เรื่องราวของกลุ่มคนที่ตั้งใจลงมือทำเรื่องราวดีดีหรือมีส่วนร่วมในสังคมด้วยความคิดสร้างสรรค์

เบื้องหลังโปรเจกต์พิเศษที่มานะ แอนด์ เฟรนด์ ชวนนักรบ มูลมานัส สื่อสารความเป็นไทยในมุมมองใหม่

คุยกับ 2 นักทำงานสร้างสรรค์ กิตติ ไชยพร จากมานะ แอนด์ เฟรนด์ และนักรบ มูลมานัส เรื่องความ ‘เก่า แต่ เก๋’ ของแบรนด์ไทย