Writer & Photographer

Avatar

สุพิชชา บุญมา ไชยสิทธิ์

จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ โดยปกติสนใจด้าน Fashion Photography แต่ผลงานครั้งนี้ทดลองการถ่ายภาพประเภทที่ไม่ถนัด ทำให้ได้มุมมอง แนวคิด ความรู้สึกใหม่ๆ