The Cloud x การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

“ตอนผมเกิดยังมีเรือเมล์ วิ่งรับสินค้าจากกรุงเทพฯ (ทรงวาด) มาเกาะหมาก แล้วไปกัมพูชา ผมยังทันเห็นเรือใบ (คล้ายสำเภา) ขนยางพาราและมะพร้าว ใช้เวลา 3 – 5 วัน เพื่อเข้าไปส่งในเมือง”

อาจักร-จักรพรรดิ์ ตะเวทีกุล วัย 75 ปี ทายาทรุ่นที่ 4 ของเกาะหมาก เล่าย้อนความทรงจำวัยเด็กถึงสถานที่ที่เขาเกิด เติบโต และใช้ชีวิต ปัจจุบันอาจักรยังแข็งแรง เดินรอบเกาะวันละ 7 กิโลสบาย ๆ 

เรียนทำอาหาร พัก Koh Mak Resort ทัวร์ Low Carbon ที่เกาะหมาก จุดหมายยั่งยืนระดับโลก

เป็นฤกษ์งามยามดี เราชวนอาจักรมาเล่าถึงที่พักแห่งแรกบนเกาะหมาก จังหวัดตราด ที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวมานานถึง 36 ปี พร้อมกับการเป็นส่วนหนึ่งของ Low Carbon Destination หรือแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำแห่งแรกของไทย ซึ่งขับเคลื่อนมาตลอด 10 ปี จากการร่วมมือกันระหว่างชุมชน-เครือข่ายผู้ประกอบการบนเกาะหมาก ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 

ที่น่ายินดีปรีดา คือเกาะหมากเพิ่งได้รับรางวัล ‘2023 Green Destinations Story Awards’ อันดับ 2 ของโลกด้านการจัดการและการฟื้นฟูในงาน Internationale Tourismus Borse หรือ ITB Berlin 2023 ประเทศเยอรมนี เป็นมหกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเมื่อปลายปี 2565 ก็ได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนที่ติด 100 อันดับแรกของโลก (ทั้งสองรางวัลมอบโดย Green Destinations Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์)

เรียนทำอาหาร พัก Koh Mak Resort ทัวร์ Low Carbon ที่เกาะหมาก จุดหมายยั่งยืนระดับโลก
เรียนทำอาหาร พัก Koh Mak Resort ทัวร์ Low Carbon ที่เกาะหมาก จุดหมายยั่งยืนระดับโลก

เท้าความก่อนว่า หลวงพรหมภักดี ผู้เป็นต้นตระกูล ‘ตะเวทีกุล’ มาตั้งรกรากที่เกาะหมาก จังหวัดตราด เมื่อ พ.ศ. 2453 และประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าวขนาด 3,000 – 4,000 ไร่ ภายหลังสิ้นหลวงพรหมภักดี ลูกหลานนำยางพาราเข้ามาปลูกกว่า 1,000 ไร่ ชาวบ้านที่นี่เลยทำอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก 

เรียนทำอาหาร พัก Koh Mak Resort ทัวร์ Low Carbon ที่เกาะหมาก จุดหมายยั่งยืนระดับโลก
เรียนทำอาหาร พัก Koh Mak Resort ทัวร์ Low Carbon ที่เกาะหมาก จุดหมายยั่งยืนระดับโลก

อาจักรเล่าว่า เกาะหมากรีสอร์ท เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2530 เพราะญาติ ๆ มองเห็นโอกาสว่าจะเกิดการท่องเที่ยวขึ้นบนเกาะแห่งนี้ ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของจังหวัดตราด รองจากเกาะช้างและเกาะกูด โดยเริ่มต้นจากบังกะโล 3 หลัง จนขยับขยายเป็น 10 หลัง ริมชายหาดอ่าวสวนใหญ่

“นักท่องเที่ยวสมัยนั้นเป็นแบ็กแพ็กเกอร์จากเยอรมนี ฝรั่งเศส ซึ่งนักท่องเที่ยวยุคนั้นเป็นผู้บุกเบิกจริง ๆ นะ เขามาแล้วไม่ค่อยประชาสัมพันธ์ กลัวคนมาเที่ยวเยอะ” อาจักรเล่าปนเสียงหัวเราะ

“ยุคแรกผมขายเป็นแพ็กเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน ราคา 1,500 บาท รวมค่าเรือ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และต้องใช้เรือประมงเพื่อไปรับนักท่องเที่ยวจากตัวเมืองมาที่เกาะ ซึ่งสมัยนั้นไฟยังต้องปั่นเองอยู่เลย”

เรียนทำอาหาร พัก Koh Mak Resort ทัวร์ Low Carbon ที่เกาะหมาก จุดหมายยั่งยืนระดับโลก

อาจักรเล่าให้เราฟังถึงรีสอร์ตสมัยบุกเบิก ปัจจุบันการคมนาคมสะดวกสบาย น้ำ-ไฟพร้อม (แต่ต้องใช้อย่างประหยัดนะ) ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเน้นเที่ยวกันเป็นครอบครัว นักท่องเที่ยวชาวไทยก็ตบเท้ามาเยือนอยู่เรื่อย ๆ ส่วนมากนิยมมาท่องเที่ยวและพักผ่อนกันช่วงหยุดยาว

เราชวนทายาทรุ่นที่ 4 คุยถึงจุดเริ่มต้นที่เกาะหมากเป็นแหล่งท่องเที่ยว Low Carbon Destination แห่งแรกของไทย ซึ่งตัวเขาเองมีส่วนร่วมทั้งฐานะทายาทและผู้ประกอบการการท่องเที่ยว 

“ที่นี่เริ่มจริงจังเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ตั้งแต่ที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. มาจุดประกายเรื่อง Low Carbon Destination ด้วยมีขนาดไม่ใหญ่มาก และเจ้าของพื้นที่ยังเป็นญาติกันอยู่ เลยมีการจัดการง่ายกว่า”

เมื่อ พ.ศ. 2555 ได้เกิดการลงนามปฏิญญาเกาะหมาก Low Carbon Destination ขึ้น โดย อพท. เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รณรงค์ลดการใช้พลังงาน การผลิตพลังงานใช้เอง เช่น ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เรียนทำอาหาร พัก Koh Mak Resort ทัวร์ Low Carbon ที่เกาะหมาก จุดหมายยั่งยืนระดับโลก
เรียนทำอาหาร พัก Koh Mak Resort ทัวร์ Low Carbon ที่เกาะหมาก จุดหมายยั่งยืนระดับโลก

เพื่อเน้นย้ำในการเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ที่นี่ยังจัดทำ ธรรมนูญเกาะหมาก 8 ข้อ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เห็นพ้องและต้องลงมือทำร่วมกันทั้งคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ ได้แก่

หนึ่ง ไม่สนับสนุนให้เรือเฟอร์รี่นำยานพาหนะของนักท่องเที่ยวข้ามมายังเกาะหมาก

สอง รถจักรยานยนต์ให้เช่าต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของจำนวนห้องพักบนเกาะหมาก

สาม ไม่สนับสนุนการใช้วัสดุจากโฟมหรือวัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษเพื่อใส่อาหาร

สี่ ห้ามทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล ของเหลือรับประทานลงในที่สาธารณะและแหล่งน้ำโดยเด็ดขาด

ห้า ไม่สนับสนุนให้ใช้สารเคมีที่มีสารตกค้างสูง

หก ห้ามส่งเสียงดังหรือกระทำการรบกวนหรือเป็นการเดือดร้อน ในเวลา 22.00 – 07.00 น.

เจ็ด ไม่สนับสนุนกีฬาทางบกและทางทะเลที่ใช้เครื่องยนต์ที่สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน

แปด ห้ามนำ ห้ามเสพ ห้ามจำหน่าย สารเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดบนเกาะ

เรียนทำอาหาร พัก Koh Mak Resort ทัวร์ Low Carbon ที่เกาะหมาก จุดหมายยั่งยืนระดับโลก

อีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำที่เราอยากชวนคุณทำความรู้จัก คือ เกาะหมากออร์แกนิคฟาร์ม ซึ่งอาจักรขยายจากเกาะหมากรีสอร์ท โดยการชวน ดวง-ประจิตรา ประชุมแพทย์ และ เล้ง-วริศรา อริยวงศ์ปรีชา มาร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยกัน 

เล้งเป็นสาวกรุงเทพฯ ที่มาเที่ยวเกาะหมาก แต่ดันตกหลุมรักจนใช้ชีวิตและสร้างอาชีพที่นี่เป็นเวลากว่า 15 ปี ด้วยการเปิดธุรกิจส่วนตัว นั่นคือโรงเรียนสอนทำอาหารไทยขนาดเล็ก ๆ เล้งเริ่มต้นจากการเช่าบังกะโล 2 หลัง ปรับโฉมให้กลายเป็นครัวขนาดย่อม ก่อนขยับขยายมาเช่าบ้านริมทะเลหลังน้อย ๆ เป็นทั้งบ้านพักอาศัยและโรงเรียนสอนทำอาหารไทยสำหรับนักท่องเที่ยวทุกชาติ

เรียนทำอาหาร พัก Koh Mak Resort ทัวร์ Low Carbon ที่เกาะหมาก จุดหมายยั่งยืนระดับโลก

“ห้องเรียนสอนทำอาหารของเราไม่ได้สอนแค่วิธีปรุง แต่สอนวัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทย เพราะเราคิดว่าวัฒนธรรมการกินของคนเอเชียค่อนข้างซับซ้อนและยังไม่มีใครทำให้เป็นรูปธรรม ซึ่งวัฒนธรรมการกินก็สอนให้เราเรียนรู้คนอื่นด้วย อย่างเวลาสั่งอาหาร เราก็จะถามว่า ‘กินอะไร’

“เราถามคนอื่นก่อนที่จะถามตัวเอง แล้วค่อยเลือกว่าอาหารของเราจะเข้ากับอาหารที่สั่งก่อนหน้าหรือเปล่า พอเรียนแล้วชาวต่างชาติก็จะถึงบางอ้อว่าทำไมคนรับออเดอร์ถึงงงเวลาที่เขาสั่งไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทีละ 3 จาน คนไทยจะแชร์อาหารกัน ไม่ได้กินของใครของมัน และการแชร์อาหารกันยังทำให้เราได้รับคุณค่าทางสารอาหารเพิ่ม แต่จ่ายเงินน้อยลง” เล้งเล่าให้เราฟังพร้อมยิ้มน้อย ๆ

เรียนทำอาหาร พัก Koh Mak Resort ทัวร์ Low Carbon ที่เกาะหมาก จุดหมายยั่งยืนระดับโลก
เรียนทำอาหาร พัก Koh Mak Resort ทัวร์ Low Carbon ที่เกาะหมาก จุดหมายยั่งยืนระดับโลก

แล้วจุดเริ่มต้นของการทำ Koh Mak Organic Farm มีที่มาที่ไปอย่างไร – เราสงสัย

“ช่วงสถานการณ์โควิด-19 เราว่างจาก Cooking School อาจักรเลยชวนมาทำ เกาะหมากออร์แกนิคฟาร์ม ที่นี่เป็นฟาร์มออร์แกนิกที่ได้การรับรองจากกรมวิชาการเกษตร และเราเรียนจบด้านปฐพีวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเคยทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมาก่อน เลยมีองค์ความรู้ประมาณหนึ่ง”

เมื่อมาเยือนฟาร์มสีเขียวแห่งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง – เราถาม

เนื่องจากบางฤดูกาลเป็นช่วงพักแปลง หากต้องการเยี่ยมชมหรือร่วมกิจกรรม กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า

“เรามีกิจกรรมปลูกผักสวนครัวที่แขกปลูกแล้วนำกลับไปดูแลต่อที่บ้านได้ อีกกิจกรรมคือ Farm to Table ชวนลูกค้าเก็บผักแล้วนำมาประกอบอาหาร ผนวกกับ Cooking Class ที่เราทำพอดี กิจกรรมนี้เราอยากให้เขาเรียนรู้ว่ากว่าจะมาเป็นอาหาร 1 จานต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง เพื่อให้เขาเห็นคุณค่าของวัตถุดิบ เวลาทานอาหาร (ไม่ว่าที่ใดก็ตาม) เขาจะอยากทานให้หมด ซึ่งมันลดขยะเศษอาหารได้”

ส่วนผักจากฟาร์มที่นี่ก็ส่งให้กับเกาะหมากรีสอร์ท และ ซีวานา บีช รีสอร์ท เกาะหมาก ผลผลิตบางส่วนนำมาขายในราคาย่อมเยา และเกาะหมากออร์แกนิคฟาร์มยังรับขยะเศษอาหาร (Food Waste) จากเกาะหมากรีสอร์ทมาผ่านกระบวนการฝังกลบ เพื่อทำปุ๋ยสำหรับปลูกต้นไม้ใหญ่ แถมเธอยังเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อนำมูลของมันไปทำปุ๋ยด้วย

เรียนทำอาหาร พัก Koh Mak Resort ทัวร์ Low Carbon ที่เกาะหมาก จุดหมายยั่งยืนระดับโลก

จากการพูดคุยกับอาจักรและเล้ง ทำให้เราเห็นการขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยว Low Carbon ของคนเกาะหมากที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมให้กับชาวบ้าน ชุมชน และผู้ประกอบการ อาจักรบอกว่าที่เกาะหมาก งดเว้นกิจกรรมหรือกีฬาทางน้ำที่ต้องใช้เครื่องยนต์ ผู้ประกอบการเลยพากันเปลี่ยนเป็นการพายคายัครับลมทะเลหรือวินเซิร์ฟ และการแล่นเรือใบแทน 

เล้งพาเราตระเวนรอบเกาะด้วยรถกอล์ฟไฟฟ้าของเธอ เราเห็นตลอดข้างทางของเกาะมีจุดทิ้งขยะของ Trash Hero และที่เกาะหมากรีสอร์ทก็มีจุดแยกขยะชัดเจน ส่วนไฟทางริมถนนก็ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่น่ารักดี คือที่นี่มีบริการเช่ารถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถจักรยานยนต์ปล่อยเช่า เราว่าสะดวกดีนะ สำหรับนักเดินทางที่ยกก๊วนเที่ยวกับเพื่อนหรือชวนครอบครัวไปพักผ่อน รถ 1 คัน จุสมาชิกได้ราว 6 คน

เรียนทำอาหาร พัก Koh Mak Resort ทัวร์ Low Carbon ที่เกาะหมาก จุดหมายยั่งยืนระดับโลก

“ผมมองว่าเราควรทำให้เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ เพื่อให้สมกับรางวัลที่เราได้รับ” อาจักรเปรย ก่อนเล้งเสริม “เราว่าควรมีป้ายตั้งแต่ต้นทาง (จากฝั่ง) ว่านักท่องเที่ยวไม่ควรนำขยะเข้ามาเกาะ หรือถ้านำเข้ามาตอนกลับก็ต้องนำกลับไปด้วย” 

“ผมว่าชั่งขยะทั้งขามาและขากลับน่าจะดีนะ” อาจักรเสนอไอเดีย

“และเราอยากให้สองข้างทางมีต้นไม้ใหญ่มากขึ้น นักท่องเที่ยวจะได้รู้สึกร่มรื่น เพื่อกระตุ้นให้เขาอยากเดินหรือปั่นจักรยานแทนการเช่ารถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งมันก็ช่วยเรื่องอากาศได้ด้วยนะ” เล้งเล่า

“ถ้าเกาะหมากเป็นเกาะ Low Carbon 100% มันจะดีกับใครบ้าง” เราถามผู้ประกอบการ

“ถ้าจะเกิดขึ้นจริงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แม้ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่อย่างน้อยเราเริ่มทำแล้ว มันจะดีแน่นอนสำหรับพื้นที่ และภาพลักษณ์ของเกาะหมากเองก็เน้นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อยู่แล้ว ซึ่งระยะหลังคนไทยเริ่มเข้าใจสิ่งที่พวกเรานำเสนอ” อาจักรอธิบายถึงข้อดี

“ส่งผลดีแน่นอน ซึ่งไม่ใช่แค่เกาะหมาก แต่ส่งผลดีกับภาพรวมของประเทศ เราจะมีเกาะที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างออกซิเจนให้กับประเทศ แม้คนยังมอง Low Carbon เป็นเทรนด์ แต่ถ้าเมื่อไหร่คนมองว่าเรื่องนี้สำคัญ และเขาให้ความสำคัญ สิ่งนั้นก็จะเกิดได้จริง ๆ” เล้งเสนอความเห็น

ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เข้าฟาร์มออร์แกนิก กินอาหารทะเลปลอดภัย นอนบังกะโลริมทะเล ที่เกาะหมาก จังหวัดตราด
ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เข้าฟาร์มออร์แกนิก กินอาหารทะเลปลอดภัย นอนบังกะโลริมทะเล ที่เกาะหมาก จังหวัดตราด

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสำคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างไร – เราชวนคุยต่อ

“ผมว่าสำคัญนะ คนไทยเป็นประเภทที่ต้องให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยเข้าไปแก้ไข แต่ทำไมไม่ป้องกันหรือพยายามอนุรักษ์เอาไว้ก่อน ซึ่งส่วนใหญ่นักลงทุนเขาไม่ค่อยคิดแบบนั้น” อาจักรเล่ายิ้ม ๆ

“ตอนนี้รุ่นผมและรุ่นลูกผมยังมีจิตอนุรักษ์ ไม่อยากพัฒนาพื้นที่ไปไกลกว่านี้ ซึ่งผมเข้าใจว่าการพัฒนากับการอนุรักษ์ต้องควบคู่กันไปเรื่อย ๆ แต่ถ้าเมื่อไหร่เราปล่อยให้การพัฒนาแซงการอนุรักษ์ มันก็ไม่ดีใช่ไหม ตอนนี้ที่นี่ยังไม่มีตึกสูง ยังไม่มีนายทุนใหญ่ ๆ ธรรมชาติเปลี่ยนไป แต่ถือว่ายังโอเคนะ”

“ในมุมมองเรา เราเข้าใจนักท่องเที่ยวที่เขามองหาสถานที่ที่ได้ใช้เวลากับธรรมชาติแบบเกาะหมากนะ ทุกวันนี้มันมีน้อยลงเรื่อย ๆ ถ้าไม่คิดอนุรักษ์หรือมีความคิดว่าจะต้องใช้ทรัพยากรให้หมดเพื่อตัวเรา ต่อไปรุ่นลูก รุ่นหลาน ก็คงไม่มีอะไรเหลือแล้ว ฉะนั้น การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบหรือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไม่ควรมีแค่เกาะหมากเท่านั้น แต่ควรเกิดขึ้นกับทุก ๆ ที่ในประเทศไทย” เล้งจบบทสนทนา

ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เข้าฟาร์มออร์แกนิก กินอาหารทะเลปลอดภัย นอนบังกะโลริมทะเล ที่เกาะหมาก จังหวัดตราด

เราเห็นด้วยกับเธอ การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบควรเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ และอาจักรที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันคงดีใจที่มีคนคิดอยากทำให้สถานที่ที่เขาเกิด เติบโต และใช้ชีวิต คงอยู่ด้วยความยั่งยืน 

เกาะหมากมัดใจเราด้วยอากาศบริสุทธิ์ น้ำทะเลสีใสแจ๋ว และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งหมัดนี้คงฮุกเข้ากลางใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยเหมือนกัน ถึงทำให้ที่แห่งนี้เป็น Destination ที่ทุกคนใฝ่หา

ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เข้าฟาร์มออร์แกนิก กินอาหารทะเลปลอดภัย นอนบังกะโลริมทะเล ที่เกาะหมาก จังหวัดตราด

5 Things you Should do

at Koh Mak

 1. ชมวิวหน้าหาดรอบเกาะหมาก เพราะแต่ละหาดมองเห็นวิวต่างกัน อย่างหน้าหาดอ่าวสวนใหญ่มองเห็นวิวเกาะขาม อีกหาดมองเห็นวิวเกาะช้าง และอีกหาดมองเห็นวิวเกาะกูด 
 2. กินอาหารทะเลสด ๆ และปลอดภัยที่เกาะหมากซีฟู้ด ที่นี่ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลและปลาท้องถิ่นจากประมงท้องถิ่น เพื่อลดการขนส่งจากฝั่งที่นำไปสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 3. เรียนรู้การอยู่ร่วมกับธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ จะนั่ง นอน เดิน หรือดำน้ำ ก็ได้
 4. นั่งเรือเล็กหรือพายเรือคายัคข้ามไปเที่ยวเกาะกระดาดและเชื่อมไปยังเกาะขายหัวเราะ สนุกฟิน ได้แปลร่างเป็นตัวการ์ตูนติดเกาะ
 5. ปั่นจักรยานเที่ยวรอบเกาะ ได้ออกกำลังขาพร้อมแวะทำเวิร์กชอปย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ คาเฟ่อิงธรรมชาติ และเที่ยวหาดต่าง ๆ ได้ด้วย
Koh Mak Resort
Koh Mak Organic Farm & Restaurant
 • หมู่ 2 ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด (แผนที่)
 • 08 1901 9972 (จองล่วงหน้าสำหรับการเข้าชมและกิจกรรม)
 • Koh Mak Organic Farm & Restaurant
สอบถามการเดินทางได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด
 • 100 หมู่ 1 ถนนตราด-แหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 • 03 959 7259 – 60
 • ททท. สำนักงานตราด

Writer

สุทธิดา อุ่นจิต

สุทธิดา อุ่นจิต

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ สู่ ลาดพร้าว - สุขุมวิท , พูดภาษาพม่าได้นิดหน่อย เป็นนักสะสมกระเป๋าผ้า ชอบหวานน้อยแต่มักได้หวานมาก

Photographer

มณีนุช บุญเรือง

มณีนุช บุญเรือง

ช่างภาพสาวประจำ The Cloud เป็นคนเชียงใหม่ ชอบแดดยามเช้า การเดินทาง และอเมริกาโน่ร้อนไม่น้ำตาล