ฟาร์มอินทร์แปลง ฟาร์มโคนม Zero Waste หนึ่งเดียวในไทยที่ผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ด้วยพลังงานขี้วัว

ปฏิวัติ อินทร์แปลง ชายหนุ่มผู้ต่อยอดโคนมพระราชทานจากวังสวนจิตรลดา เป็นฟาร์มโคนมเทียบเท่ามาตรฐานโลกในเวลา 14 ปี