ด้วยความที่ประกอบอาชีพเป็นวิศวกรในโครงการก่อสร้าง ทำงานทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ ทุกวันต้องเดินตรวจงานเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งเครื่องจักรกล และผมก็หลงใหลการถ่ายภาพ จึงมองเห็นมุมมองงดงามในศาสตร์งานวิศวกรรม ศิลปกรรมของจักรกล การก่อสร้าง สีสันของคนงาน และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเห็นได้ในไซต์งาน

ผมมักใช้เวลาว่างจากการทำงานไปเก็บภาพที่มองเห็นขณะตรวจงานและนำมาถ่ายทอด โดยไม่ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว ลิขสิทธิ์ของโครงการและผลิตภัณฑ์ การถ่ายรูปทำให้มองเห็นรายละเอียดสิ่งรอบตัวมากขึ้น ได้พัฒนามุมมอง ค้นหาอะไรใหม่ ๆ ในที่เก่า ๆ จนกลายเป็นคนที่เห็นรายละเอียดต่าง ๆ มากขึ้นกว่าเดิม การถ่ายภาพทำให้ผมมีความสุขที่ได้บอกเล่าสิ่งที่เราชอบ ไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนก็ตาม

 

Writer & Photographer

Avatar

กิตติพงษ์ นิ่มมณีวรรณ

Engineering is duty, photography is passion.