วันก่อน เพื่อนส่งพอดแคสต์รายการหนึ่งให้ฟังชื่อ Stories From Home ทันทีที่กดเข้าไปฟังก็ตกหลุมรักทันที เพราะนี่เป็นรายการพอดแคสต์เล่านิทานแบบเล่านิทานจริงๆ เป็นการอัดเสียงระหว่างชั่วโมงเล่านิทานของหลายๆ ครอบครัว ทำให้ได้ยินเสียงบรรยากาศการซักถามของเด็กๆ กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเคล้าคลอไปตลอดทั้งเรื่อง คำถามที่ผุดขึ้นมาคือ นิทานนั้นสำคัญต่อพัฒนาการเด็กแค่ไหน เพราะเราเองก็โตมากับการฟังนิทานเช่นกัน

จากนั้นจึงทราบว่า รายการพอดแคสต์นี้เป็นเฟสแรกของโปรเจกต์น่ารักชื่อ Play From Home โดยทีมงาน BICTFest หรือเทศกาลศิลปะการแสดงนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน ที่เคยจัดขึ้นในประเทศไทยมาแล้ว 2 ครั้ง

ครั้งที่ 3 ต้องเกิดขึ้นในปีนี้ แต่ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทีมงานมองหาแพลตฟอร์มอื่นนอกเหนือจากละครเวทีอย่างที่ผ่านมา เป็นรูปแบบอื่นๆ ที่ยังช่วยเพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมต่อวัฒนธรรม และสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้เด็กๆ แทน

Play From Home จะมีด้วยกัน 2 เฟสตลอดปีนี้ เฟสแรกคือพอดแคสต์ Stories From Home ที่ชวนครอบครัวมาแบ่งปันเรื่องเล่าในช่วงเวลาพิเศษ ซึ่งคนในครอบครัวเป็นผู้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจในการใช้ศิลปะการเล่านิทานมาเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และจินตนาการให้กับเด็กๆ 

โดยการจัดทำพอดแคสต์เล่านิทานในครั้งนี้ BICTFest ได้ร่วมกับ MAPPA โดย Flock Learning ที่เชื่อว่าครอบครัวคือนักสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู้ให้เด็กๆ และ 28 Production ที่มาช่วยเติมส่วนผสมความสนุกสนานให้พอดแคสต์ด้วยเสียงประกอบเสริมจินตนาการให้เด็ก

Play From Home แพลตฟอร์มออนไลน์จาก BICTFest ที่ชวนทุกครอบครัวมาสร้างกิจกรรมเรียนรู้จากที่บ้าน

เราจึงชวน อุ๊-อัจจิมา ณ พัทลุง ผู้อำนวยการ BICTFest จ๋า-วริศรา บ่อเกิด โปรเจกต์เมเนเจอร์ BICTFest บี-มิรา เวฬุภาค ผู้ก่อตั้ง MAPPA และ Flock Learning และ วิน-ระพีเดช กุลบุศย์ ผู้อำนวยการ 28 Production มาร่วมพูดคุยกันถึงความสำคัญของนิทาน พลังของ Storytelling ต่อพัฒนาการเด็ก และวิธีสร้างการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ตออนไลน์ให้เด็กๆ มีทักษะพร้อมได้ลงมือทำจริงๆ

และเพราะ Storytelling ไม่ได้มีแค่การเล่านิทาน ศิลปะการละครอย่างที่ BICTFest ตั้งใจนำเสนอมาโดยตลอดก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ Storytelling ที่ทรงพลัง ก่อนจะไปฟังเรื่องราวของพอดแคสต์ Stories From Home และแพลตฟอร์มออนไลน์ Play From Home เราจึงอยากชวนคุณทำความเข้าใจโลกการเรียนรู้ผ่านละครเวทีสำหรับเด็กและเยาวชนไปด้วยกัน

Play From Home แพลตฟอร์มออนไลน์จาก BICTFest ที่ชวนทุกครอบครัวมาสร้างกิจกรรมเรียนรู้จากที่บ้าน

01

ความสำคัญของละครสำหรับเด็ก

Bangkok International Children’s Theatre Festival (BICT Fest) คือเทศกาลที่ชวนศิลปินละครเวทีไทยและต่างชาติจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก มาร่วมทำการจัดแสดง จัดเวิร์กช็อป และพูดคุยเสวนาเรื่องการเติบโตและพัฒนาการเด็กผ่านศิลปะ

อุ๊อธิบายว่า “การละครเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถชี้นำ เปิดโลกทัศน์ทางศิลปะให้เด็กๆ ละครจะทำให้การเรียนรู้ของเด็กน่าสนใจและสนุกสนาน การสร้างสรรค์ละครสำหรับเด็กนั้น ไม่ใช่การย่อส่วนละครของผู้ใหญ่ หรือนำละครผู้ใหญ่มาทำให้ง่ายขึ้น แต่ละครสำหรับเด็กเป็นศิลปะที่มีรูปแบบเฉพาะ มีความเป็นเอกลักษณ์ มีวิธีการนำเสนอที่แตกต่างไปตามวัยและความพร้อมของผู้ชม

“นักละครสำหรับเด็กต้องมีความละเอียดอ่อน จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีรสนิยมทางศิลปะที่ดี มีความจริงใจที่จะสื่อสารกับผู้ชม ละครของเด็กต้องไม่สั่งสอน แต่เป็นเพื่อนที่ดี นำเสนอโอกาสที่ดี และสร้างความสนุกสนานแก่เพื่อนตัวน้อย ขณะเดียวกันก็ต้องเสนอแนะเรื่องราวความคิด วิธีการแก้ปัญหา และทัศนคติที่ดีแก่เด็กๆ” 

Play From Home แพลตฟอร์มออนไลน์จาก BICTFest ที่ชวนทุกครอบครัวมาสร้างกิจกรรมเรียนรู้จากที่บ้าน

การดูละครในโรงละครเป็นการตอบสนองต่อธรรมชาติของเด็ก เพราะนอกจากความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และผ่อนคลายอารมณ์แล้ว เนื้อหาในละครยังสอดแทรกแง่คิดที่ดีงาม ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของเด็กๆ ได้ในอนาคต เสริมสร้างพัฒนาการทั้งการฟัง การพูด ความกล้าแสดงออก ความคิดและจินตนาการที่กว้างไกล รวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ จากการเลียนแบบพฤติกรรมของตัวละครที่เด็กๆ ได้รับชม 

“เพราะเด็กๆ มีความพร้อมในการเปิดรับและเทียบเคียงประสบการณ์ของเขากับบทบาทของตัวละครนั้นๆ ซึ่งเขาสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิต

“การนำคนมานั่งดูอยู่ในที่ที่เดียวกัน มารับและแลกเปลี่ยนสารร่วมกัน มากกว่าการดูทีวีอยู่ที่บ้าน ผู้ชมจะได้ยินเสียงนักแสดงหายใจ เห็นเหงื่อ เห็นความพยายามของนักแสดงที่พยายามจะสื่อสาร”

Play From Home แพลตฟอร์มออนไลน์จาก BICTFest ที่ชวนทุกครอบครัวมาสร้างกิจกรรมเรียนรู้จากที่บ้าน

อุ๊บอกว่า กระบวนการเรียนรู้ผ่านละครจะกระตุ้นให้เด็กๆ ได้ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การเคลื่อนไหวร่างกาย การสร้างความเข้าใจในสัมพันธภาพของสิ่งต่างๆ รวมถึงการสื่อสารภาษาพูดและภาษาร่างกาย ซึ่งช่วยสนับสนุนพัฒนาการหลักของเด็กๆ ทั้งสี่ด้าน คือร่างกาย อารมณ์ สังคม และความฉลาดทางปัญญา 

โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ จะช่วยพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ พัฒนาพื้นฐานความสามารถในการใช้เหตุผล ด้วยจินตนาการผสมกับข้อมูลตามหลักเหตุผล แม้เป็นศิลปินต่างประเทศ​ แต่ภาษาก็ไม่เป็นอุปสรรคในการสื่อสาร เพราะการสื่อสารหลักของมนุษย์คือการสื่อสารผ่านภาษากาย ดังนั้น การมองเห็น ได้ยิน สังเกต และการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ สร้างความเข้าใจให้เด็กๆ ได้

“ศิลปะทุกแขนงดีหมด ในวันหนึ่งเราก็อยากให้การละครเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาอย่างจริงจัง เพราะละครเป็นศาสตร์หนึ่งที่ช่วยพัฒนาการอย่างรอบด้าน ให้ประสบการณ์ที่เป็น Sensorial คือความรับรู้ทั้งทางสายตา การได้ยิน ความรู้สึก อารมณ์ และสติปัญญา 

“การที่เด็กได้ดูละคร เขาจะได้เรียนรู้ชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตที่เขารู้จัก ได้รู้จักวัฒนธรรมที่แตกต่างจากที่เขาเติบโตมา มันเป็นระยะเวลาสั้นๆ ที่เขาจะได้เดินทางไปในที่ที่เขาไม่คุ้นเคย ได้รู้จักชีวิตของผู้คนที่อาจจะแตกต่างจากเขามาก สร้างความเข้าใจและความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน” 

Play From Home แพลตฟอร์มออนไลน์จาก BICTFest ที่ชวนทุกครอบครัวมาสร้างกิจกรรมเรียนรู้จากที่บ้าน

02

BICTFest

“งานที่นำมาแสดงใน BICTFest ทั้งสองครั้งที่ผ่านมามีความหลากหลาย ทั้งงานหุ่น (Puppetry) ซึ่งเป็นการเอาของที่มีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันมาทำให้มีชีวิตด้วยฝีมือของนักหุ่น อย่าง Theatre Right กลุ่มละครที่มีชื่อเสียงมากจากประเทศอังกฤษ ที่ทำละครเพื่อเด็กโดยเฉพาะ ด้วยความตั้งใจให้เด็กๆ เกิดแรงบันดาลใจ เติมเต็มจินตนาการ มีประสบการณ์จากการแสดงที่น่าจดจำ การแสดงของเขาแปลกใหม่ กระตุ้นความคิด งานแต่ละชิ้นของ Theatre Right ใช้เวลาพัฒนานานนับปี”

อุ๊เล่าต่อว่า ที่ผ่านมาคนคิดว่างานเด็กจะต้องเป็นนิทาน ละครหุ่น มีการละเล่นรื่นเริง ทั้งที่จริงงานเด็กมีหลายประเภท ในการเลือกกลุ่มศิลปินมาแสดงจึงเลือกให้หลากหลาย ทั้งจากต่างประเทศที่ละครเพื่อเด็กเป็นที่แพร่หลายอยู่แล้ว รวมถึงศิลปินไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนทักษะ และแลกเปลี่ยนมุมมองต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

Play From Home แพลตฟอร์มออนไลน์จาก BICTFest ที่ชวนทุกครอบครัวมาสร้างกิจกรรมเรียนรู้จากที่บ้าน
Play From Home แพลตฟอร์มออนไลน์จาก BICTFest ที่ชวนทุกครอบครัวมาสร้างกิจกรรมเรียนรู้จากที่บ้าน

โดยศิลปินแต่ละกลุ่มที่เชิญมาไม่ได้มาเล่นละครเพียงอย่างเดียว แต่มีการจัดเวิร์กช็อปและการจัดฟอรั่มแลกเปลี่ยนความคิดกันอีกด้วย อย่างเทศกาล BICTFest ครั้งแรก Papermoon Puppet Theatre คณะละครหุ่นชื่อดังจากประเทศอินโดนีเซีย โดยสร้างสรรค์งานชิ้นใหม่ร่วมกับกลุ่มพ่อแม่และเด็กๆ ในกรุงเทพฯ ที่มาจากชุมชนด้อยโอกาสและผู้คนทั่วไปที่สนใจ เพื่อนำมาสร้างเป็นเรื่องราวที่จัดแสดงครั้งแรกที่นี่ด้วย

เวิร์กช็อปของงาน BICTFest 2 ครั้งที่ผ่านมา มีเด็กๆ ตั้งแต่ 5 ถึง 13 ขวบ มาเข้าร่วมอย่างหนาแน่น มีหลากหลายรูปแบบอย่างการทำหุ่นจากวัสดุเหลือใช้ ไปจนถึงสัมผัสทางดนตรี การเคลื่อนไหว และดนตรี

Play From Home แพลตฟอร์มออนไลน์จาก BICTFest ที่ชวนทุกครอบครัวมาสร้างกิจกรรมเรียนรู้จากที่บ้าน

ถือเป็นกระบวนการเผยแพร่การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมละครที่เน้นให้เด็กรู้จักตนเองผ่านการคิด จินตนาการ การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเด็กๆ และเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม 

นอกจากเด็กแล้ว ก็มีพ่อแม่ ผู้ปกครอง นักกิจกรรม ครู และผู้ที่สนใจ ที่ต้องการนำละครไปใช้ประโยชน์กับเด็กๆ ด้วยตัวเองต่อไป เมื่อทุกคนได้มาเรียนรู้กระบวนการสร้างละครสำหรับเด็กแล้ว ก็นำเอาความรู้นี้ไปต่อยอดให้ละครพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ได้ 

03

Play From Home

จ๋าอธิบายว่า 2 ครั้งที่ผ่านมา BICTFest จัดเทศกาลในกรุงเทพฯ ได้เสียงตอบรับอย่างอบอุ่นและได้เห็นคลื่นลูกเล็กที่ค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ้นของการละครเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3 ซึ่งตอนแรกมีกำหนดจัดงานในช่วงนี้ของปี ทีมงานจึงคิดขยายการเข้าถึงไปสู่กลุ่มคนดูที่กว้างขึ้น และลงไปจับประเด็นทางสังคมอื่นๆ มากขึ้นด้วย เพื่อให้การละครเป็นสิ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอย่างเป็นรูปธรรม

Play From Home แพลตฟอร์มออนไลน์จาก BICTFest ที่ชวนทุกครอบครัวมาสร้างกิจกรรมเรียนรู้จากที่บ้าน

กลายเป็นธีมของงาน BICT on the Move ที่เชิญศิลปินไทยและนานาชาติมาอย่างเดิม แต่เปลี่ยนจากแสดงที่กรุงเทพฯ อย่างเดียว เป็นการลงพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย แต่ละพื้นที่ที่ไปจัดแสดงจะเกิดกิจกรรมร่วมกันระหว่างศิลปินและชุมชน โดย BICTFest ทำงานร่วมกับ Urban Jam กลุ่มนักพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศไทย

“มีการจัดเส้นทางการเดินทางและประสานงานกับชุมชนไว้เรียบร้อยแล้ว แต่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 เสียก่อน BICT on the Move จึงต้องเลื่อนไปเป็นปีหน้า (พ.ศ. 2564) แทน” จ๋าเล่าพร้อมรอยยิ้ม 

Play From Home แพลตฟอร์มออนไลน์จาก BICTFest ที่ชวนทุกครอบครัวมาสร้างกิจกรรมเรียนรู้จากที่บ้าน
Play From Home แพลตฟอร์มออนไลน์จาก BICTFest ที่ชวนทุกครอบครัวมาสร้างกิจกรรมเรียนรู้จากที่บ้าน

โปรเจกต์ Play From Home จึงเกิดขึ้น เพื่อสร้างโมเมนตัมในการสร้างการเรียนรู้ให้เด็กๆ อยู่ แม้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์มาเป็นเครื่องมือ เพื่อสำรวจโลกของการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กๆ ว่า ศิลปะการละครแบบไหนที่เหมาะกับการดูผ่านจอ หรือเหมาะกับการเอามาใช้สร้างสรรค์งานออนไลน์ 

“Storytelling และ Puppetry ซึ่งเป็นต้นแบบของแอนิเมชันต่างๆ เป็นสองศาสตร์ที่เราเลือกมาในครั้งนี้ เพราะคิดว่าน่าจะมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ แต่อยู่ในลักษณะใด เด็กๆ อยู่บ้าน ต้องอยู่กับจอมากขึ้น ทั้งการเรียนออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ดังนั้น มีอะไรบ้างที่ออนไลน์แล้วเด็กๆ ไม่ต้องดูผ่านจอ 

“คำตอบคือพอดแคสต์ ซึ่งเชื่อมโยงกับ Storytelling อยู่แล้ว จึงเกิดเป็น Stories From Home ตรงนี้ MAPPA โดย Flock Learning และ 28 Production ก็เข้ามาเป็นพาร์ตเนอร์ในการทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น”

04

Stories From Home

Stories From Home ซีซั่นแรกที่แสนสนุกกำลังจะจบ โดยซีซั่น 2 กำลังจะตามมาอีกในปีนี้ 

“เรื่องเล่าเหล่านี้ เราชวนพ่อแม่ที่บ้านมาเล่าเรื่องอัดเสียงส่งให้เราผ่านโทรศัพท์ธรรมดา อัดในช่วงเวลาที่พ่อแม่อ่านนิทานให้ลูกฟัง การทำงานกับแต่ละครอบครัวก็สนุก เพราะแต่ละบ้านก็มีบริบทน่ารักต่างกันไป ในพอดแคสต์ของเราจึงมีทั้งผู้เล่าอย่างพ่อแม่และเสียงลูกๆ ผู้ฟังที่ฟังและสอบถามอย่างใครรู้ไปตลอดทั้งเรื่อง” อุ๊เล่าถึงการทำงานร่วมกับหลายครอบครัว

Play From Home แพลตฟอร์มออนไลน์จาก BICTFest ที่ชวนทุกครอบครัวมาสร้างกิจกรรมเรียนรู้จากที่บ้าน
Play From Home แพลตฟอร์มออนไลน์จาก BICTFest ที่ชวนทุกครอบครัวมาสร้างกิจกรรมเรียนรู้จากที่บ้าน

ในพอดแคสต์ Stories From Home เมื่อแต่ละครอบครัวอัดเสียงการเล่าเรื่องกันเรียบร้อยแล้ว จะส่งให้วินจาก 28 Production ที่ทำงานด้านเสียงอยู่แล้วเป็นผู้มาช่วยเติมความสนุกให้พอดแคสต์ด้วยเสียงประกอบตามเนื้อเรื่อง นิทานที่แต่ละบ้านอัดเสียงส่งมา เขาเลือกเองว่าจะเล่าเรื่องอะไร 

วินบอกว่า “สิ่งที่สำคัญที่สุด คือบรรยากาศระหว่างครอบครัวที่พ่อแม่ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกจริงๆ แล้วเราจะช่วยขับเน้นเรื่องราวด้วยเสียงประกอบอย่างไร ไม่ให้เสียบรรยากาศความเป็นธรรมชาติตรงนั้น เรื่องแรกที่ทำคือเรื่อง โม่หินวิเศษซึ่งเรารับรู้ได้เลยว่าเวลาคุณพ่อเล่าถึงตอนไหน เขาจะพยายามสร้างจินตนาการให้ลูกมีภาพอยู่ในหัวผ่านเสียง มันคือ Magic Moment เราเลยเอาเสียงพายเรือใส่เข้าไป 

“แต่ละเรื่อง แต่ละครอบครัว จะมี Magic Moment แบบนี้ ที่เราต้องจับให้เจอและหยอดเสียงประกอบเข้าไปขับเน้นแต่ไม่มากเกินไปจนกลบผู้เล่า หรือบางทีเล่าถึงฉากในป่า เราก็ใส่ Ambiance เสียงแมลงสัตว์ต่างๆ ในป่าเข้าไปเบาๆ”

อุ๊เสริมว่า “เราอยากให้งานของพวกเขา Inspired ให้ครอบครัวอื่นๆ ส่งงานมาเพิ่ม พลังของการเล่าเรื่องจะได้ถูกส่งต่อกันออกไป ตอนนี้เราคิดว่าจะทำเฟสที่เป็น International ด้วย เพราะรู้สึกว่าการได้ยินภาษาต่างประเทศ น่าสนใจสำหรับเด็กด้วยเหมือนกัน อาจจะผ่าน YouTube เพราะเราอยากทำ Subtitle ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฟสต่อๆ ไปจะเริ่มช่วงเดือนกันยายนปีนี้”

05

พลังของการเล่าเรื่อง

พาร์ตเนอร์ที่ขาดไม่ได้ของโปรเจกต์ Play From Home คือ MAPPA โดย Flock Learning ที่บีอธิบายว่าคือ Movement ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว 

“Flock Learning มองพ่อแม่หรือครอบครัวเป็นอีกแบบหนึ่ง เรามองว่าเขาเป็น Changemakers เป็นคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ Solution การเปลี่ยนแปลงเรื่องการเรียนรู้ ไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนและห้องเรียน แต่เกิดขึ้นได้ทุกที่โดยเฉพาะพ่อแม่ ที่ผ่านมาเราแนะนำหลายเรื่องราวให้ครอบครัวได้รับรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ เช่น ภาษาอื่นๆ ในการสื่อสารกับลูก ที่ไม่ใช่แค่บอกหรือพูด ลองใช้สายตา การสัมผัส ความรู้สึก และปรากฏว่าเกิดผลลัพธ์ที่น่ามหัศจรรย์มาก”

MAPPA เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อบอกเล่าแนวคิดออกไปในสังคมไทยว่า การเรียนรู้ไม่ได้มีเฉพาะในโรงเรียน มีในโรงละครได้ มีในโรงหนัง และมีที่บ้านได้ อธิบายให้เห็นภาพคือพื้นที่ที่ชวนเด็กๆ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัวออกมาเรียนรู้ โดยใช้ Online Collaborative Learning Platform 

Play From Home แพลตฟอร์มออนไลน์จาก BICTFest ที่ชวนทุกครอบครัวมาสร้างกิจกรรมเรียนรู้จากที่บ้าน

เมื่อเข้าไปในแพลตฟอร์มนี้ เด็กๆ จะมี Journey การเรียนรู้ของตัวเอง ในขณะเดียวกันพ่อแม่ที่เข้าไปก็จะมี Journey ของด้วยเช่นกัน โดยแต่ละ Journey ร้อยเรียงกันไว้ด้วยหลากหลาย Mission ที่เด็กๆ ต้องทำ 

โดยเด็กปฐมวัย 0 – 8 ปีต้องล็อกอินพร้อมพ่อแม่เท่านั้น 9 – 14 ปี เด็กๆ ล็อกอินเข้ามาเรียนรู้เองได้ ในนั้นจะมีการเก็บทักษะผ่าน Mission เช่น ฟังพอดแคสต์ Stories From Home ของ BICTFest เด็กจะได้ทักษะอะไร

“การอ่านนิทานที่พ่อแม่ทำร่วมกับลูก ลูกๆ จะได้ทักษะในการรับรู้การมีอยู่ของพ่อแม่ที่อยู่ตรงนี้ตลอดเวลากับเด็ก ในช่วงเวลาเดิมๆ สิบห้านาที การอ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกวันจะทำให้ลูกจำได้ว่า เดี๋ยวเวลานี้แม่จะกลับมา เป็นเวลาของลูกเท่านั้น คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้สิ่งนี้ เป็นเหมือนทักษะที่เก็บไว้ในตัวลูก” 

Mission ทั้งหมดของ MAPPA เป็น Mission on Site คือแม้ว่าจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ แต่เด็กๆ และครอบครัวต้องลงมือทำในบ้านจริงๆ 3 แกนหลักของ MAPPA appa คือ Literacy (งานอ่านออกเขียนได้) Free Play (การเล่นอิสระ) และงานบ้าน ครัว สวน เป็นสกิลล์ที่ฝึกในบ้านได้

Play From Home แพลตฟอร์มออนไลน์จาก BICTFest ที่ชวนทุกครอบครัวมาสร้างกิจกรรมเรียนรู้จากที่บ้าน

“การอ่านออกเขียนได้ (Literacy) ก็เป็นสิ่งที่ MAPPA สนใจ ในสังคมไทยที่ผ่านมา เราจะเน้น Literacy ไปที่การอ่านหนังสือ รีบให้เด็กอ่านออกเขียนได้เร็วๆ แล้วตีความว่านี่คือ Literacy ละครคือการทำให้เด็กเข้าใจสิ่งที่มันมากไปกว่าตัวหนังสือ นิทานหนึ่งเรื่อง ถ้ารีบไปให้เด็กอ่านออกเร็วๆ เด็กจะได้การอ่าน แต่เด็กจะไม่ได้การตีความอะไรเลย 

“ละครหรือหนังสือนิทานจะมีการตีความ ความเข้าใจ มีมิติอื่นที่ไม่ใช่แค่ตัวหนังสือ เด็กจะสัมผัสมิติอื่นๆ อย่างหนังสือนิทานเรื่องหนึ่งที่เล่าเรื่องเจ้าปลาน้อยที่ไปขโมยหมวกของปลาใหญ่ ตัวอักษรในหนังสือบอกเล่าเรื่องราวของเจ้าปลาน้อยที่พร่ำบอกกับตัวเองว่าปลาใหญ่จับตนไม่ได้หรอก ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นขโมย 

“ในขณะที่ภาพประกอบเรื่องทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า ปลาใหญ่ว่ายน้ำตามไปและรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเจ้าปลาน้อยขโมยหมวกไป แบบนี้คือการฝึกให้เด็กหัดตีความและเข้าใจว่าความรู้สึกของขโมยเป็นอย่างไร เข้าข้างตัวเองไปตลอดทาง นี่คือมิติอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากตัวหนังสือซึ่งละครก็มีสิ่งนี้เช่นกัน”

ดังนั้น สำหรับบี หนังสือหรือละครที่ดี คือสเปซที่เปิดให้เด็กๆ ได้ตีความ ได้อ่านโลก ได้ทำความเข้าใจในแบบของเขาผ่านประสบการณ์เขา ซึ่งแต่ละคนจะมีวิธีการตีความไม่เหมือนกัน 

06

To Be Continued

“และอย่างที่เล่าไปว่านอกจากพอดแคสต์เล่านิทาน ที่ทำงานกับพ่อแม่เพื่อให้รู้ว่าศิลปะเกิดขึ้นที่บ้านได้ ใครๆ ก็ทำได้แล้ว เฟสต่อมาของ Play From Home จะทำส่วนของ Puppetry ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับศิลปิน เราเลยชวนศิลปินสองคน คนแรกเป็นนักมายากล มีประสบการณ์ในการทำงานกับ Object Theatre คือ เจมส์ เลเวอร์ (James Laver) เขาจะมาทำซีรีส์เวิร์กช็อปให้เด็ก ด้วยการหาข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านไว้ทำอะไรที่เป็นมายากล

“อีกคนคือ ต้อม-สุธารัตน์ สินนอง จาก Homemade Puppet ต้อมเป็นศิลปิน Puppet ที่เราชื่นชมในกระบวนการทำงาน เขาอยู่เชียงใหม่ เขามีความฝันที่จะสร้างโรงละครขึ้นที่บ้านไม้ของเขา ซีรีส์ของต้อมเป็นการที่คนดู ดูต้อมค่อยๆ เปลี่ยนบ้านของเขาเป็นโรงละคร แล้วในที่สุดก็แสดงงานที่เขาเล่นได้เป็น Shadow Puppetry 

“ทั้งสองท่านทำให้เราเห็นว่า การใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านก็สร้างความคิดสร้างสรรค์ขึ้นได้ หลังจากนั้นเราจะชวนคนจากทางบ้านส่งคลิปวิดีโอเข้ามาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อๆ กันไป อันนี้เป็นช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม”

อุ๊กล่าวทิ้งท้ายว่า “สิ่งที่เราทำกันอยู่ก็หวังจะเพิ่มความตระหนักว่า ศิลปะควรเคียงข้างไปกับการเรียนรู้ในโรงเรียน เพราะทักษะอื่นๆ ในชีวิตก็มีน้ำหนักเท่าเทียมกับความรู้ทางวิชาการเช่นกัน เด็กเรียนรู้ได้หลากหลายเรื่อง เราอยากใช้แพลตฟอร์มตรงนี้ผลักดันให้แต่ละครอบครัว โรงเรียน หรือพื้นที่ใดๆ ก็ตามเกิดกิจกรรมจริงๆ ที่เด็กๆ ได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้หลากหลายมิติ แบบเดียวกับที่ BICTFest พยายามผลักดันในสองครั้งที่ผ่านมา”

Play From Home แพลตฟอร์มออนไลน์จาก BICTFest ที่ชวนทุกครอบครัวมาสร้างกิจกรรมเรียนรู้จากที่บ้าน

ขอบคุณภาพจาก BICTFest

Writer

มิ่งขวัญ รัตนคช

อดีต Urban Designer ผู้รักการเดินทางสำรวจโลกกว้าง สนใจงานออกแบบเชิงพฤติกรรมมนุษย์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากน้ำหยดเล็กที่ไหลมารวมกัน

Photographer

ณัฎฐาจิตรา ชินารมย์รัตน์

ช่างภาพที่ชอบการแต่งตัว อยู่กับเสียงเพลงและหลงรักในความทรงจำ

Little Big People

เรื่องราวของเหล่าคนตัวเล็กผู้มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น

หนังไทยนอกกระแสและหนังนอกฮอลลีวู้ดไม่ใช่ความบันเทิงนอกบ้านที่หาดูได้ง่าย แม้อยู่ในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มีเพียงโรงหนังอิสระเล็กๆ และสมาคมไม่กี่แห่งที่จัดฉาย หรือไม่หนังก็จะลาโรงไปในเวลาอันสั้น ยิ่งในจังหวัดอื่นๆ ที่ประชากรน้อยกว่า โรงหนังส่วนใหญ่ก็มีตัวเลือกไม่มากนัก หากเปรียบเป็นอาหาร ก็เป็นจานที่คัดมาแล้วว่าอร่อยถูกปาก แต่มีอยู่ไม่กี่เมนู

โจ้-ชลัท ศิริวาณิชย์ นักตัดต่อภาพเคลื่อนไหวชาวโคราชชอบดูหนังหลายประเภท คลังความชอบของเขาหลากหลายเกินโรงหนังท้องถิ่น เมื่อได้ดูหนังทางเลือกดีๆ ในกรุงเทพฯ แล้วอยากแบ่งปันอรรถรสแปลกใหม่ให้คนบ้านเดียวกัน สิ่งที่โจ้ทำคือคัดเลือกรสชาติที่ดีที่สุดกลับไปบ้าน แล้วจัดฉายหนังในนาม Homeflick ให้ชาวนครราชสีมาได้ดูหนังร่วมกัน ตั้งแต่ในร้านกาแฟ โรงหนัง ไปจนถึงดาดฟ้า โดยกระบวนการเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นจากคนคนเดียว

Homeflick

โคราชพร้อมแล้ว

จากเด็กชายคลั่งไคล้ภาพยนตร์ที่ถ่อมาดูหนังดูคอนเสิร์ตในกรุงเทพฯ เข้าร้านแว่นวิดีโอตั้งแต่วัยมัธยม ชลัทสะสมความประทับใจต่อความเคลื่อนไหวด้านศิลปะของเมืองหลวงไว้ในใจ ยิ่งดูหนังมากขึ้นเรื่อยๆ เขาค้นพบว่าการดูหนังไม่ใช่แค่เรื่องสนุกผ่อนคลาย แต่ยังเปิดประสบการณ์ความคิดความรู้ใหม่ๆ ได้เห็นโลกหลายใบที่ต่างออกไป การมีพื้นที่ฉายหนังหลากหลายในบ้านเกิดจึงก่อตัวขึ้นเป็นความฝันเล็กๆ

โจ้เข้ามาเรียนหนังที่กรุงเทพฯ จบแล้วก็ทำงานตัดต่อที่กรุงเทพฯ จนกระทั่งเมื่อกลับบ้านไปเห็นความเปลี่ยนแปลง เขามองเห็นความเป็นไปได้ที่จะภาพยนตร์จะเติบโตที่โคราช

“คนที่อยู่โคราชเป็นเด็กๆ ซะเยอะมาก แล้วข้ามไปผู้ใหญ่เลย คนหนุ่มสาวจะไม่ได้อยู่ที่นั่นเท่าไหร่ เพราะมักจะมาเรียนแล้วก็ทำงานที่กรุงเทพฯ พอกลับบ้านเราก็เลยอยากรู้จักกับคนโคราชไว้บ้างว่าใครทำอะไรยังไง หลังจากหายไปเรียน 4 ปี กลับมาสภาพสังคมเปลี่ยนไป เมืองเปลี่ยนไปหมดเลย แล้วมันมีซีนหนึ่งที่จุดประกายเราคือซีนดนตรีอินดี้ โคราชมีร้านเหล้า มีคนชอบดนตรี ชอบฟังเพลงอินดี้เหมือนกัน แล้วเขาก็อยากทำให้อะไรเกิดขึ้น ช่วงแรกๆ เราตื่นเต้นมากว่าแบบ โห เอา Panda Records มาเล่นทั้งค่ายเลย นี่เป็นสิ่งที่ใหม่มากสำหรับโคราช เรากระตือรือร้นมากที่จะรู้จักกับชาวโคราชยุคใหม่

“บางทีเวลากลับโคราชเราก็อยากหาอะไรทำ อยากจะไปงานที่คนที่อยู่ตรงนั้นจริงๆ จัดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องเอาคนจากกรุงเทพฯ มาจัดให้ เราเห็นพี่คนนึงที่ทำงานวิทยุเอา ‘แต่เพียงผู้เดียว’ มาลงในโรง EGV โคราช มีคนดูเต็มเลย เราก็แบบ เฮ้ย คืออะไรวะ มันเกิดขึ้นได้เหรอ มันถึงเวลาแล้วเหรอ พร้อมแล้วเหรอโคราช ที่เคยคิดไว้ว่าอยากจัดฉายหนังมันวิ่งกลับมาหมดเลย”

ในปี 2013 โจ้จับมือกับ ‘เฟื่องนคร’ ร้านหนังสืออิสระกึ่งคาเฟ่เพื่อจัดฉายหนังสั้นเล็กๆ ในร้าน เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลสัปดาห์หนังสืออิสระแห่งชาติ ผลปรากฏว่ามีผู้ชมมาดูอย่างอบอุ่น ชายหนุ่มจึงตัดสินใจอุทิศเวลาเพื่อจัดงานฉายหนังให้สม่ำเสมอ เคียงคู่กับความเคลื่อนไหวฝั่งดนตรี

Homeflick Homeflick Homeflick

พาหนังเข้าโรงใหญ่

“ภาพแรกสุดที่คิดคือจัดฉายหนังในร้านไปเรื่อยๆ เพราะเรารู้สึกว่าตัวเราเล็กจ้อย จะให้ไปฉายในโรงหนังได้ยังไง”

โจ้ทบทวนความจำ ในวันที่ Homeflick ฉายหนังในโรงใหญ่มาแล้วหลายครั้ง ทั้งในโรงเครือ EGV และโรงหนังท้องถิ่น Five Stars Multiplex จุดเปลี่ยนของนักฉายหนังให้คนดูหลักสิบมาเป็นโรงหนังที่นั่งหลักร้อย คือหนังเรื่อง ตั้งวง ของ คงเดช จาตุรันต์รัศมี

“พอ ตั้งวง เข้าที่กรุงเทพฯ เราก็รู้สึกว่าเราอยากให้คนโคราชได้ประสบการณ์เดียวกับคนกรุงเทพฯ ที่ได้ดูเรื่องนี้ในจอใหญ่ และได้ดูในช่วงเวลาที่ไม่เลยช่วงเข้าโรงของที่นี่มากเกินไป เลยเริ่มคิดเรื่องเอาเรื่องนี้ไปฉายโรง พอคุยกับผู้จัดการโรงก็เกิดปัญหาถัดมาต้องลงทุนเงินเยอะ เราลองคิดดูว่าถ้าแย่ที่สุดคือไม่มีคนมาดูเลย แล้วเราขาดทุนเท่านี้ เรายินดีไหมที่จะลงเงินก้อนนี้ ซึ่งตอนนั้นบ้ามาก เรายินดี (หัวเราะ)”

นักตัดต่อลงมือโปรโมตอีเวนต์ใหญ่ของตัวเองด้วยการควบทุกตำแหน่งในฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งออกแบบโปสเตอร์ ผูกงานกับอีเวนต์ดนตรี และจัดโปรโมชันสารพัด งานแรกผ่านไปโดยมีผู้ชมพอสมควร ตามด้วย Marry is Happy, Marry is Happy ที่โจ้ไปหามิตรสหายมาช่วยวาดโปสเตอร์บนแผ่นไม้เหมือนหนังสมัยก่อน ตามด้วยขอใช้พื้นที่สื่อตามป้ายดิจิทัลในห้าง ผลปรากฏว่ากระแสหนังของ เต๋อ-นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ เฟื่องฟูสะพัดในโคราชจนต้องจัดฉายในโรงใหญ่ถึง 2 รอบ

“ตอนนั้น DVD ออกแล้วนะ มีขายเสื้อซึ่งเสื้อก็หมดเกลี้ยงไปแล้ว ก็มีคนใส่เสื้อมาดู มีคนถือ DVD มาถ่ายรูปกับโปสเตอร์ที่แปะหน้าโต๊ะขายตั๋ว ฟีเวอร์มาก มันพิสูจน์ให้เราเห็นว่าของพวกนี้มันเชื่อมต่อกันหมดด้วยโลกโซเชียล ไม่ขาดตอนแบบที่เรารู้สึกตอน ม.ปลาย ถึงไม่มีหนังฉายในจังหวัด เขาก็ยังรู้จักแมรี่อยู่ดีจากการติดตามเพจพี่เต๋อ หรือเพจส่วนกลางอะไรของกรุงเทพฯ ก็ตาม ทำให้เรารู้สึกว่าต่อไปการฉายหนังก็เป็นไปได้ ไม่ยากอีกต่อไปแล้ว ครั้งนี้มันเหมือนตัดริบบิ้น เฮ เริ่มได้แล้ว”

Homeflick Homeflick Homeflick

สร้างระบบนิเวศภาพยนตร์

หลังจากฉายหนังได้สักระยะ Homeflick เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับวัฒนธรรมหนังกระแสรองในโคราช นักตัดต่ออธิบายว่าวิธีการฉายหนังในโรงใหญ่แบ่งเป็น 2 ประเภท คือติดต่อโรงหนังเพื่อแจ้งเรื่องความต้องการฉาย ทางโรงหนังจะติดต่อค่ายหนังและสายหนังเพื่อตกลงสัญญาก่อนส่งหนังมาให้ และกรณีที่เป็นหนังค่ายเล็กๆ อย่าง ภวังค์รัก (Concrete Clouds) โรงหนังให้เช่าโรงเปล่า ชายหนุ่มเดินทางไปรับไฟล์ที่กรุงเทพฯ ด้วยตนเอง แล้วนั่งประคองกระเป๋าใส่ไฟล์อย่างทะนุถนอมไปตลอดทางกลับนครราชสีมา ส่วนหนังต่างชาติมักได้มาจากพันธมิตรอย่าง Documentary Club จัดฉายตามสถานที่ต่างๆ อย่างร้านเฟื่องนคร, ฉายเรื่อง Oasis ให้ได้อารมณ์ยุคเก่าในโรงภาพยนตร์ Five Stars Multiplex, หรือหนังเรื่อง Hommeless ที่เล่าเรื่องชายที่ใช้ชีวิตจรจัดบนดาดฟ้า Homeflick ก็จัดฉายบนดาดฟ้าเพื่อให้ได้อรรถรสเต็มเปี่ยม

“ตอนแรกเรามีใจที่จะอยากให้คนโคราชทุกคนดูหนังมาก มากจนเราลดราคาตั๋วสุดๆ เลย มันไม่มีทางถอนทุนได้ เอาจริงๆ ก็โง่นะ ใจเราอยากฉายให้คนดูจริงๆ เลยทำไปด้วยความรู้น้อย หลังจากนั้นก็เพิ่มเพดานราคาให้มากขึ้น ตอนฉายหนังในโรงใหญ่ มีพี่โปรดิวเซอร์หนังโทรมาคุย แกบอกว่า ‘โจ้ ทำแบบนี้มันไม่ดีหรอก’ เราก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันที่ทุกครั้งที่ฉายต้องเจ็บตัว ขาดทุนตลอด ดังนั้นจะมีเกณฑ์ว่าเราจะไม่ทำให้มันเหนื่อยเกินไป ไม่ให้มันเกินแรงเรา หรือต้องไม่เสียอะไรมากเกินไป มันถึงเป็นสิ่งที่เราทำไปเรื่อยๆ ได้โดยไม่หยุด”

Homeflick Homeflick

ชลัทแก้ไขปัญหาด้วยการขอสปอนเซอร์จากชาวโคราช ทั้งในรูปแบบเงินทุนและสื่อจอภาพทั่วเมือง ขั้นตอนนี้เป็นอีกหมุดสำคัญที่ทำให้เขามองเห็นกระบวนการฉายหนังทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ เลือกกระจายความเสี่ยงด้วยการจัดงานเล็กๆ สม่ำเสมอ ความทุ่มเทฉายหนังครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้เกิดคลื่นความสนใจหนังนอกกระแสในโคราช มีการจัดฉายหนังนอกกระแสในมหาวิทยาลัย และกลุ่ม Korat Indie Weekend ที่ร่วมเผยแพร่กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมทางเลือกให้ชาวย่าโม ตามความตั้งใจของ Homeflick ว่า ‘บ้านเดียวกัน ดูด้วยกัน’

“เราเริ่มจากจุดที่เราขาดแคลน แต่ตอนนี้โลกมันไร้พรมแดน โซเชียลมันเชื่อมต่อเราเข้าด้วยกัน แล้วทำไมเราจะไม่ใช้โอกาสนี้เชื่อมต่อเข้าหาคนที่สนใจอะไรร่วมกัน ถ้าเราจัดงานครั้งเดียวแล้วจบไปเลยมันก็เท่านั้น มาแล้วก็หายไป แต่ถ้ามันเกิดเรื่อยๆ ซ้ำๆ กันจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเราแล้วก็น่าจะกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ ให้คนโคราชมีทางเลือกเสพศิลปะความบันเทิงที่หลากหลายกว่าเดิม”

ผู้ก่อตั้ง Homeflick ตบท้าย ก่อนเอี้ยวตัวหันหลังให้เราเห็นภาพด้านหลังของเสื้อยืด รายชื่อหนังทั้งหมดที่โจ้เคยทุ่มเทแรงกายแรงใจปรากฏเป็นแถวยาว นอกจากชื่นชมความทุ่มเทของคนรักหนังและรักบ้านเกิด เราเอาใจช่วยให้รสชาติศิลปะใหม่ๆ ที่ Homeflick ตั้งใจนำเสนอ ส่งต่อไปถึงผู้ชมหลากหลายในเมืองใหญ่ของอีสาน

Homeflick

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 นี้ Homeflick จะจัดฉายหนังเรื่อง Motel Mist โรงแรมต่างดาว และ ดาวคะนอง 2 เรื่องควบ ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : Homeflick

Writer

ภัทรียา พัวพงศกร

บรรณาธิการและนักจัดทริปแห่ง The Cloud ที่สนใจตึกเก่า งานคราฟต์ กลิ่น และละครเวทีพอๆ กับการเดินทาง

Photographer

ธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข

ช่างภาพ นักออกแบบกราฟิก นัก(หัด)เขียน โปรดิวเซอร์และผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ และอื่นๆอีกมากมายแล้วแต่ว่าไปเจออะไรน่าทำ IG : cteerapan

อ่านต่อ

Loading...

End of content

No more pages to load