวัฒนธรรมการกินกาแฟและมุมมองต่อกาแฟจากคนทุกมุมโลก ก่อนโยงให้เห็นความสัมพันธ์กับท่อน ‘น้องเป็นสาววัยอ่อน ได้แต่นอนตะแคง ยามเมื่อแลงฝันหวาน’ จากเพลง สาวขอนแก่น

Host

Avatar

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน