29 Aug 2018
PAGE
656

ฟัง Polycat ​ร้องเพลงแทนคำบอกเล่าเรื่องราวการเติบโต ความทรงจำ และการเปลี่ยนแปลงของพวกเขา ผ่าน 5 บทเพลงในเวอร์ชั่นพิเศษสำหรับแฟน The Cloud โดยเฉพาะ กับเพลงที่เป็นตัวแทนก้าวแรกของพวกเขา เพลงที่ทำให้นึกถึงจุดเปลี่ยนซึ่งทำให้วงก้าวมาถึงทุกวันนี้ เพลงที่เป็นตัวแทนก้าวที่แข็งแกร่ง รวมถึงเพลงที่อยากร้องให้กับช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมด และเพลงที่แทน Polycat ณ ปัจจุบัน

CONTRIBUTOR

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน