13 กันยายน 2561
2:10
PAGE

ความภาคภูมิใจของคนลาว จากการได้ขึ้นทะเบียน ตรา Geographical Indication หรือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของกาแฟโบลาเวนสายพันธุ์อาราบิก้าที่ปลูกบนภูเขาไฟเก่าแก่ จากความพิเศษของดิน น้ำ อากาศและความสูง ที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้น ทำให้สามารถสร้างผลผลิตที่สมบูรณ์ โดยไม่ต้องใช้สารเคมีมาปรุงแต่ง เป็นกาแฟสะอาด จากแหล่งผลิตที่สะอาด


Director

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน