ช่องเกี่ยวกับฟุตบอลที่เป็นมากกว่าการอัปเดตข่าวในวงการ