20 Aug 2018
PAGE
390

ไปดูแนวคิดในการออกแบบคอนโดมิเนียมให้แตกต่าง อย่างสมบูรณ์แบบ ”A perfect living Platform”
ของคุณพีระพงศ์ จรูญเอก เจ้าของโครงการ” PARK ORIGIN”

www.parkorigin.co.th

#TheCloud #readthecloud #ParkOrigin #PerfectLivingPlatform

#สวนป่าใจกลางเมือง

CONTRIBUTOR

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน