นายกรัฐมนตรีของเดนมาร์ก เมตเต เฟรดริกเซน (Mette Frederiksen) ประกาศปิดโรงเรียนและร้านค้าตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เดนมาร์กเป็นประเทศแรกในยุโรปเหนือที่ออกมาตรการเข้มงวดก่อนใครเพื่อน หลังจากนั้นไม่นานประเทศเพื่อนบ้านอย่างนอร์เวย์ก็ขยับตาม รวมถึงฟินแลนด์ แม้ประเทศนอร์ดิกไม่ได้ล็อกดาวน์เข้มงวดเหมือนยุโรปทางใต้อย่างอิตาลี ฝรั่งเศส สเปน หรืออังกฤษก็ตาม แต่พื้นที่สาธารณะ สถานที่ทางราชการ ส่วนใหญ่ปิดทำการ สาเหตุเพราะต้องการลดความเสี่ยงในการกระจายเชื้อไวรัส แต่เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา เด็กเล็กในประเทศเดนมาร์กเริ่มกลับไปโรงเรียนอีกครั้ง ร้านกาแฟและร้านค้ากลับมาให้บริการ ห้องสมุดที่ปิดไปนาน 2 เดือนเต็มๆ ก็กลับมาทำการอีกครั้ง 

ขณะที่ทั้งยุโรปปิดเมือง 2 เดือน สวีเดนเป็นประเทศเดียวที่สวนกระแสชาวบ้าน ร้านรวงเปิด สถานที่ทางราชการเปิดทำการตามปกติ เด็กไปโรงเรียน และที่สำคัญ ห้องสมุดก็เปิดให้ใช้บริการเหมือนทุกวัน แม้ประเทศอื่นๆ มองว่าพื้นที่สาธารณะอาจจะเป็นที่แพร่เชื้อ แล้วทำไมสวีเดนถึงสวนทางชาวบ้านเขา

ทำไมสวีเดนยังเปิดบริการห้องสมุด แม้ไวรัสระบาด, ห้องสมุด สวีเดน, Covid-19
ทำไมสวีเดนยังเปิดบริการห้องสมุด แม้ไวรัสระบาด, ห้องสมุด สวีเดน, Covid-19
ห้องสมุดประชาชนของเมืองฮัมสตัด (Halmstad) 

ห้องสมุดกับประชาธิปไตย (Bibliotekens roll för demokrati)

ห้องสมุดในสวีเดนปัจจุบันไม่ใช่แค่แหล่งรวบรวมหนังสือ แต่รวมไปถึงที่ทำกิจกรรมต่างๆ เป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ห้องสมุดหลายแห่งในสวีเดนเป็นทั้งพื้นที่แสดงงานศิลปะ เป็นพิพิธภัณฑ์ เป็นที่จัดงานสัมมนา เป็นพื้นที่ปราศรัยทางการเมือง กระทั่งเป็นที่เรียนรู้ในการหัดใช้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดประชาชนจึงเป็นพื้นที่รวบรวมแหล่งสารสนเทศต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของสวีเดน

ทำไมสวีเดนยังเปิดบริการห้องสมุด แม้ไวรัสระบาด, ห้องสมุด สวีเดน, Covid-19
ห้องสมุดที่เมืองฮัมสตัดที่มีส่วนแสดงงานศิลปะ (ป้ายติดด้านหน้าบอกเตือนว่าจำกัดจำนวนสูงสุด 20 คน)

1 ใน 4 กฎหมายหลักของรัฐธรรมนูญในสวีเดน คือเสรีภาพของสื่อ หรือ Tryckfrihet (Freedom of The Press) ซึ่งพ่วงกับเสรีภาพในการรับข้อมูลข่าวสาร (Offentlighetsprincipen) รัฐมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่พลเมืองของเขา ไม่ว่าในยามปกติหรือในยามหน้าสิ่วหน้าขวานอย่างนี้ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสำคัญมากต่อประชาชน 

หลายคนอาจตั้งข้อสงสัยว่าข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวนี้อยู่ในรูปดิจิทัลกันหมดแล้ว เรียกได้ว่าเสิร์ฟกันถึงบ้าน ไม่ต้องขวนขวายมาห้องสมุดก็ได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต บางคนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ บางคนคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยุ่งยาก และบางคนอาจไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ด้วยซ้ำ ห้องสมุดจึงเป็นที่พึ่งพิงของคนเหล่านั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ล้วนได้โอกาสเข้าถึงข่าวสารได้ง่ายทั้งสิ้น

ห้องสมุดในยามวิกฤต (Bibliotek i krisen)

ตลอด 200 ปีที่ผ่านมา สวีเดนไม่มีสงครามกลางเมือง ไม่ได้เข้าร่วมในสงครามโลกทั้งสองครั้ง เราอาจไม่เคยเห็นบทบาทห้องสมุดว่าสำคัญเพียงใด แต่ช่วงที่สวีเดนเจอวิกฤตผู้ลี้ภัยใน ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นปีที่มีผู้ลี้ภัยหลั่งไหลมาจากแอฟริกาและตะวันออกกลางถึง 150,000 คน หรือเทียบเท่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ของพลเมือง เป็นเรื่องที่ทางรัฐไม่ได้วางแผนและเตรียมการเอาไว้ จึงเกิดความวุ่นวายมิใช่น้อย ที่พักอาศัยขาดแคลน อุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มกันความหนาวไม่เพียงพอ มูลนิธิและประชาชนทั่วไปเลยเกิดความคิดจัดประชุม โดยใช้พื้นที่ห้องสมุดในการวางแผนร่วมกัน

 ใครมีแนวความคิดดีๆ เสนอเข้ามา ใครเสนอตัวอยากช่วยอะไรก็ลงชื่อเอาไว้ ทำให้เราเห็นว่าห้องสมุดกลายเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยแบบชั่วคราวไปโดยปริยาย ห้องสมุดประชาชนนี้ได้รับการยกย่องถึงขนาดเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันพลเรือน Civilfösvar (Civil Defense) เป็นป้อมปราการสำหรับข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้

ห้องสมุดไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาและรับมือภัยพิบัติเท่านั้น หลายฝ่ายเชื่อว่าวัคซีนจะมาช่วยต้านไวรัสร้ายที่มองไม่เห็น แต่หน่วยงานรัฐของสวีเดนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าห้องสมุดเป็นเหมือนวัคซีนที่ช่วยป้องกันข่าวลวงและความไม่รู้ ห้องสมุดจึงเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการรับมือกับโรคระบาด หน้าที่สำคัญของห้องสมุดคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับพลเมืองของเขา โดยเฉพาะย่านที่มีคนต่างด้าวหนาแน่น โอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงกับสถานการณ์มีไม่น้อย ดังนั้น การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะช่วยได้มาก เพราะว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากับคนในพื้นที่ 

ทำไมสวีเดนยังเปิดบริการห้องสมุด แม้ไวรัสระบาด, ห้องสมุด สวีเดน, Covid-19
เอ็มม่า เมนาเฮม (Emma Menahem) จากห้องสมุดประชาชนเมืองลิ่นเฉิบปิ้ง (Linköpingsbibliotek) ยืนให้บริการข้อมูลข่าวสารกับประชาชน ในย่านที่มีคนต่างด้าวหนาแน่น ภาพ : อันนิก้า เคลเมนส์ ( Annika Clemens)

เอ็มม่า เมนาเฮม (Emma Menahem) ช่วยลงพื้นที่ให้ข้อมูลข่าวสารกับคนในย่านแบริหยา (Berga) ในเมือง Linköping นี่อาจเป็นทางหนึ่งให้ชาวเมืองลดความกังวล และเลือกเสพข่าวสารที่ถูกต้องในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้

  หัวใจของการเปิดให้บริการห้องสมุดอีกอย่างหนึ่งคือเป็นที่พึ่งพิงในยามยาก บางคนมองว่าช่วงที่ร้านรวงปิดและผู้คนบางตา ทำให้บางคนเกิดอาการเครียด โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยชินกับการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัล คนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ห้องสมุดอาจเป็นตัวชดเชยในส่วนที่ขาดหายไปได้ การหันหน้าเข้าหาหนังสือ การมาห้องสมุด การได้ปฏิสัมพันธ์กับบรรณารักษ์ การมาดูงานศิลปะ หรือช่องทางพรินต์เอกสารสำคัญ เป็นการรักษาสมดุลระหว่างการป้องกันโรคระบาดกับการรักษาคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของผู้คน

ทำไมสวีเดนยังเปิดบริการห้องสมุด แม้ไวรัสระบาด, ห้องสมุด สวีเดน, Covid-19
ทำไมสวีเดนยังเปิดบริการห้องสมุด แม้ไวรัสระบาด, ห้องสมุด สวีเดน, Covid-19
โซนคอมพิวเตอร์ เป็นโซนนิยมของผู้สูงอายุ ห้องสมุดประชาชนเมืองฮัมสตัดมีบริการพรินต์เอกสารและพรินต์ 3D

คิดใหม่ทำใหม่ (Vi ställer inte in, vi ställer om)

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด Annika Eriksson จากห้องสมุดอู้มิโย่ (Umeå stadsbibliotek) ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุสวีเดน Sveriges Radio เธอบอกว่า ห้องสมุดที่เธอทำงานนั้นแก้ปัญหาด้วยการจัดเฟอร์นิเจอร์กันใหม่ มีการเขียนป้ายชัดเจน นำเทปมาติดช่วยเตือนความจำผู้มาใช้บริการ เธอบอกว่า แม้เจ้าหน้าที่จะมีความกังวลแค่ไหนก็ตาม แต่เธอเห็นว่าเราทำถูกแล้วที่ห้องสมุดยังเปิดทำการ

เหมือนกับห้องสมุดประชาชนในเมืองฮัมสตัด (Halmstad) เมืองชายฝั่งตะวันตกตั้งอยู่ตอนใต้ของสวีเดนก็รับมือกับโรคระบาดนี้คล้ายๆ กัน คือติดป้ายเตือนความจำด้านหน้าห้องสมุดว่าถ้าคุณมีอาการเสี่ยง ขอให้เลี่ยงเข้ามาใช้งาน มีมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างผู้มาใช้งานกับเจ้าหน้าที่ ติดกระจกใสกั้น เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่า พวกเขาลดความเสี่ยงด้วยการร่นระยะเวลากะทำงานในส่วนบริการประชาชน จากเดิมที่นานถึง 4 ชั่วโมง เหลือเพียง 1 ชั่วโมงครึ่ง และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน

สวีเดนเป็นประเทศที่มีระบบสหภาพแรงงานที่เข้มแข็ง ลูกจ้างมีสหภาพฯ คอยหนุนหลัง เมื่อสมาชิกรู้สึกว่าที่ทำงานของเขาไม่ปลอดภัยหรือมีความเสี่ยง ทางสหภาพฯ ก็จะออกมาเจรจากับนายจ้างโดยตรง ถ้าปัญหาไม่ได้แก้ไขอย่างเร่งด่วน ทางสหภาพฯ เองสั่งคุ้มครองสิทธิ์ของลูกจ้างเหล่านั้นได้ โดยไม่ต้องไปทำงานแต่จะได้รับเงินชดเชย (เงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้สัญญาระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน) จนกว่านายจ้างจะจัดการปัญหานั้นๆ ให้เรียบร้อย 

กรณีนี้เกิดขึ้นมาแล้วในหลายๆ เมือง จนบางที่ต้องปิดไปชั่วคราวเพื่อแก้ไขปรับปรุง บางที่ก็จัดการแก้ไขในทันที นายจ้างต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมสุขภาพ FHM (Folkhälsomyndigheten) อย่างเคร่งครัด เพื่อการันตีความปลอดภัยให้กับลูกจ้าง

ทำไมสวีเดนยังเปิดบริการห้องสมุด แม้ไวรัสระบาด, ห้องสมุด สวีเดน, Covid-19
โซนติดต่อสอบถาม มีเทปติดบนพื้นเพื่อเตือนความจำ มีกระจกใสกั้นและมีป้ายบอก
ทำไมสวีเดนยังเปิดบริการห้องสมุด แม้ไวรัสระบาด, ห้องสมุด สวีเดน, Covid-19

 จะว่าไปแล้ว สวีเดนมองว่าปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ และต้องแก้ให้ตรงจุดเป็นเรื่องๆ ไป ถ้ากลัวคนแออัดก็จำกัดจำนวนผู้มาใช้ มีป้ายติดทั่วตึกเพื่อคอยเตือนความจำตลอด เพราะอาจหลงลืมกันได้ มีเครื่องป้องกันให้เจ้าหน้าที่ ชาวสวีเดนเชื่อว่าการรับมือกับปัญหานี้ในระยะยาว ทุกคนควรรับผิดชอบร่วมกัน เพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่สถานที่ แต่พฤติกรรมการใช้งานของเราต่างหากที่ต้องปรับเปลี่ยน

จนถึง ณ เวลานี้ มีเพียง 12 คอมมูนจาก 290 คอมมูนที่สั่งปิดห้องสมุดประชาชน บางเมืองอาจจะปิดห้องสมุดบางแห่ง แต่เมืองฮัมสตัดยังเปิดทำการปกติตั้งแต่วันที่โรคระบาดปะทุ

 เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส (Att tänka nytt)

ห้องสมุดหลายแห่งทั่วประเทศต่างขุดไอเดียออกมาใช้ในช่วงวิกฤตนี้ อย่างห้องสมุดประชาชนที่เมืองก็อตลานด์ (Gotland) ให้บริการขับรถเดลิเวอรี่ส่งหนังสือตามบ้านให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพ โครงการนี้เคยยกเลิกไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว แต่ฟื้นคืนชีพกลับมาใหม่เมื่อไม่นานนี้ ประจวบเหมาะกับสถานการณ์ COVID-19 ผู้สูงอายุเองก็ไม่ต้องมาเสี่ยงติดเชื้อ ในขณะเดียวกันก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและเครียดจนเกินไป เพราะมีหนังสือเป็นเพื่อนแก้เหงา ทางรัฐเชื่อว่าหนังสือมีส่วนช่วยประชาชน ไม่มีใครรู้ว่าโรคระบาดนี้จะอยู่อีกนานแค่ไหน หลายๆ ฝ่ายต่างคิดหาวิธีแก้ไขแบบยั่งยืน

ทางเทศบาลเอิสต์แบริหยา (Östberga) ก็ไม่น้อยหน้า จัดการให้ยืมหนังสือผ่านระบบออนไลน์ เจ้าหน้าที่จะจัดหนังสือใส่ถุง Take-away และวางไว้หน้าห้องสมุดสำหรับคนที่ไม่อยากเข้ามาในอาคาร สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพ ทางห้องสมุดมีบริการปั่นจักรยานไปส่งถึงหน้าบ้าน แม้กระทั่งอุปกรณ์การเรียนรู้และเกมสำหรับเด็กต่างๆ ก็จัดรวบรวมใส่ถุง และวางไว้หน้าห้องสมุดให้ผู้ยืมมาหยิบเอาไป

ทำไมสวีเดนยังเปิดบริการห้องสมุด แม้ไวรัสระบาด, ห้องสมุด สวีเดน, Covid-19
บรรณารักษ์ฟรี้ด้า อุลเวเกรน (Frida Ulvegren) จากห้องสมุดเอิสต์แบริหยา (Östberga) กำลังปั่นจักรยานเอาหนังสือไปส่งตามบ้าน ภาพ : เยสสิก้า โกว์ (Jessica Gow) จาก TT

ห้องสมุดเคลื่อนที่ของเมืองฮัมสตัดยังเดินสายตามปกติ รถห้องสมุดเคลื่อนที่นี้วิ่งไปตามหมู่บ้านของเทศบาลตามตารางที่มี จะว่าไปแล้ว ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่นี้เป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ (คล้ายๆ รถพุ่มพวงขายอาหาร) เพราะถ้ารถหยุดเดินสายในช่วงวิกฤต จะเป็นการบังคับให้คนต้องเดินทางมาที่ห้องสมุดประชาชนในเมืองแทน ยิ่งคนจากทั่วสารทิศเดินทางมากเท่าไหร่ ก็เพิ่มความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการที่ห้องสมุดเคลื่อนที่ยังเดินสายตามปกติจะช่วยลดความเสี่ยงทางอ้อม ในอีกแง่หนึ่งยังแสดงให้เห็นว่า รัฐเชื่อว่าข้อมูลข่าวสารความรู้ต้องเข้าหาคน ไม่ต้องให้พวกเขากระเสือกกระสนดิ้นรนมาในเมือง

ทำไมสวีเดนยังเปิดบริการห้องสมุด แม้ไวรัสระบาด, ห้องสมุด สวีเดน, Covid-19
ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bokbussen ของเมืองฮัมสตัด (Halmstad) ที่มีอายุการใช้งานมานาน 46 ปีแล้ว ภาพ : โรเก้ ลาร์ชช่อน (Roger Larsson) จากหนังสือพิมพ์ Hallandsposten

กิจกรรมหลายอย่างที่เคยจัดในห้องสมุดถูกยกเลิกไปชั่วคราว เพราะรัฐบาลประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมาว่าห้ามชุมนุมเกิน 50 คน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ ห้องสมุดเลยต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ กิจกรรมอย่างการอ่านหนังสือเด็กย้ายไปอยู่ในรูปแบบดิจิทัลและเผยแพร่ลงบนหน้าเพจเฟซบุ๊ก งานสัมมนาก็ย้ายไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของกรมสุขภาพ บริการใดๆ ที่เคยมีอยู่ยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบอื่นเท่านั้น ถือว่าเป็นโอกาสพัฒนาระบบดิจิทัลไปในตัว แม้จะทดแทนการปฏิสัมพันธ์กันแบบตัวต่อตัวไม่ได้ก็ตามที

วิกฤตครั้งนี้ทำให้เราเห็นว่าหน่วยงานบางหน่วยในสังคมสำคัญมาก บางคนแทบไม่ได้ใช้บริการห้องสมุด การปิดหรือเปิดไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นัก แต่สำหรับบางคน ห้องสมุดคือแหล่งที่พึ่งพิงทางใจ บางครั้งเราจะเห็นคนไร้บ้านบางคนเข้ามาใช้บริการ อ่านหนังสือพิมพ์บ้าง นั่งงีบหลับบ้าง เด็กบางคนก็มาอาศัยอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลทำงาน มาทำงานกลุ่ม ใช้อินเทอร์เน็ตของห้องสมุดเรียนทางไกล คนสูงอายุมาใช้คอมพิวเตอร์อ่านข่าว พ่อแม่พาลูกๆ มานั่งอ่านหนังสือ ถ้าไม่มีพื้นที่เหล่านี้พวกเขาจะหันไปพึ่งทางไหน 

สมัยที่ผมย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้ใหม่ๆ ห้องสมุดก็เป็นที่สิงสถิต เป็นที่นั่งอ่านหนังสือสอบ พรินต์เอกสาร เป็นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งช่วยหาหนังสือสำหรับทำงานส่ง ห้องสมุดจึงเป็นเสาหลักสำคัญของสังคมที่เราอาจนึกไม่ถึงหรือหลงลืมไป

การตัดสินใจในการรับมือกับโรคระบาดของสวีเดนเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก การรักษาสมดุลระหว่างการควบคุมการระบาดกับการดำเนินชีวิตตามปกติของคนที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย สวีเดนโดนวิพากษ์วิจารณ์จากรอบด้าน ห้องสมุดในสายตาจากนานาประเทศอาจจะมองว่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อชั้นดี แต่สวีเดนมองว่าห้องสมุดเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประชาธิปไตย ดังนั้นแทนที่จะปิด เราหาทางเปลี่ยนแปลงแก้ไขน่าจะดีกว่า

ห้องสมุดเป็นสัญลักษณ์ว่าพลเมืองทุกคนเท่ากัน บางคนอาจมีความต้องการแตกต่างมากน้อยไม่เท่ากัน ความปลอดภัยและที่พึ่งทางใจนั้นเราต้องการไม่เหมือนกัน แต่เมื่อคุณต้องการเรามีให้ การตัดสินใจของสวีเดนในครั้งนี้ไม่ได้วางรากฐานอยู่บนทัศนคติของชนชั้นกลาง แต่มองภาพรวมว่าทุกคนต้องเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์อันยากลำบาก ห้องสมุดจึงอ้าแขนเปิดรับคนทุกระดับ ทุกวัย 

เราไม่รู้ว่าวิกฤตนี้จะจบลงเมื่อไหร่ แต่ยุทธศาสตร์แบบสวีเดนที่พยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต โดยยังคงรักษาคุณภาพชีวิตไว้ เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าฟันเฟืองชิ้นสำคัญของสังคมยังคงเดินต่อไปได้หากแก้ปัญหาให้ตรงจุด นี่อาจทำให้หลายประเทศประยุกต์หาวิธีรับมือในแบบฉบับของตัวเอง แน่นอนว่าการที่เราจะก้าวข้ามปัญหานี้ไปได้ เราต้องเรียนรู้จากกันและกัน เพราะเราไม่อาจฝ่าวิกฤตไปได้เพียงลำพัง

ข้อมูลอ้างอิง

biblioteksbladet.se/biblioteken-pa-plats-i-utsatta-omraden/

biblioteksbladet.se/corona-har-stangt-bibliotek-i-hela-varlden/

www.gp.se/kultur/kultur-n%C3%B6je/corona-tvingar-biblioteken-att-t%C3%A4nka-nytt-1.27876210

www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=7467168

sverigesradio.se/avsnitt/1492641

Writer & Photographer

Avatar

เกษมสันติ์ เราวิลัย

นักออกแบบผังเมืองที่เทศบาลเมือง Halmstad ตัวแทนสหภาพแรงงานสายสถาปนิกของเทศบาล งานอดิเรกวุ่นๆ กับการซ่อมแซมบ้านที่สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1850 กับปลูกผักและดูแลต้นแอปเปิ้ล 17 ต้นในสวนหลังบ้าน

Scoop

ความเคลื่อนไหวสร้างสรรค์และน่าจับตาจากหลากวงการที่เราอยากให้คุณรู้

อ่านบทความภาษาไทยได้ที่นี่

As an educator who has the opportunity to give students a number of learning experiences, I strongly believe that the most important evidence of success in education management has to come from the students – how they reflect what they have learnt and felt.  

Looking into Thai education at the moment, I found that there is very little attention paid to the voices of the students despite the broad array of reflections that they give. Those of us who call ourselves ‘adults’ do not care enough about their opinions, while still believing in that old adage, ‘Children are the future of the nation.’

That is why today’s conversation with King’s College International School Bangkok (King’s Bangkok) is interesting because we would discuss with them over their event named ‘King’s Bangkok Education Forum 2022,’ a forum that invites leaders from various fields of work to come together to pass on their experiences to their audience of students along the theme ‘Career. Life. Social Values.’ The event includes Professor Sakorn Suksriwong DBA, Chairman of the Executive Committee of this international school, together with Mr. Ben-Vittawat Panpanich, an Executive Vice President of the school, and two of the Year 11 students ‘Marty’ Yosphat Srithanasakulchai and ‘Japper’ Chanudom Impat. They sat in a circle, side by side, to share what they had learned.

ถอดบทเรียน King’s Bangkok Education Forum ที่จัดโดยนักเรียน เพื่อตั้งใจส่งต่อโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนอีกกลุ่มในสังคม
King’s Bangkok Education Forum เวทีเสวนาเรื่องอาชีพและอนาคต จัดโดยนักเรียนเพื่อนักเรียน

The two students joining us were, in fact, not just attendees of this first ever Education Forum for students at this young age, but also helped to organize the event and were highly involved from start to finish. Thus, the Education Forum is an event hosted by students, for students, that intends to create opportunities for other students in society which is novel approach. From the conception of the event and the selection of the speakers to the publicising of the event and the reception of reflections and feedback from the event, students were involved at every stage of the process.

We would like to invite you to consider and explore with us, ‘What kind of seeds did King’s Bangkok plant in the hearts of their pupils at this event?’

King’s Bangkok Education Forum เวทีเสวนาเรื่องอาชีพและอนาคต จัดโดยนักเรียนเพื่อนักเรียน

Career

King’s Bangkok Education Forum เวทีเสวนาเรื่องอาชีพและอนาคต จัดโดยนักเรียนเพื่อนักเรียน

A primary definition of success in life for many people would inevitably be professional success.

Over 30 years in Prof. Sakorn’s career, be it in teaching or business, his career can without doubt be considered one of success. Although in the heart of this teacher, there was one hole that needed to be filled.

“In Thailand, we have quite a few talents and experienced thought leaders, who are highly successful in academic, educational and professional fields. Some of them work in multinational organizations, many of them already have calendars filled with speaking engagements, but the only groups of people who have the opportunity to listen to those successful people speak are those at university or already working. The senior school student audiences do not have the opportunity to hear from these successful professionals, so this is something that I have always wanted to push for.” – Prof. Sakorn who opened our conversation helped us see the big picture and the original idea behind the Education Forum.

 “While I was teaching at Chulalongkorn University, I had the opportunity to initiate a Mentoring Program that connects successful and talented executives with tertiary learners to exchange ideas for the first time, and this mentoring program received the Innovation of the Year award from the Association to Advance Collegiate Schools of Business (AASCB), USA. That got me thinking ‘why can’t high school students have the same opportunities?’”

When the time was right, Prof. Sakorn and King’s Bangkok’s team did not hesitate and gathered student representatives like Marty and friends to form a special student committee to organize a joint Education Forum where all revenue from ticket sales without deducting expenses would be given to high school students in need as a scholarship, under the condition that King’s Bangkok’s students were fully involved in the process from start to finish.

“An event like this would not be too difficult for the school staff to organize themselves,” said Prof. Sakorn with a slight smile. “Our school pays attention to the three core values, namely; good manners, kindness, and wisdom. The main purpose of this event is to provide high school students with firsthand learning experience from the top-notch leaders about their future careers, work and life,  as well as giving  our students the opportunity to work and learn about organizing events at the same time.”

“Moreover, this is also a great opportunity to learn the value of compassion. We want to teach our children to be kind to themselves and to others in society as well.”

“Frankly, this kind of thing cannot be learned by rote, right?” Prof. Sakorn asks. “Children must absorb that feeling with their hearts and reflect by themselves. That is the reason why this Education Forum  was created as an experiment to let them experience kindness with their own hearts.”

“Another essential point is the content that the speakers shared. Whether it is about Ikigai; living with values according to Japanese philosophy; creating value for life through understanding cultures, taking a leadership role in world-class organizations; or discussions on learning, working and living a valuable life. The talks have helped pave the way for children having a strong foundation before moving forward in their working life”

Marty was the first to be invited to the team. Then, he was tasked with finding friends who shared the same ideology, managing to assemble a team of 22 people. One of the team members is Japper, another participant in this conversation who acted as an MC taking to the stage and dealing with the four experienced speakers.

The world of Year 11 students is about to change through the process of working as an adult for the first time in their life.

King’s Bangkok Education Forum เวทีเสวนาเรื่องอาชีพและอนาคต จัดโดยนักเรียนเพื่อนักเรียน
King’s Bangkok Education Forum เวทีเสวนาเรื่องอาชีพและอนาคต จัดโดยนักเรียนเพื่อนักเรียน

Life

“At first, I thought that the opportunity to listen to world-class educated people from Harvard, Stanford, Chicago, Yale and other really successful people on the global stage was very rare for me and my friends. So, I thought that I would like to try and take part, then I invited my friends to come with me not knowing what sort of responsibility I would have or how much I would learn.” Marty recalled his first impression having learned about the  school’s project.

“At the first meeting, they sit very blindly.” Mr. Ben, a graduate of the University of Cambridge and one of King’s Bangkok’s executives who is in charge of coordinating with the student committee, told the story jokingly. “The staff tried to explain to the children how the event would benefit them, but it wasn’t until I described how the event would benefit others. From that moment, I could see the sparkles in their eyes.”

“We tried to plan well, with support from Prof.Sakorn and the marketing team, so I felt confident,” Marty recalls the feeling when he and his friends saw the benefits of organizing the event. “But Japper was super excited.”

“Of course!” Japper jumps in with vigour at this point. “I was going to be an MC on stage. Who wouldn’t be excited? It is a great opportunity for me and all the students who have joined the team to become role models for the younger generation as well. The event is very powerful.”

Participating in the event means setting fundraising goals, creating strategies for selling tickets, promoting the event, and running queues on the event day itself.

For adults like us, it may sound very normal. Now, let’s take a time machine and go back to the first time we had to manage a big event involving a large number of people, such as; sporting events, or a prom. Then imagine how big this experience would be for high school kids?

“It was hard in the beginning to find the team.” Marty began. “We started by designing logos and art works together with the school’s marketing team. Though, finding time to work together is not so easy because we only have free time during lunch and after school. Thus, we often meet during breaks and have lunch together.”

“I like lunch meetings. When we sat in a circle, eating delicious food, and talking about work. For me, it’s much better than online meetings because there’s good food.” Japper cheerfully continued after his friend.

“Selling tickets was challenging. We posted online content. Even the invited speakers helped us promote. Additionally, our parents also helped us with this. Although we set the funding goal for supporting scholarships for 7 students because the number was pretty, we are all very happy that we exceeded our goal.”

Of course, the difficulty did not end at the planning stage. When it came to the day itself, both the people in public-facing positions like Japper, and behind the scenes, Marty, had to solve many problems head-on.

“Today my main task is taking care of the speakers,” Marty explains. “But while taking care of honoured speakers who will be sharing their valuable stories with us, I also have to take care of my team at the same time. I have to make sure each person performs his or her own duty and carry the event off successfully.”

Although this task is not an easy one; a taxing undertaking from start to finish; they both said that it was a great taste of life.

This event covers a broad range of subjects, with speakers coming to give a sense of their lives. They discussed ideas directly valuable to student audiences, from the issue of finding the meaning of life through the Ikigai principle and understanding life through cultural diversity to providing first-hand experience from successful role models and including how they prepared for university to how to find yourself and how to find the right career for you. More than the content, students like them get to practise exerting force to open the first door to adult life with the process behind the event itself.

“This event gives us a taste of adult life,” Japper commented. “As one of our speakers said on stage, the barrier between his ideal and real life came crashing down when he was attending university abroad for the first time. That was the first time he felt the need to face reality. It was very emotional. Luckily, his honesty also helps us to be less afraid of real life as well.”

“When looking superficially, we may see that a duck floats comfortably in the water, although under the water, that duck has to kick its feet vigorously to stay afloat.” Marty talked about what one of the speakers said “To me, it was as if every speaker presenting today was that duck, because underneath the surface of everyone’s success, there always is a story of determination, hard work, and unyielding focus.”

“Another interesting thing is that we got to work closely with our marketing team as well,” adds Japper. “At first, I wondered how adults could work so much, though I understand now.”

 “Where else can we find opportunities to do real work like this if it’s not given to me by the school?” Marty nods in agreement. “I think many of our team members have grown through this process. Initially, they were already good, but they improved even more.”

“Even though you keep complaining that you ran the whole event until your legs almost broke?” Japper teases causing the whole group to laugh heartily.

Social Values

While Marty and Japper only spoke to us for a short time it was clear to see that their experience had altered their outlook on life and that they had both grown as people and moved towards being functioning adult members of society.

Growth comes through a process of learning by doing, surrounded by supportive educators who watched as their students blossomed.

 Additionally, Prof.Sakorn finishes with a reflection on the big picture of how this event for small groups of people can play a role in the education system and for the overall benefit of this country.

 “If we step back and look at the big picture, our group of children are the lucky ones. They have the potential to achieve so much, thus, we have to sow the seeds of creating value for society, so that they have the opportunity to think about this as they grow older. The speakers who come to present at this forum are living proof that when we give something to others, we will receive that back in return.”

Because education is not just about enhancing intellectual power, providing students with a sense of fulfilment allowing them to realize their role in society is equally important.

“We are trying to create a new generation with leaders of change using a new learning process to create people who see the right goal and hold on to the right values. That is what Thai education should offer to the learners, not just academic excellence.”

“Education Philosophy in England, the model of which King’s Bangkok  follows, tells us that in addition to academic excellence, there are two other ingredients that are essential to shaping young people into well-rounded individuals: diligence and a blended curriculum, including music, art, sports, and more. While complementary activities help build social and personal preferences, comprehensive attention will support children to grow up to be happy adults, and learn to overcome obstacles.” The executive lecturer concluded.

But the energetic Japper couldn’t help but add,

“I think many children don’t even know how important social values are. Though, after listening to the experiences of all speakers on stage, I understand that success is not just the matter of being respected, it is also about giving something back to others.”

This conclusion from Japper showed us that learning methods that do not focus on memorisation, but instead on hands-on work help to make  someone’s heart to really grow in a fantastic direction

Moreover, giving children the opportunity to speak, act, and make changes, as teachers and staff at King’s Bangkok have done and shared their results with us through this interview. This would be a good example for adults and even teachers around the country to be open, to listen more, and to give opportunities for their own learners to take action, stand up, and learn from their mistakes.

It matters not what the results will be, the hands-on learning that takes place throughout the process is also an important foundation for preparing students moving towards their dream university and life with goals and early success that is not just about “receiving” but also “giving.”

Writer

Avatar

เกวลิน ศักดิ์สยามกุล

นักออกแบบ-สื่อสารเพื่อความยั่งยืน ที่อยากเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านชีวิต บทสนทนา และแบรนด์ยาสีฟันเม็ดเล็กๆ ของตัวเอง

Photographer

Avatar

ปฏิพล รัชตอาภา

ช่างภาพอิสระที่สนใจอาหาร วัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย มีความฝันว่าอยากทำงานศิลปะเล็กๆ ไปเรื่อยๆ

อ่านต่อ

Loading...

End of content

No more pages to load