6 Dec 2018
PAGE
1 K

หลังจากที่เราพาทุกท่านกลับไปทำความรู้จักภาพรวมของวังหน้าไปแล้วนั้น รอบนี้ พาย้อนไปดูขอบเขตและแนวกำแพงวังหน้าในอดีตตามปรัชญาในการวางผังเมืองให้เข้มแข็งตามตำราพิชัยสงครามนาคน้ำ และพาไปดูกำแพงวังหน้าเดิมที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 บริเวณถนนพระจันทร์ติดวัดมหาธาตุ ซึ่งเป็นแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน โดย ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก อดีตอุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ และผู้อยู่เบื้องหลังงานภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นิทรรศการวังน่านิมิตของกรมศิลปากร โดยคุณใหม่-สิริกิติยา เจนเซน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อกลางปี 2561 โดยนิทรรศการนี้จะจัดขึ้นอีกครั้งด้วยเนื้อหาและวิธีการที่แตกต่างออกไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

CONTRIBUTOR

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน