30 เมษายน 2561
PAGE

OLD SCHOOL หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านอย่างเหงาๆ ได้มาพบปะเเลกเปลี่ยนรอยยิ้มให้กันและกัน และสร้างแรงผลักดันให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิต โดยภายในโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุครบทุกด้าน ทั้งด้านสมอง ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและอารมณ์

ปัจจุบัน โรงเรียนผู้สูงอายุมีแนวโน้มขยายไปทั่วทุกภาคของประเทศมากขึ้น ทำให้คุณตาคุณยายที่ไม่มีโอกาสได้เรียนได้กลับไปโรงเรียนอีกครั้ง หลายคนบอกว่า “มีความสุขที่ได้มาโรงเรียน ได้พบเพื่อนรุ่นเดียวกัน และรู้สึกสดใสเหมือนสมัยยังเยาว์วัย”

ภาพถ่ายชุดนี้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ศิลปนิพนธ์เมื่อ 2 ปีที่แล้ว นำเสนอเเรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินชีวิตต่อไปให้มีความสุข

Writer & Photographer

สุภาพร ธรรมประโคน

อายุ 23 ปี กำลังศึกษาปริญญาโท ด้านชุมชน ที่ ม.เกษตรศาสตร์ อาชีพ freelance photographer & vdo creator