10 กันยายน 2561
2 PAGES
3 K

เราเชื่อเสมอว่าประวัติศาสตร์มีหลากหลายแง่มุม มิติประวัติศาสตร์ซ้อนทับกันหลายชั้นในเมืองและพื้นที่ ทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เห็นได้ชัดว่าปรากฏในสถาปัตยกรรม จิตรกรรมฝาผนัง กิจวัตรประจำวัน และประเพณีในชุมชน ดังนั้นคนเราจึงเรียนรู้วัฒนธรรมได้มากมายจากการสังเกตอย่างละเอียดถี่ถ้วน ประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่ทุกหนทุกแห่ง และจากการเป็นนักสำรวจมาเนิ่นนาน เราใช้เวลาส่วนใหญ่เดินทาง สังเกต และมองหาชั้นหลักฐานของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรอบตัว

ภาพถ่ายเป็นวิธีการบันทึกอย่างหนึ่งที่เก็บอารมณ์ชั่วคราวที่ผู้คนรู้สึกต่อโลกรอบตัวไว้ได้ ภาพถ่ายชุดนี้เก็บประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสเนื้อแท้ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทั้งสองแบบ ซึ่งแยกออกจากกันไม่ได้


I have always believed history to be multi-dimensional, and that there are numerous historic layers that are self-evident in both the tangible and intangible elements of cities and spaces: architecture, mural arts, and day-to-day activities and traditions within communities. As such, a person can learn tremendous amounts about a culture by being meticulously observant. History is hidden everywhere, and having always been an explorer, I spend most of my time traveling, observing, and looking for evidence of the historical and cultural layers around me.

Photography is a form of documentation that is capable of capturing momentary emotions and feelings that people possess towards the world around them. This collection of photos captures history and culture that is both tangible and intangible, so that people could sense the intrinsic connection that exists between the two, and that one cannot come without the other.

Writer & Photographer

สิริกิติยา เจนเซน

นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มประวัติศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ที่สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ชอบท่องเที่ยว ถ่ายรูป และคุยกับผู้คน