เลย (ธันวาคม 2015 – พฤษภาคม 2016)

ภาพถ่ายชุดนี้เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเพื่อหาสถานที่ให้กับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งในจังหวัดเลย

ผมใช้แผนที่จากโทรศัพทมือถือมาร์กจุดโลเคชันที่จะใช้ถ่ายทำและถ่ายภาพชุดนี้ไปด้วยในคราวเดียวกัน ผมถ่ายภาพแทบทุกสิ่งตลอดเส้นทาง ทั้งผู้คน สถานท่ีท่ีแปลกตา บ้านเรือน รวมไปถึงป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ในตอนนั้นผมคิดถึงวิชาภูมิศาสตร์เบ้ืองต้น ในแบบเรียนจะบอกถึงข้อมูลของแต่ละจังหวัดให้ท่องจำ เช่น คำขวัญ สถานที่ท่องเที่ยว พืชและสินค้าท่องถิ่น แต่สิ่งที่ผมพบในจังหวัดเลยกลับไม่ได้มีแค่ภูกระดึง แม่น้ำโขง หรือความเป็นเมืองดอกไม้ อย่างท่ีเคยเรียนมา ผมจึงรวบรวมภาพถ่ายเหล่านั้นออกมาเป็นหนังสือภาพ โดยให้อาร์ตไดเรกชันของรูปเล่มและเลยเ์อาต์ออกมาคล้ายหนังสือแบบเรียน มีกิมมิกเป็นคำขวัญของจังหวัดเลย และใช้สีส้มเป็นปกท่ีมาจากโทนสีของผืนดิน โดยปรับเฉดเล็กน้อยให้ดูทันสมัยข้ึน

หลังจากนี้ผมตั้งใจว่าหากมีได้โอกาสทำงานและเดินทางไปในจังหวัดอื่นๆ อีก ผมคงจะได้ถ่ายภาพและรวบรวมออกมาเป็นหนังสือภาพของจังหวัดจังหวัดนั้นอีกครั้ง

Writer & Photographer

Avatar

วิทิต จันทามฤต

เริ่มทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์ด้วยตำแหน่งช่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในภาพยนตร์สารคดี ปัจจุบันทำงานอยู่ในแผนกจัดหาสถานที่ โดยยังคงทำงานภาพถ่ายของตัวเองไปด้วย และเป็นเจ้าของร้านหนังสือศิลปะที่ชื่อ Vacilando Bookshop ในอินสตาแกรม https://www.instagram.com/vacilandobookshop/