หลายปีก่อน เราสองสามีภรรยาได้ซื้อที่ดินผืนหนึ่งในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เป็นผืนนาที่ชาวนาแถวนั้นใช้ปลูกข้าวมานานหลายสิบปี โดยใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยากำจัดหอย ฯลฯ ด้วยความเคยชิน เหมือนกับเกษตรกรทั่วไปในบริเวณนั้น

ผืนนาแห่งนี้สะสมสารเคมีมานานแล้ว แถมยังทำนาปีละ 2 ครั้ง 

เรียกได้ว่าผืนดินแถวนั้นหากเป็นคนก็แทบไม่ได้พักผ่อนเลย ถูกใช้งานหนักตลอด ดูดเอาแร่ธาตุขึ้นมาตลอด และโดนรถแทรกเตอร์ไถนากดทับดินให้แน่นไปเรื่อยๆ 

เราซื้อที่นาผืนนี้ในสภาพที่เรียกว่าคุณภาพดินไม่ค่อยเหมาะสมกับการเพาะปลูกมากนัก

เราแบ่งพื้นที่บางส่วน ขุดเป็นหนองน้ำ ทำเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ตั้งชื่อว่า ทุ่งน้ำนูนีนอย เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่ของพืชน้ำท้องถิ่นและนกหลากหลายชนิด อีกส่วนหนึ่งเก็บเป็นพื้นที่นาปลูกข้าว

ฟื้นผืนนาเชียงดาว เปลี่ยนความคิดชาวไร่ผู้ใช้สารเคมีกว่า 20 ปี ด้วยถั่วเหลือง, ปลูกถั่วเหลืองอินทรีย์

เราอยากทดลองทำการเกษตรอินทรีย์บนแปลงนาที่นี่ ท่ามกลางแปลงเกษตรสารเคมีล้อมรอบ ไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชผักแทบทุกชนิดที่ส่งไปขายท้องตลาดในเมือง

ชาวนาสองผัวเมียที่มาช่วยเราโดยตลอด ก็ไม่ค่อยเชื่อว่าเราจะทำสำเร็จหากไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง หรือยาฆ่าหญ้าทุกชนิด

เราเริ่มต้นด้วยการพักดิน ไม่ปลูกพืชเกษตรใดๆ แต่หว่านปอเทือง พืชตระกูลถั่วคลุมดินไว้ พอหลังจากที่ปอเทืองออกดอกสีเหลืองงดงาม ก็จะไถกลบให้เป็นปุ๋ยพืชสด เนื่องจากว่าพืชตระกูลถั่วสามารถจับหรือตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้มาเป็นธาตุอาหารแก่ดิน

หลังจากนั้น พอเข้าสู่ช่วงปลายฝน เราเริ่มปลูกถั่วเหลืองคลุมดินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้น

ก่อนจะเข้าสู่ฤดูทำนา

ถั่วเหลืองที่นำมาปลูก เราพยายามเสาะหาถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมือง ไม่ใช่พันธุ์ที่ผ่านการตัดต่อทางพันธุกรรมหรือ GMO เพื่อต้องการเมล็ดพันธุ์มาใช้เพาะปลูกปีหน้าได้อีก

สาเหตุที่เลือกถั่วเหลืองเป็นพืชหมุนเวียนคลุมดิน เพราะถั่วเหลืองเป็นพืชทนแล้ง และขึ้นบนที่ลุ่มแฉะๆ บนท้องนาได้ จึงเหมาะกับการเป็นพืชหมุนเวียนปลูกสลับกับต้นข้าว

ถั่วเหลืองเป็นพืชที่สันนิษฐานว่ากำเนิดมาจากประเทศจีน เชื่อกันว่าชาวจีนที่อพยพมานำถั่วเหลืองเข้ามาปลูกในเมืองไทยด้วยเมื่อกว่า 200 ปีที่แล้ว แต่ปัจจุบันถั่วเหลืองที่ปลูกร้อยละ 90 ล้วนแต่เป็นถั่วเหลือง GMO ทั้งสิ้น เราเสาะหาจนได้ถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมือง 10 กิโลกรัม ไม่ได้ผ่านการตัดต่อทางพันธุกรรม (Non GMO) ปลูกบนที่นา 1 ไร่

วันเดือนผ่านไป ขณะที่ต้นถั่วเหลืองกำลังเจริญงอกงาม ต้นหญ้าก็แทรกผืนดินขึ้นด้วย ถั่วเหลืองจึงต้องสู้กับหญ้าจำนวนมากเพื่อความอยู่รอด

หากเป็นชาวไร่ชาวนาทั่วไป วิธีกำจัดหญ้าง่ายที่สุด ต้นทุนถูกที่สุด คือการใช้ยาฆ่าหญ้า พาราควอต ฉีดลงไป ปราบวัชพืชสีเขียวได้ทุกชนิด

ไม่ต้องแปลกใจที่เราอ่านข่าวเป็นประจำแล้วพบว่า ถั่วเหลืองที่นำมาทำน้ำเต้าหู้หรือเต้าหู้ ส่วนใหญ่มีสารพาราควอตปนเปื้อนแทบทั้งสิ้น ไม่นับว่าการกินถั่วเหลือง GMO จะมีผลต่อสุขภาพอย่างไรหรือไม่

ถึงตอนนี้ เมื่อไม่อยากใช้สารเคมี เราต้องจ้างแรงงานเพิ่มเพื่อมาช่วยถอนต้นหญ้า แต่แน่นอนว่าเป็นงานหนัก ทั้งเหนื่อยและต้นทุนก็สูงขึ้นไปด้วย เกษตรกรแถวนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องเสียเวลา เสียเงินทองเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น

เราบอกว่า หากจะเสียเงินเพิ่ม ก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ดีกว่าเอาเงินไปซื้อของบริษัทยักษ์ใหญ่

ฟื้นผืนนาเชียงดาว เปลี่ยนความคิดชาวไร่ผู้ใช้สารเคมีกว่า 20 ปี ด้วยถั่วเหลือง, ปลูกถั่วเหลืองอินทรีย์
ฟื้นผืนนาเชียงดาว เปลี่ยนความคิดชาวไร่ผู้ใช้สารเคมีกว่า 20 ปี ด้วยถั่วเหลือง, ปลูกถั่วเหลืองอินทรีย์

เมื่อต้นถั่วเหลืองโตขึ้นมา เริ่มออกฝัก ศัตรูพืชสำคัญที่ชาวไร่กลัวมากคือหนูนา มันมักจะมากัดกินผลผลิตที่กำลังเติบโต แต่โชคดีที่แถวนี้มีต้นไม้ใหญ่หลายต้น เป็นที่อาศัยของนกแสก ศัตรูตัวสำคัญที่บินจับหนูกินทุกคืน นกแสกหนึ่งตัวจับหนูกินเฉลี่ยวันละ 2 ตัว จนไร่ถั่วเหลืองไม่คอยได้รับความเสียหายจากหนูนา

เป็นระบบนิเวศอันสมดุล เมื่อมนุษย์ช่วยกันรักษาต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกแสก นกแสกช่วยกำจัดหนู ลดการพึ่งพาสารเคมีกำจัดหนู

พอถั่วเหลืองเริ่มออกฝักถั่วจนแก่ เราต้องจ้างแรงงานมาเก็บฝักถั่วอันเป็นงานหนักมาก ทั้งคัน ทั้งเหนื่อย ทั้งร้อนกลางแดดเปรี้ยงๆ ในฤดูร้อน 

และสุดท้ายก็ช่วยกันลงแขกร่อนเปลือกคัดเมล็ดดีๆ

ซากไร่ถั่วเหลืองก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไนเตรต บำรุงดินต่อไป

เพื่อนบ้านที่เป็นแม่ครัวคนเก่งลองเอาถั่วเหลืองที่ปลอดสารพิษโดยสิ้นเชิงไปทำน้ำเต้าหู้และเต้าหู้สดๆ กิน ปรากฏว่ารสชาติอร่อยมาก 

ฟื้นผืนนาเชียงดาว เปลี่ยนความคิดชาวไร่ผู้ใช้สารเคมีกว่า 20 ปี ด้วยถั่วเหลือง, ปลูกถั่วเหลืองอินทรีย์

ตอนแรกเราคิดแค่จะเก็บถั่วเหลืองไว้กินเองบ้าง เก็บเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกปีหน้า แต่เมื่อได้ผลผลิตค่อนข้างเยอะ (แต่ยังน้อยกว่าการปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าหญ้า) จึงเริ่มคิดที่จะแบ่งขายให้เพื่อนๆ กิน

เราตั้งราคาสูงกว่าท้องตลาดพอสมควร เพราะต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง แต่มั่นใจว่าน่าจะมีคนต้องการซื้อไปทำน้ำเต้าหู้กับเต้าหู้ที่ปลอดสารพิษและไม่ใช้ถั่วเหลือง GMO

เกษตรกรแถวนั้นไม่มีใครเชื่อว่าถั่วเหลืองจะขายได้ในราคาแพงขนาดนี้

เราบอกว่ามีคนอยากกินสินค้าเกษตรปลอดสารและมีคุณภาพอยู่จำนวนมาก ขอเพียงให้เขามั่นใจว่าเป็นสินค้ามีคุณภาพจริงๆ และเริ่มทดลองขายในออนไลน์ เพียงแค่ 2 วันสินค้าไม่พอขาย 

เราเริ่มทำการตลาด ตักถั่วเหลืองใส่ถุง ซีลปิดปากถุงพลาสติก ขับรถไปส่งไปรษณีย์ แปะป้ายว่าสินค้าเกษตร

ขายสินค้าเกษตรครั้งแรกในชีวิตหลังจากขายหนังสือมาตลอดชีวิต เมื่อหักต้นทุนแล้วได้กำไรไม่มาก 

แต่สิ่งที่เป็นกำไรมากที่สุด คือ

เราเปลี่ยนความคิดของชาวไร่หลายคนที่เคยเชื่อว่า ปลูกถั่วเหลืองอินทรีย์ ไม่ใช้ยา ไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้แรงงานอย่างเดียว แถวนี้ไม่มีใครทำ เพราะต้นทุนสูงมาก ขายแพงไม่ได้ ไม่มีคนซื้อ

แต่เมื่อเราทำให้เห็นว่าหากผลิตอาหารดีมีคุณภาพและขายในราคาสูง น่าจะพอมีกลุ่มลูกค้าที่สนใจและขายได้จริงๆ แต่แน่นอนว่า ปัจจัยสำคัญอีกประการ คือต้องอาศัยการทำการตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ซึ่งคงเป็นความร่วมมือระหว่างเกษตรกรในท้องถิ่นกับคนในเมืองที่รู้จักกลุ่มเป้าหมายด้วย

ฟื้นผืนนาเชียงดาว เปลี่ยนความคิดชาวไร่ผู้ใช้สารเคมีกว่า 20 ปี ด้วยถั่วเหลือง, ปลูกถั่วเหลืองอินทรีย์

ชาวไร่เหล่านี้ที่มาช่วยเราต่างตื่นเต้นดีใจจนนอนไม่หลับ สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่พวกเขามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกขายได้จริงในราคาสูงกว่าท้องตลาดหลายเท่าตัวที่เขาเคยขายได้ แม้จะมีต้นทุนสูงกว่า แต่ก็มีกำไร

นอกจากขายได้เงินแล้ว พวกเขารู้สึกภูมิใจว่าได้ผลิตอาหารดีมีประโยชน์ให้คนได้บริโภค

เราเอาจดหมายจากคนซื้อถั่วเหลืองที่เขียนมาขอบคุณ ที่ทำให้พวกเขาได้กินน้ำนมถั่วเหลืองปราศจากสารพิษ ไม่มี GMO ให้ลูกๆ ได้กินอย่างสบายใจ

พวกเขาอ่านแล้วมีกำลังใจ ดีใจที่ปลูกอาหารปราศจากสารพิษให้คนได้กิน และเริ่มเข้าใจแล้วว่าการปลูกพืชอินทรีย์ที่พวกเขาไม่เคยสนใจมาตลอด มีความเป็นไปได้จริงๆ

เคยมีคนบอกว่า การทำเกษตรอินทรีย์ไม่ได้โรแมนติกหรอก มันเหนื่อย มันร้อน ต้องใช้ความอดทนสูงมากในปีแรกๆ ผลผลิตต่อไร่ก็สู้ใช้สารเคมีไม่ได้เลย แต่ระยะยาวแล้ว เมื่อทุกอย่างลงตัว คุณภาพดินดีขึ้นเรื่อยๆ รู้จักวิธีกำจัดศัตรูพืชโดยธรรมชาติ ทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ ต้นทุนจะลดลง และกำไรจะมากขึ้น

ฤดูฝนหน้ากำลังจะมาเยือน เราเริ่มเตรียมดินจะทดลองปลูกข้าวอินทรีย์อย่างจริงจัง ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้พาราควอต ไม่ใช้สารเคมีใดๆ อดทนกับมันอีกสักพัก

ที่สำคัญคือเกษตรกรคู่ใจผู้ปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีมา 20 กว่าปีเริ่มมั่นใจว่า เขาจะปลูกข้าวอินทรีย์ได้สำเร็จ

ดูกันต่อไปว่า ปลายปีข้าวจะออกรวงเป็นเช่นใด

Writer & Photographer

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

นามปากกา วันชัย ตัน นักเขียนสารคดี นักวิจารณ์สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมก่อตั้งและบรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี อดีตรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทย (THAIPBS) อดีตผู้อำนวยการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTVHD36 มีผลงานเขียนตีพิมพ์เป็นหนังสือ 28 เล่ม เป็นนักเดินทางตัวยง จากความเชื่อที่ว่า การใช้ชีวิตให้มีความสุขควรประกอบด้วยสามสิ่ง คือ ทำงานที่ใจรัก ช่วยเหลือคนรอบข้าง และเดินทางท่องเที่ยว

Small is Beautiful

เรื่องราวเล็กๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ทว่าสวยงามและมีพลังโดย ‘วันชัย ตัน’

ไก่เป็นอาหารโปรตีนราคาถูก คนทั่วโลกนิยมกินมากที่สุด ประมาณว่าไก่ในโลกนี้มีประมาณ 26,000 ล้านตัว เรียกได้ว่า ไก่เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก 

ประเทศที่เลี้ยงไก่มากที่สุดคือ จีน 5,000 ล้านตัว ส่วนบ้านเราเลี้ยงไก่ปีละประมาณ 300 ล้านตัว เกือบทั้งหมดมีชีวิตสั้นประมาณ 1 เดือน ก่อนจะกลายเป็นอาหารของมนุษย์

ไม่น่าแปลกใจที่เวลาเราเดินทางไปที่ไหนทั่วโลก จะเห็นไก่อยู่แทบทุกหนแห่ง แต่เชื่อหรือไม่ ไก่ที่กระจายไปอยู่ทั่วโลกหลายหมื่นล้านตัว มีจุดกำเนิดมาจากไก่ป่าแถวเอเชีย โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เอง และเมื่อประมาณ 4,000 – 5,000 ปีก่อน มนุษย์ได้เริ่มเอาไก่ป่าไปเลี้ยงเป็นอาหาร เพาะพันธุ์จนได้ไก่หลายชนิดกระจายไปทั่วโลก 

หนึ่งในสายพันธุ์ไก่ที่เรารู้จักดีคือ ไก่แจ้

การเลี้ยงไก่บ้านผสมไก่ป่าที่เชียงดาว สอนให้เข้าใจเรื่องผู้ชนะและผู้พ่ายแพ้ในวัฏจักรชีวิต

เมื่อปีก่อน ผู้เขียนมีโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่ในไร่ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คือไก่บ้านวัยรุ่น 2 คู่ ชาวบ้านในหมู่บ้านนำมามอบให้

ไก่รุ่นนี้มีบรรพบุรุษเป็นไก่ป่า (Red junglefowl) ที่อาศัยอยู่ในป่าเต็งรังละแวกนั้น แอบมาผสมพันธุ์กับไก่แจ้ของชาวบ้าน จนออกลูกออกหลานมาหลายรุ่น หน้าตาคล้ายไก่แจ้แต่รูปร่างสูงใหญ่ ไม่เตี้ยเหมือนไก่แจ้ และที่สำคัญคือ ตกเย็นจะบินขึ้นเกาะนอนบนต้นไม้สูง ตามสัญชาตญาณไก่ป่าที่ยังติดตัวมา

เป็นครั้งแรกที่ได้เลี้ยงไก่ในชีวิต โชคดีไก่พวกนี้เกิดมาค่อนข้างแข็งแรงกว่าไก่ที่เลี้ยงไว้เอาเนื้อ ไม่ต้องดูแลมาก ทุกเช้าเย็นแค่โปรยข้าวสารเป็นอาหารให้ไก่ ปล่อยให้เดินหากินเองตามท้องไร่ท้องนา ตกเย็นบินขึ้นเกาะกิ่งไม้นอน ไก่เหล่านี้บินสูง ไม่ได้นอนในสุ่มหรือคอกบนดิน ไม่ต้องสร้างกรงให้เหมือนไก่ทั่วไป ปลอดภัยจากหมาเจ้าถิ่นละแวกนั้น ที่ชอบออกมาหากินไก่ตอนกลางคืน พอเช้าก็บินลงมาคุ้ยหาอาหารกินตามพื้นดินตามธรรมชาติ 

ผู้เขียนไม่ได้เลี้ยงไก่เพื่อหวังกินเนื้อ แม้จะมีคนกล่าวว่า ไก่แจ้ผสมไก่ป่าจัดว่าเป็นไก่อร่อยที่สุด เลี้ยงเป็นเพื่อน ตอนแรกเวลาส่งเสียงเรียกให้กินข้าว ไก่ยังไม่ค่อยชิน วิ่งหนีตามสัญชาตญาณระวังภัย แต่อยู่ไปนานๆ เริ่มมีความผูกพัน จนจับมาลูบหัวได้ บางทีชอบเดินตามไก่ สังเกตชีวิตของพวกเขา นับเป็นความปีติอย่างหนึ่ง

เพิ่งสังเกตว่าไก่แถวนี้ไม่ได้ขันตอนใกล้รุ่ง แต่พร้อมจะขันได้ทุกเมื่อในยามค่ำคืน ดึกดื่นเพียงใดเสียงดังก้องไปทั่วท้องนา

หลายเดือนต่อมา ไก่โตวันโตคืน ไม่ทันไรอ้ายเหลืองตัวผู้ก็ขึ้นไปขี่ผสมพันธุ์ตัวเมีย สักพักตัวเมียก็แยกวงออกมาหาสถานที่ทำรังกกไข่ และออกไข่วันละฟอง ไข่มีขนาดเล็กกว่าไข่ไก่พันธุ์ไข่ที่คนทั่วไปกิน พอออกไข่ครบ 7 ฟอง ตัวเมียจะเริ่มมากกไข่ทั้งวันทั้งคืน แทบจะไม่ออกไปไหน เป็นเวลาร่วม 3 อาทิตย์ ก่อนที่ไข่จะฟักเป็นลูกเจี๊ยบ

การเลี้ยงไก่บ้านผสมไก่ป่าที่เชียงดาว สอนให้เข้าใจเรื่องผู้ชนะและผู้พ่ายแพ้ในวัฏจักรชีวิต

ลูกเจี๊ยบออกจากเปลือกไข่ได้ไม่นาน ก็ค่อยๆ ทรงตัวยืนขึ้นเอง และเดินเตาะแตะตามแม่ไก่ออกไปหากิน เรียกว่าช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่แรกเกิดทันที พอตกเย็นลูกเจี๊ยบทั้ง 7 ตัวจะเข้าไปซุกนอนอยู่ใต้ปีกแม่ไก่เพื่อหาไออุ่นเป็นเวลาหลายวัน ก่อนที่จะปีกกล้าขาแข็งออกมาจากอ้อมอกแม่

พอฟ้าสาง แม่ไก่จะพาลูกเจี๊ยบเดินหากินตามพื้น ใช้ตีนคุ้ยดิน พอเห็นสิ่งมีชีวิต อาทิ ไส้เดือน ปลวก แมลง กิ้งกือ ตะขาบ แม่ไก่จะจิกก่อน หรือเอาตีนไก่เหยียบ รอให้ลูกเจี๊ยบเฮโลมาจิกกินตามแม่ โดยเฉพาะปลวก อาหารโปรด

ผู้เขียนสังเกตว่า บ้านไม่มีปลวก เพราะไก่จัดการกินปลวกตามพื้นดินได้รวดเร็วก่อนที่จะขึ้นบ้าน

เย็นวันหนึ่งผู้เขียนได้ยินเสียงไก่ร้องดังมากไม่ขาดสาย พอโผล่ไปหน้าบ้าน เห็นอ้ายเหลืองกับอ้ายเป๋ ไก่ตัวผู้รุ่นน้อง ไล่ตีกันอย่างดุเดือด ทั้งคู่พองขน กระโดดตีกัน ใช้ทั้งกรงเล็บและปากจิกคู่ต่อสู่อย่างเอาเป็นเอาตาย บางครั้งอ้ายเป๋ตัวเล็กกว่าวิ่งไล่อ้ายเหลืองไปทั่วสนามหน้าบ้าน พออ้ายเหลืองหนีไปหลบในพุ่มไม้ อ้ายเป๋ก็ยืนคุมเชิง พออ้ายเหลืองโผล่ออกมา ก็จะไล่ตีกันอย่างดุเดือดไปรอบสนาม ทำท่าว่าทั้งคู่จะตีกันให้ตายไปข้างหนึ่ง เพื่อเป็นจ่าฝูงแย่งตัวเมีย

การเลี้ยงไก่บ้านผสมไก่ป่าที่เชียงดาว สอนให้เข้าใจเรื่องผู้ชนะและผู้พ่ายแพ้ในวัฏจักรชีวิต
การเลี้ยงไก่บ้านผสมไก่ป่าที่เชียงดาว สอนให้เข้าใจเรื่องผู้ชนะและผู้พ่ายแพ้ในวัฏจักรชีวิต

การต่อสู้ผ่านไปร่วม 10 นาที สุดท้ายอ้ายเหลืองถูกอ้ายเป๋ไล่ตีฝ่ายเดียว ขนไก่กระจุยกระจาย สุดท้ายอ้ายเหลืองหมอบ ไม่ยอมเคลื่อนไหว ไม่ส่งเสียงร้อง จากอาการบาดเจ็บหนัก เป็นสัญญาณว่ายอมแพ้แล้ว

รุ่งเช้าผู้เขียนเดินตามหาอ้ายเหลืองไปทั่ว นึกว่าหนีไปตายที่ไหน จนพบว่าหนีไปเลียแผลรักษาตัวอยู่ในพุ่มไม้ ไม่ยอมกินอาหารหรือน้ำเป็นวัน รู้ตัวว่าโดนอ้ายเป๋ยึดตัวเมียไปแล้ว 2 ตัว

ตั้งแต่นั้น อ้ายเป๋เดินคุมตัวเมีย 2 ตัวหากินพร้อมลูกเจี๊ยบ ขณะที่อ้ายเหลืองปลีกวิเวกออกมาหากินตัวเดียว อ่อนแอก็พ่ายแพ้ไป

เวลาผ่านไปไม่นาน ไก่ตัวเมียอีกตัวก็เริ่มแยกตัวออกไปหาที่ฟักไข่ กกไข่ได้ 6 ฟองและรอคอยชีวิตใหม่

ผู้เขียนเดินไปเยี่ยมเกือบทุกวัน เห็นแม่ไก่กกไข่นิ่งๆ แทบไม่ไหวติง แต่รอง แม่บ้านผู้รักไก่เล่าว่า แม่ไก่จะค่อยๆ กลิ้งไข่ให้พลิกเอาอีกด้านหนึ่งขึ้นมา เพื่อกกไข่ให้ความอบอุ่นทั่วถึง เห็นความพยายามของแม่ไก่ที่อดทนเพื่อลูกน้อยอย่างจริงจังเป็นเวลาร่วม 3 อาทิตย์

การเลี้ยงไก่บ้านผสมไก่ป่าที่เชียงดาว สอนให้เข้าใจเรื่องผู้ชนะและผู้พ่ายแพ้ในวัฏจักรชีวิต

วันรุ่งขึ้น ผู้เขียนตื่นลงมาดูรัง และเห็นลูกเจี๊ยบ 2 ตัวเพิ่งฟักเป็นตัวหล่นลงมาจากรัง แต่บนรังว่างเปล่า ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ เดินตามหาไปทั่ว จนพบลูกเจี๊ยบครบ 6 ตัวเดินเตาะแตะอยู่แถวนั้น แต่แม่ไก่ไม่อยู่ เดินตามหาตั้งนานก็ไม่พบ เพราะปกติแม่ไก่จะหวงลูกมาก อุตส่าห์กกไข่มานานกว่าจะฟักเป็นตัว

แม่ไก่หายไปแล้วอย่างไร้ร่องรอย รองสงสัยว่า คงโดนงูเหลือมในท้องนาแถวนั้นคาบไปกินแล้ว เพราะหากเป็นหมา จะเห็นร่องรอยของขนจากการต่อสู้

“ปกติไก่จะหนีงูเหลือมทัน แต่แม่กำลังกกไข่เลยไม่กล้าทิ้งรัง ยอมเสียสละเอาชีวิตปกป้องลูก” รองแม่บ้านเล่าให้ฟัง

สงสารแม่ไก่ ไม่ทันเห็นหน้าลูกเจี๊ยบก็ตกเป็นเหยื่อแล้ว ฝ่ายลูกเจี๊ยบก็หนาวเย็นไม่มีแม่คอยกกให้ไออุ่นอีกต่อไป คงอยู่รอดยาก รองแม่บ้านจึงบอกว่า ทุกเย็นจะเอาลูกเจี๊ยบใส่กล่องกลับบ้าน ไปห่มผ้าห่มนอนข้างๆ เตียงด้วยกัน ลูกเจี๊ยบทั้ง 6 ตัวเลยมีแม่คนใหม่แล้ว

2 เดือนต่อมา ลูกไก่ทั้งหมดเติบโตขึ้นเป็นไก่วัยรุ่น ตอนนี้ที่บ้านมีไก่ร่วม 20 ตัวแล้ว เดินกันเต็มลานบ้าน แต่ไม่นานนัก ไก่ค่อยๆ หายไปทีละตัวสองตัว จากฝีมือของหมาแถวนั้น ที่แอบเข้ามาล่าตอนกลางคืน

ไก่เหล่านี้แม้จะบินหนีหมาขึ้นที่สูงเกาะต้นไม้นอน แต่หมาก็ฉลาดพอจะมาดักซุ่มก่อนฟ้าสาง รอให้ไก่บินลงมา และโดนไล่ล่าบนพื้นดิน จนบินหนีไม่ทัน

หลายครั้งที่เราเห็นขนไก่ ปีกไก่ กระจุยกระจายหรือรอยเลือดบนพื้น เป็นหลักฐานสำคัญ และเมื่อตามรอยไป ก็เห็นซากไก่ถูกทิ้งไว้ มีรอยกัดอวัยวะบางส่วนหายไป หมาแถวนี้คาบไก่ บางทีก็ไม่ได้กินจริงจัง แต่กัดเล่นจนตาย 

ไม่กี่อาทิตย์ไก่ลดหายไปเกินครึ่ง แม้แต่อ้ายเหลืองกับอ้ายเป๋ ไก่ตัวผู้รุ่นแรกที่มีประสบการณ์ยังเกือบหนีไม่รอด หางไก่ยาวโดนฉีกกัดเห็นร่องรอยชัดเจน

การเลี้ยงไก่บ้านผสมไก่ป่าที่เชียงดาว สอนให้เข้าใจเรื่องผู้ชนะและผู้พ่ายแพ้ในวัฏจักรชีวิต

ความคิดเดิมที่บอกว่า ไก่แจ้ผสมไก่ป่า ตกกลางคืนจะบินขึ้นนอนบนต้นไม้สูง คิดว่ามันจะปลอดภัย ไม่ใช่ความจริงอีกต่อไป เพราะนอกจากหมาแล้ว งูเหลือมก็มาหาอาหารโอชะแถวนี้ด้วย

แม่ไก่ฟักไข่ออกลูกมาอีกครอก ก็โดนหมาเข้ามากัดคาบแม่ไก่ ที่ไม่ยอมหนีเพื่อปกป้องลูกไก่ 

ชีวิตในธรรมชาติ ผู้อ่อนแอย่อมพ่ายแพ้ผู้แข็งแรงเสมอ 

บางครั้งมนุษย์อย่างเราก็ทนดูไม่ได้ ต้องกลายเป็นตัวช่วยให้ผู้อ่อนแอ ในที่สุดเลยตัดสินใจสร้างบ้านไก่ หลังจากไปดูแบบบ้านไก่จากเพื่อนบ้านเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์

บ้านไก่มีรั้วแข็งแรง หมาขุดดินมุดไม่ได้ ตาข่ายรั้วเล็กเกินกว่าที่งูจะรอดเข้ามา และพื้นขนาดพอเหมาะให้ไก่อยู่อย่างปลอดภัยและไม่แออัด

หวังว่าไก่แจ้ผสมไก่ป่าเหล่านี้จะมีอายุยืนไปตามธรรมชาติเกือบ 10 ปี ขณะที่ไก่พันธุ์เนื้อทั่วไปมีอายุสั้นไม่ถึงเดือน

แต่หากพวกเขาปีกกล้าขาแข็ง ชอบบินข้ามรั้วไปหากินนอกรั้ว เคราะห์ร้ายอาจไปเผชิญผู้ล่าอีกครั้ง

 ก็แล้วแต่ยถากรรมนะ มนุษย์ตัวเล็กๆ อย่างเราคงช่วยได้แค่นี้

Writer & Photographer

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

นามปากกา วันชัย ตัน นักเขียนสารคดี นักวิจารณ์สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมก่อตั้งและบรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี อดีตรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทย (THAIPBS) อดีตผู้อำนวยการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTVHD36 มีผลงานเขียนตีพิมพ์เป็นหนังสือ 28 เล่ม เป็นนักเดินทางตัวยง จากความเชื่อที่ว่า การใช้ชีวิตให้มีความสุขควรประกอบด้วยสามสิ่ง คือ ทำงานที่ใจรัก ช่วยเหลือคนรอบข้าง และเดินทางท่องเที่ยว

อ่านต่อ

Loading...

End of content

No more pages to load