14 Nov 2017
PAGE
4 K

สิ่งของบางชิ้นหรือสถานที่บางแห่ง เคยให้ความรู้สึกแปลกใหม่ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ความชินชาได้เข้ามาแทนที่จนเกือบลืมความสำคัญของมันไป ภาพถ่ายชุดนี้แค่อยากกลับไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งของและสถานที่ที่คุ้นเคย ดอกไม้ที่นำไปจัดวางเป็นเสมือนตัวกลางที่ค่อยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งของเหล่านั้น เพียงช่วงเวลาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่เราได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่ง

CONTRIBUTOR

นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์

สำหรับผม "ดอกไม้" คือสิ่งที่มอบความรู้สึกที่พิเศษมาตั้งแต่จำความได้ Instagram: naraphat_s