3 พฤศจิกายน 2561
6 PAGES
26 K

ทาง The Cloud ต้องขออภัยต่อ บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จำกัด เป็นอย่างยิ่ง ที่มีการลงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลูกอมสื่อรักรูปหัวใจ หรือ ฮาร์ทบีท อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ผู้บริโภคและชื่อเสียงของทางบริษัท

ทาง The Could และนักเขียนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเเจ้ง และเป็นธรรม จึงขอเรียนให้ทราบโดยทั่วกันว่าร้านอาหารดังกล่าว ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใดๆ ตามที่กล่าวอ้างจริง

อนึ่งลูกอมสื่อรักรูปหัวใจ “ฮาร์ทบีท” ผลิตโดย บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายและชื่อทางการค้านี้แต่เพียงผู้เดียวและดำเนินกิจการมานานกว่า 36 ปี ลูกอม “ฮาร์ทบีท” ผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP & HACCP ตั้งอยู่ที่ 51/3 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41, คลองเกลือ, ปากเกร็ด, นนทบุรี 11120 ตั้งแต่เริ่มกิจการมาตลอดเพียงแห่งเดียวเท่านั้น และยังประกอบกิจการอยู่จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ทาง The Cloud ขอส่งเสริมบริษัทที่ประกอบกิจการอย่างมีธรรมาภิบาลโดยสุจริต และขออภัยต่อทางบริษัทมา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง