หลายปีที่ผ่านมา ปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่ทุกคนมักจะยกมาพูดถึง คือปัญหาด้านโครงสร้างประชากร ทั้งสังคมผู้สูงอายุ อัตราการเกิดต่ำ แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องและซ้ำเติมให้ปัญหาดังกล่าวหนักขึ้น คือการท้องไม่พร้อมหรือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งผู้ตั้งครรภ์ไม่ได้วางแผนหรือเตรียมตัวมีบุตรมาก่อน ภาวะท้องไม่พร้อมถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของประชากรเด็กเกิดใหม่ และสะท้อนว่าประชาชนยังขาดความรู้และการเข้าถึงการวางแผนครอบครัว

สถิติที่น่าตกใจก็คือ การตั้งครรภ์เกือบ 50% ทั่วโลกเกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผน ทั้ง ๆ ที่การจะท้องสักครั้งก็เป็น ‘เรื่องใหญ่’ มาก ๆ และพ่อแม่ควรได้มีโอกาสเตรียมตัว

การจะแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากรอย่างยั่งยืน จึงต้องเพิ่มทั้งอัตราการเกิด และการแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมไปด้วยกัน เพื่อให้เด็กที่เกิดมานั้นแข็งแรงสมบูรณ์ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีผู้ปกครองที่ให้การศึกษาและอบรมดูแลได้อย่างเต็มที่

ในเรื่องนี้ นอกจากภาครัฐจะจัดการแล้ว ทั้งภาคเอกชนและประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

หนึ่งในภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ คือ บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทยาและเวชภัณฑ์ระดับโลกที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงโดยเฉพาะ ด้วยพื้นฐานความเชื่อว่าการส่งเสริมสุขภาพของผู้หญิงเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมคุณภาพ

Organon บริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มุ่งมั่นร่วมแก้ปัญหาโครงสร้างประชากรในระยะยาว

ครั้งนี้ เราได้เดินทางมาพูดคุยกับ Koen C. Kruijtbosch หรือ ‘คุณคุง’ Managing Director ของ Organon เกี่ยวกับพันธกิจในการส่งเสริมครอบครัวคุณภาพ หรือ Smart Families เพื่อให้ผู้หญิงเข้าถึงความรู้และทางเลือกในการวางแผนครอบครัวมากขึ้น

1

“ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของการดูแลสุขภาพ มักจะโฟกัสอยู่กับสุขภาพของผู้ชาย ไม่ค่อยแบ่งมาที่ผู้หญิงเท่าไหร่ เราจึงคิดว่าการเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาคจะทำให้โลกดีขึ้นได้” ชายที่ทุกคนในออฟฟิศเรียกกันว่า ‘คุณคุง’ เล่า เท่าที่ได้คุยกัน เขาเป็นผู้บริหารที่มีไฟมาก

สำหรับปัญหาด้านโครงสร้างประชากรที่เราได้เกริ่นไปในตอนต้น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่า จำนวนประชากรไทยจะถึงจุดสูงสุดประมาณปี 2030 แต่หากไม่ได้รับการแก้ไข หลังจากนั้นจะค่อย ๆ หดตัวลง ซึ่งในตอนนี้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันแก้ไขประเด็นนี้

ทางออกระยะสั้น คือยืดอายุของวัยเกษียณ ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและยืนยาว

ส่วนทางออกระยะยาวที่จะแก้ไขปัญหาได้จริง ๆ คือการเพิ่มประชากรเด็กเกิดใหม่ที่มีคุณภาพ ซึ่งในข้อนี้ ประเทศไทยก็ยังทำได้ไม่ใกล้เคียงนัก เพราะตอนนี้ยังมีการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผน ทั้งในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่

Organon บริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มุ่งมั่นร่วมแก้ปัญหาโครงสร้างประชากรในระยะยาว

“การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมไม่เพียงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิง ที่ต้องขาดโอกาสทั้งในการทำงาน การศึกษา หรือการทำตามความฝันเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อคุณภาพของประชากรเด็กเกิดใหม่ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต” คุงกล่าว

“มีอะไรหลายอย่างเลยที่พวกเราทำได้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” คุงเอ่ย

หนึ่งในตัวอย่างที่สำคัญ ก็คือการที่ Organon เข้าร่วมเป็นภาคีในการประกาศพันธะสัญญา FP2030 (Family Planning 2030) ในการประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ หรือ International Conference on Family Planning: ICFP 2022 เพื่อช่วยให้ผู้หญิงในประเทศรายได้น้อยถึงปานกลาง 100 ล้านคนเข้าถึงการคุมกำเนิด รวมถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ต่าง ๆ ในเรื่องนี้ ภายในปี 2030 ซึ่งเชื่อว่าหากทำสำเร็จ จะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจของผู้หญิงกว่า 120 ล้านคน การเสียชีวิตของทารก 2.1 ล้านคน และการเสียชีวิตของแม่กว่า 250,000 คน

Organon ยังร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น กระทรวงสาธารณสุข ในการผลักดันการสร้างครอบครัวคุณภาพ และในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 Organon ก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดสัมมนา ‘ครอบครัวคุณภาพ Smart Families’ เพื่อระดมความรู้เกี่ยวกับการสร้างครอบครัวคุณภาพ เพื่อรับมือความท้าทายด้านประชากรที่หลายเขตเศรษฐกิจในเอเปคกำลังเผชิญด้วย

Organon บริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มุ่งมั่นร่วมแก้ปัญหาโครงสร้างประชากรในระยะยาว

2

นอกจากนี้ ในด้านการสื่อสาร Organon ได้ร่วมกับพันธมิตรในการจัดโครงการมากมาย หนึ่งในคือโปรเจกต์ระยะยาว (หรืออาจจะตลอดไป) ในชื่อว่า ‘Her Promise, Our Purpose’ ซึ่งใช้ภาพวาดบนกำแพงเป็นตัวกลางในการสื่อสาร

ปัจจุบันมีภาพวาดปรากฏบนกำแพงหลายประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา อังกฤษ เม็กซิโก บราซิล หรือเนเธอร์แลนด์ สำหรับในประเทศไทย Organon ใช้ภาพ ‘We are Tomorrow’ ที่ อแมนด้า พึ่งโพธิปักขิยะ ศิลปินเชื้อสายไทยวาด เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ หากนับถึงภาพล่าสุดที่เป็นผลงานของอแมนด้าก็จะได้ 15 ภาพพอดี

ภายใต้โจทย์กว้าง ๆ อย่างคำว่า ‘Women Health’ ศิลปินแต่ละคนตีความต่างกันออกไป บางคนก็วาดคุณหมอ บางคนก็วาดผู้หญิงกำลังตั้งท้อง ส่วนอแมนด้าเองก็มีแนวทางของเธอ และเลือกที่จะสื่อสารเรื่อง Women Empowerment

Women Empowerment คือการผลักดันผู้หญิงให้มีสิทธิมีเสียงของตัวเอง ซึ่งหากพูดถึง Smart Families การตั้งครรภ์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงควรตัดสินใจเองได้ ตอนนี้ฉันอยากตั้งท้อง ตอนนี้ฉันไม่อยากตั้งท้อง ฉันอยากทำอะไร ไม่อยากทำอะไร

‘We are Tomorrow’ ฉายภาพกลุ่มผู้หญิงและเยาวชน Non-Binary ที่กล้าหาญ ส่งสายตาสดใสไปยังขอบฟ้า พวกเขากำลังสร้างพื้นที่และสร้างเส้นทางใหม่เพื่ออนาคตของพวกเราทุกคน โดยล้อมรอบไปด้วยดอกไม้และท้องฟ้าแห่งความหวัง

ฟัง บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด เล่าถึงความตั้งใจในการร่วมแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม ที่จะกระทบคุณภาพชีวิตพ่อแม่-เด็กเกิดใหม่ในระยะยาว

ในโปรเจกต์นี้ยังชวนเด็ก ๆ จากโรงเรียนสวนลุมพินีมาช่วยอแมนด้าเพนต์กำแพงด้วย เรียกได้ว่าเป็นการทำงานที่เต็มไปด้วยความสนุก

“ภาพนี้สื่อสารไอเดียยาก ๆ ให้ผู้คนในสังคมรู้สึกถึงมัน และได้รับแรงบันดาลใจจากมัน ผมชอบงานที่ออกมามาก” คุงเอ่ย “มันยังเชื่อมโยงกับสิ่งที่ กทม. อยากทำ คือการทำให้กรุงเทพฯ Inclusive มากขึ้น มีสีสันมากขึ้น”

หวังว่าโครงการ ‘Her Promise, Our Purpose’ และความร่วมมือของ Organon กับภาคีและพันธมิตร จะช่วยขับเคลื่อนความตระหนักรู้และการเข้าถึงการวางแผนครอบครัวคุณภาพ และหวังว่าสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมจะดีขึ้นในเร็ววัน

ฟัง บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด เล่าถึงความตั้งใจในการร่วมแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม ที่จะกระทบคุณภาพชีวิตพ่อแม่-เด็กเกิดใหม่ในระยะยาว
ฟัง บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด เล่าถึงความตั้งใจในการร่วมแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม ที่จะกระทบคุณภาพชีวิตพ่อแม่-เด็กเกิดใหม่ในระยะยาว

Writer

พู่กัน เรืองเวส

พู่กัน เรืองเวส

อดีตนักเรียนสถาปัตย์ สนใจใคร่รู้เรื่องผู้คนและรูปแบบการใช้ชีวิตอันหลากหลาย ชอบลองทำสิ่งแปลกใหม่ พอ ๆ กับที่ชอบนอนนิ่ง ๆ อยู่บ้าน

Photographer

Avatar

ผลาณุสนธิ์ ผดุงทศ

ช่างภาพที่โตมาจากเมืองทอง รักแมว ชอบฤดูฝน และฝันอยากไปดูบอลที่แมนเชสเตอร์