ธุรกิจโรงแรมคือหนึ่งภาคส่วนสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์โควิด-19 มากที่สุด รายการ Coming of Age ตอนนี้ แพร-พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์ จึงชวน หนิง-อลิสรา ศิวยาธร ทายาทรุ่นสามของโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ ธุรกิจที่พักที่ขึ้นชื่อเรื่องความยั่งยืน มาพูดคุยถึงสถานการณ์และการปรับตัวในช่วงโรคระบาด ไปจนถึงความเชื่อเรื่องโรงแรมสีเขียวที่แม้โควิด-19 ก็สั่นคลอนไม่ได้ 

อะไรทำให้เธอยังคงมุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวในโรงแรม แถมร่วมกับเชฟคิดค้นสูตรเมนูที่ไม่ทิ้งขยะอาหารไว้แม้ชิ้นเดียว และบทเรียนที่ CEO คนเก่งได้เรียนรู้ในช่วงปีที่ผ่านมาคืออะไร หาคำตอบได้ในรายการตอนนี้

Host

พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์

หลงใหลในเรื่องราวของอาหารและรสชาติที่รายล้อมรอบจาน