หลังจากพาไปรู้จักห้องนอน ฟังประวัติศาสตร์ตู้ ตั่ง เตียง ฉบับกระชับ พอดแคสต์รายการ In Relationships ตอนนี้ ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา ชวน ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา สนทนาถึงบทบาทของห้องนอนและเตียงนอนอย่างถึงแก่น เปรียบเทียบวิถีการร่วมเพศและพฤติกรรมการใช้ห้องนอนที่แตกต่าง ระหว่างชาวนาในชนบท ผู้ปฏิบัติตามข้อห้ามการมีเซ็กส์ก่อนแต่งงานอย่างหละหลวม กับชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในเมือง ที่นิยามตัวตนผ่านระบบศีลธรรมในศาสนาคริสต์อย่างเคร่งคัด มนุษย์เริ่มร่วมรักบนเตียงตั้งแต่เมื่อไหร่ อะไรบังคับให้คนเราต้องร่วมเพศบนเตียง ฟังคำอธิบายผ่านเส้นสายความสัมพันธ์อันซับซ้อนได้ในรายการตอนนี้

Host

Avatar

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Co-founder แห่ง The Cloud อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟตเรดิโอ ที่เรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งผ่านลูกสาวสองคน